Celal Özcan

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Eğitim

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden mezun olmuştur.

Uzmanlık

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda; Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Başmüfettiş, Sigorta Primleri Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak 22 yıl süreyle görev yapmıştır.

Bu görevi sırasında kamu ve özel kesim işletmelerinde sosyal güvenlikle ilgili çok sayıda inceleme ve denetim yapmıştır. Ayrıca, sosyal güvenlik reformu hazırlık komisyonu üyesi (SSK temsilcisi) olarak 2003-2008 yılları arasında kanun ve ikincil mevzuatın hazırlanmasında görev almıştır. Bunun yanı sıra E-Bildirge, E-Borcu Yoktur, Online Prim Tahsilat, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Tarifesinin AB Ekonomik Faaliyet Sınıflandırma Sistemine (NACE) Dönüşümü, Otomatik İcra Tahsilat, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının yeni kurumsal yapıya (SGK) dönüşümü projelerinde lider ve koordinatör olarak görev yapmış, “İstihdamda Esneklik ve Güvenlik, Özel İstihdam Büroları” konusunda Hollanda’da, “E-Bildirge Uygulamasının KKTC Sigorta Sistemine Uyarlanması” konularında inceleme ve araştırmalarda bulunmuş, Türkiye’nin AB’ye katılım süreci kapsamında “işçilerin serbest dolaşımı” faslında SSK ve SGK’yı temsil etmiştir.

2011/Kasım ayında PwC Türkiye’de iş ve sosyal güvenlik kıdemli danışmanı olarak göreve başlamıştır.

Sigortalılık, sigorta prim teşvikleri, asgari işçilik  ve emeklilik işlemleri özel uzmanlık alanlarını oluşturmaktadır.

Çeşitli dergi ve gazetelerde sosyal güvenlik konusunda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

 Halen T24 İnternet Gazetesi ve Dünya Gazetesinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yazılar yazmaktadır.

YASED İstihdam Teknik Komitesi üyesidir.

C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahiptir.

“Sigorta Prim Teşvikleri” (PwC Yayını-1. Baskı 2013/Ocak, Ortak Yazarlı) isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Bizi takip edin