PwC’nin 2020 Küresel Ekonomik Suçlar ve Suistimaller Araştırması yayımlandı

Müşteri suistimallerinin artması genel ekonomik suç oranlarını da yükseltti

  • Araştırmaya katılan şirketlerin %47’si son iki yıl içinde en az bir suistimal vakası yaşadığını belirtiyor. Bu oran, son 20 yılki istatistikler arasında en yüksek ikinci sırada.
  • Müşteri kaynaklı suistimal vakaları %29’dan %35’e yükselerek son iki yılda en fazla artışı gösterdi.
  • Müşteriler, bilgisayar korsanları, satıcılar ve tedarikçilerden kaynaklı suistimaller, son iki yılda görülen tüm suistimal vakalarının %39’unu oluşturuyor.

Suistimal ve ekonomik suç oranları rekor seviyede seyrederek şirketleri hiç olmadığı kadar etkiliyor. PwC’nin iki yılda bir yayınladığı Küresel Ekonomik Suçlar ve Suistimaller Araştırması'na göre ekonomik suçlar listesinde müşterilerin işlediği suistimal suçları %35 ile başı çekiyor (2018 yılı: %29). Araştırmaya katılan şirketler, müşteri suistimallerinin ve siber suçların kendilerine en çok zarar veren suçlar olduğunu belirtiyor.

Her ne kadar müşteri tarafından gerçekleştirilen suistimaller artmış olsa da bu alana ayrılan kaynaklar, detaylı planlanan süreçler ve teknolojinin önleyici etkisi önem arz ediyor.

PwC Küresel Ekonomik Suçlar ve Suistimal Araştırması, 99 ülkeden 5.000’i aşkın katılımcının katkıları ile hazırlandı. Son iki yılda ortalama altı vaka tecrübe eden şirketlerin görüşlerinin ele alındığı araştırmada, şirketlerin suistimallere karşı proaktif müdahale için uygulamaları gereken adımlar da yer alıyor.

Araştırmada, suistimal vakalarını önlemekte doğru becerilere sahip olmak ile teknolojiye yatırım yapmanın avantaj sağlayacağının altı çiziliyor. Araştırmaya katılan şirketlerin yarısına yakını suistimal kontrollerini hayata geçirerek önlem aldığını belirtirken, %60’ı şirketlerinin aldığı önlemler sayesinde bu suçlar karşısında daha güçlü olduklarını belirtiyor.

Diğer yandan araştırmaya katılanların yarısına yakını, konuyla ilgili hiçbir inceleme gerçekleştirmezken, üçte biri, gerçekleşen suistimal suçunu yönetim kuruluna raporladığını belirtmiş, bu bildirimi yapan şirketlerin ise %53’ü ise iyi netice almıştır.

PwC Türkiye Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri Dr. Gökhan Yılmaz PwC Küresel Ekonomik Suçlar ve Suistimaller Araştırmasının sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Suistimal ve ekonomik suçların kökenine inmek, gelecekte meydana gelebilecek vakaları önlemek ve gerçekleşen vakalarla baş edebilmek için esastır. Bunun için doğru verilerin toplanması ve analiz edilmesi, şirketlerin suistimalle mücadelede temel prensibi olmalı. Teknoloji, yeni süreçler ve becerileri geliştirme yoluyla şirket yapısını bir bütün olarak suistimallere karşı güçlendirmek gerekir. Çünkü söz konusu suistimal olduğunda şirket ancak en zayıf halkası kadar güçlü.”

Suistimal suçlarının profili

Şirketler suistimalle birçok alanda karşılaşabiliyor. Suistimal suçu şirket içinden veya dışından kaynaklanmakla birlikte, bazı durumlarda iç ve dış aktörlerin ortaklığı sonucunda gerçekleşebiliyor.

  • Katılımcıların %39’u son iki yılda şirketlerinin karşılaştığı ekonomik suç vakalarının büyük çoğunluğunun şirket dışından kişiler tarafından işlendiğini söyledi.
  • Her beş katılımcıdan biri, şirket dışından yapılan en zararlı suistimallerin satıcılar/ tedarikçiler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
  • Son iki yılda suistimal mağduru olan katılımcıların %13’ü, 50 milyon dolardan fazla zarara uğradığını belirtti.
  • Suistimallerin doğrudan verdiği zararlar sıralandığında antitröst, bilgi ticareti, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ilk sıralarda yer alıyor. Suistimal sonrasında ortaya çıkan yüksek iyileştirme maliyetleri de bu zararların toplam etkisini artırıyor.

Çözüm: Harekete geçmek ve hazırlıklı olmak

Suistimallerle mücadelede teknoloji çözümün vazgeçilmez bir parçası olurken, PwC Küresel Ekonomik Suçlar ve Suistimaller Araştırmasına göre şirketlerin %60’ından fazlası suistimal ve diğer ekonomik suçlarla mücadele edebilmek için yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojileri kullanmaya başladı. Ancak maliyetler, uzmanlık eksikliği ve sınırlı kaynaklar teknoloji kullanımı konusunda soru işaretleri yaratmakta. Katılımcıların %28’i bu endişenin kaynağı olarak teknolojinin yarattığı katma değeri görmekte zorlanmaları olduğunu belirtiyor.

Notlar:

  1. Müşteri suistimalleri, ürün veya hizmetlerinin müşteriler veya başkaları tarafından gayri meşru kullanımı veya bunlarla ilişkili aldatıcı uygulamalar yoluyla bir şirkete yönelik suistimal gerçekleştirilmesi olarak tanımlanır.
  2. Siber suçlar raporda ele alınan en zarar verici suçlar arasında yer alıyor ve hemen hemen tüm sektörlerde yaşanıyor: Finansal Hizmetler (%15), Endüstriyel Üretim ve Otomotiv (%15), Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (%20), Tüketici Pazarları (%16), Kamu sektörü (%17), Sağlık (%16).

İletişim

Aslıhan Dellaloğlu

Pazarlama ve İletişim, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6570

Bizi takip edin