Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

PwC 23. Küresel CEO Araştırması Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda Açıklandı

CEO’lardan küresel büyümeye karşı temkinli duruş 

  • Dünyanın her yerinde CEO’lar ekonomik büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor.
  • CEO’ların kendi gelir artışlarına olan inancı, 2009 yılından bu yana en düşük seviyede.
  • İş dünyasının gündeminde yer alan sosyal ve ekonomik tehditler arasında aşırı regülasyon ve ticaret savaşlarının ardından belirsiz ekonomik büyüme üçüncü sırada yerini alıyor.

PwC, çeyrek asıra yaklaşan geleneksel yıllık Küresel CEO Araştırması’nın bu yıl 23’üncü kez gerçekleştirdi. İş dünyası tarafından sonuçları merakla beklenen araştırma, her yıl olduğu gibi Davos, Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda paylaşıldı.  

Tüm dünyada 83 ülkeden yaklaşık 1.600 CEO ile gerçekleştirilen 23. Küresel CEO Araştırması’na göre, yeni bir on yıllık döneme girerken CEO’ların küresel ekonomi hakkındaki yaklaşımları şimdiye kadar hiç olmadığı kadar temkinli. CEO’ların %53’ü, 2020 yılında ekonomik büyüme hızının yavaşlamasını bekliyor, bu oran 2019 yılında %29’du. Küresel ekonomi görünümü ile ilgili beklentilerin ele alınmaya başladığı 2012 yılından bu yana en yüksek “ihtiyat” seviyesine bu sene ulaşıldı. 

PwC 23. Küresel CEO Araştırması

CEO’ların kendi şirketleri açısından önümüzdeki yıl için öngörüleri de geçtiğimiz yıla göre gerilemiş durumda. CEO’ların yalnızca %27’si kendi şirketlerinin önümüzdeki 12 ayda büyüme potansiyeline “çok güvendiğini” söylüyor. Geçtiğimiz yıl bu oran %35 iken, 2009 yılından bu yana en düşük seviye bu yıl gözlemlendi.

Küresel CEO Araştırmaları gösterdiği en önemli bulgu CEO’ların kendi şirketlerinin gelir artışı beklentileri konusundaki sezgilerinin küresel ekonomik büyümeye dair en iyi göstergelerden biri olduğu yönünde.  2008 yılından bu yana CEO beklentilerinin analizi sonucunda her zaman CEO’ların 12 aylık gelir artış potansiyeline güven seviyesi ile küresel ekonominin yakaladığı gerçek büyüme seviyesinin birbiriyle çok yakından ilişkili olduğunu gözlemledik.  Analiz dinamikleri devam ettiği sürece, 2020 yılında küresel büyümenin, IMF’nin ekim ayı için büyüme beklentisi olan %3,4’ün dahi altına düşme olasılığının olduğu görülüyor.

PwC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

PwC Türkiye Başkanı: Halûk Yalçın

PwC Türkiye Başkanı: Halûk Yalçın


“23. Küresel CEO Araştırması bize; dünya genelinde pek çok alandaki belirsizliğin CEO’ların gelecek beklentilerini de etkilediğini gösteriyor. Ekonomik büyümenin yavaşlayacağını düşünen CEO’lar en çok aşırı regülasyon, ticaret savaşları ve belirsiz ekonomik büyümeden endişe ediyor. Karşı karşıya olduğumuz bu zorluklar ölçeği ve hızı farklı olsa da kavram olarak yeni değil; ve asıl önemlisi beraberinde gerçek fırsatları da getiriyor. Bu yıl, Davos’ta başlamak üzere tüm liderler bu zorluklarla başa çıkmak için iş birliği yollarını arayacaklar. Çevik bir stratejiyle, paydaşların değişen beklentilerini merkeze alarak, son yıllarda içinden geçtiğimiz zorlu süreçlerdeki deneyimlerini kullanan şirketler büyümeye devam edecekler.

Büyüme beklentileri konusunda aslında küresel CEO’lar ile önceki dönemde daha da ihtiyatlı bir çizgide olan Türk CEO’ların oldukça yakınlaştıklarını ve birkaç yıldır süregelen temkinli duruşlarını devam ettirdiklerini söyleyebiliriz. Ekonomik büyüme beklentileri düşmüş olan Türk CEO’lar bununla birlikte zorlu dönemlerde iş yapma deneyiminin etkisiyle orta vadeli büyüme beklentilerinde göreceli olarak daha iyimser bir tablo çiziyorlar. Belirsizliğin hâkim olduğu böylesi bir dönemde değişen global dinamikleri ve küresel sermayenin beklentilerini çok iyi süzerek, Türkiye’den küresel değer zincirlerine akıl ile uzanmalıyız. Ekonominin tüm paydaşları olarak iş birliği içerisinde çalışıp dalgaların yükseldiği bu dönemde, ticaret savaşlarından yeni ekonomik yapı ve koridorlara erişecek strateji ve uygulamalar ile ülkemizi bir adım öne çıkarmalıyız. Kuşak ve Yol, Brexit, ülkeler arası yeni ticaret eksenleri gibi fırsatları ortak akıl ile lehimize kullanmalı ve gelecek kuşak teknolojiler ve yenilenen yetenekler ile başarıya koşmalıyız.”

Araştırmadan bazı sonuçlar…

  • Küresel CEO’lar arasında 2019’da ekonomik büyümenin artacağına yönelik iyimser beklenti %22 iken Türkiye’deki CEO’lar dünya ile mutabık, oran %23.
  • CEO’ların %73’ü (2019: %82) kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme potansiyeline güvendiklerini söylerken Türkiye’deki CEO’lar %72’lik oran ile  geçtiğimiz yıla göre (%63) çok daha iyimserler.
  • Orta vadeli görünüme bakıldığında ise Türkiye’deki CEO’lar dünya trendi ile aynı yaklaşımda. Küresel CEO’ların %85’i önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerinin büyüme potansiyeline güvendiklerini dile getirirken Türkiye’deki CEO’ların %87’si aynı görüşü paylaşıyor.
  • 2020 yılında büyüme için hedef olarak görülen piyasalarda ilk beş yerini koruyor. Listenin tepesinde ABD(%30) ve Çin (%29) başa baş şekilde yer alırken, bu iki ülkeyi Almanya (%13), Hindistan (%9) ve İngiltere (%9) takip ediyor. Çok daha alternatifli bir listeye sahip olan Türk CEO’ların yurtdışında büyüme konusunda sıraladığı 3 ülkede aynı kalırken aralarındaki sıralama farklılaştı. Geçtiğimiz yıl ilk üç Almanya (%23), ABD (%22) ve Çin (%19) şeklinde sıralanırken, bu yıl ABD (%21), Çin (%19) ve Almanya (%17) olarak gerçekleşti.
  • CEO’ların “çok endişeli” oldukları konulara bakıldığında ise ilk sırada geçtiğimiz yıl olduğu gibi aşırı regülasyon (%36) yer alıyor. 2019’da dördüncü sırada yer alan ticaret savaşları daha fazla endişe kaynağı haline gelirken %36’lık oranla ikinci sırada. Geçtiğimiz yıl ilk on endişe arasında yer almayan belirsiz ekonomik büyüme ise %34’lük oranı ile küresel CEO’ların en çok endişe ettiği üçüncü konu oldu. Türkiye’deki CEO’ların daha farklı önceliklerle belirledikleri 4 konu ise oranlardaki düşüşe rağmen aynı kaldı: Döviz kuru dalgalanması (%70), politika belirsizliği (%55), jeopolitik belirsizlikler (%45) ve belirsiz ekonomik büyüme (%39) geliyor.
  • Yeteneğe erişim CEO’lar için büyümenin önünde engel olmaya devam ederken CEO’lar ihtiyaç duydukları beceri açığının kapatmak için sahip oldukları yetenekleri geliştirmenin en iyi yol olduğunu düşünüyor. Ancak CEO’ların sadece %18’i yeni beceriler geliştirmeye dönük programlarında “büyük ilerleme” yakaladıklarını söylüyor. Türkiye’deki CEO’lar arasında bu oran daha düşük ve %9 düzeyinde. Yeni beceri geliştirme konusunda küresel CEO’lar en büyük zorluk olarak yetiştirdikleri yetenekleri elde tutmayı gösterirken (%14,5), Türkiye’deki CEO’lar (%28) için de durum aynı ancak oran çok daha yüksek.

 

PwC 23. Küresel CEO Araştırması Kilit Bulgular

İletişim

Aslıhan Dellaloğlu

Pazarlama ve İletişim, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6570

Bizi takip edin