Dünya gençliğine yetenek kazandırmak için gücümüzü birleştiriyoruz

Geleceğin meslekleri muhtemelen yeni yetenekleri gerektirecek. Bu yeteneklerin edinilmesi, gerekli fırsatlara erişemeyen toplumlarda zordur. PwC, bu eksikliği gidermek için UNICEF ile milyonlarca gence yetenek kazandırmayı amaçlayan bir iş birliğine imza attı.

Bu iş birliği, 2030’a kadar 1,8 milyar gencin okuldan iş hayatına geçişine yardımcı olmayı amaçlayan çok sektörlü bir ortaklık olan Generation Unlimited’ı destekleyecek. Gençlerin başarıya ulaşması için doğru koşulların yaratılmasını sağlamak amacıyla gençler, şirketler ve devletler ile birlikte hareket edeceğiz.

Bu iş birliği, PwC’nin Yeni dünya. Yeni yetenekler. yolculuğu için önemli bir adım oluşturuyor ve PwC’nin 2022’ye kadar sivil toplum kuruluşları, sosyal ve mikro işletmeler dahil 15 milyon kişinin kapasitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen mevcut toplum hedefine dayanıyor.

Birlikte Daha Güçlü

PwC ve UNICEF'in eşsiz ve aynı zamanda birbirini tamamlayan becerilerinin, deneyimlerinin ve kaynaklarının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan etki daha da büyük olacaktır. Peki gençlere yetenek kazandırmak neden önemli? Ve bu iş birliği nasıl yürütülecek? PwC Küresel Başkanı Bob Moritz ve UNICEF Genel Müdürü Henrietta Fore, bu yılın başında İsviçre’nin Davos şehrinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda Juliette Foster’sorularını yanıtladı.

Playback of this video is not currently available

Şimdi Harekete Geçme Zamanı

UNICEF’in anketine katılan gençlerin üçte birin gelecekte ihtiyaç duyacakları yetenekleri edinmelerini sağlayacak fırsatlardan yoksun olduğunu belirtiyor. 16-24 yaş grubunun yaptığı işlerin %20-40’ının 2030 ortalarına kadar otomasyona geçme riski bulunuyor. Böyle bir dönemde kamu ve özel sektör kuruluşlarının bir an önce bir araya gelerek gençlerin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olması gerekiyor. Ayrıca, son yayınladığımız 23. Küresel CEO Araştırması’na göre CEO’ların %74’ünün gelecekte doğru yeteneklere sahip doğru kişileri bulmak konusunda endişeli. Bu da yetenek kazandırma alanına yatırım yapmak için güçlü bir gerekçe oluşturuyor.

“İş dünyasının içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlar dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız için bu yetenek kazandırma sorununu çözüme kavuşturma sorumluluğu olduğuna inanıyorum.”

Bob Moritz, PwC Küresel Başkanı

İş birliği küresel ve yerel ihtiyaçları karşılayacak

Küresel ihtiyaçlar: Devlet, sektör ve uluslararası topluluk liderlerini bir araya getirerek ve onları gençleri desteklemeye ve gelecek nesil yetenekler için 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine yatırım yapmaya teşvik ederek küresel bir harekete öncülük edeceğiz. Bunun için gerekenler şunlardır:

  • Gençlerin gelecekteki iş hayatlarına yönelik geliştirmek istedikleri becerileri ve şu anda bu becerileri geliştirmek için gereken fırsatlara ne derece erişebildiklerini doğrudan gençlerin ağzından duymak
  • Yetenek kazandırmaya ilişkin zorluklara farklı yönlerden ışık tutan ve gençler için daha iyi koşullar yaratabilecek çözümler sunan düşünce liderliğinin yaratıcılarından biri olarak ortak değerlerimize destek olmak
  • İlgili paydaşların bir araya gelerek iletişim kurmasını ve yetenek kazandırma konusunu tartışmasını sağlayıp kamu ve özel sektör organlarında harekete geçme taahhüdünü kolaylaştırmak.

Yerel ihtiyaçlar: Yerel ihtiyaçları karşılayan ülke programları geliştirecek ve bunların kapsamını genişleteceğiz. Örneğin:

  • PwC ve UNICEF, gençlerin işsizlik oranının 2018 yılında %53’e ulaştığı Güney Afrika’da üniversite eğitimi alamayan kişilerin ileride teknik alanda kariyer yapmasını sağlamaya odaklanarak Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) yeteneklerini geliştirmek amacıyla genç kadınlarla birlikte çalışmak için iş birliği yapacak. Ayrıca ortaklık, savunuculuk ve araştırma vasıtasıyla mezunların ve iş arayanların geleceğin yeteneklerini kazanmalarına yardımcı olacağız.
  • PwC, Hindistan’da YuWaah! olarak adlandırılan Generation Unlimited girişimiyle ortak çalışma yürütecek. PwC, bu çalışma sayesinde Hindistan’da yaşayan 300 milyondan fazla gençle birlikte ve onlar için eğitimde, beceri kazandırma sürecinde ve istihdamda değişim yaratma misyonunu yerine getirmeyi hedefliyor. Gençlerle sürdürülen iletişim, gençlerin farklı seçeneklere (kariyer danışmanlığı, eğitim ve en nihayetinde meslek) ve devlete erişim sağlaması için PwC ve Yuwaah! tarafından geliştirilecek platformun temelini oluşturacak. Böylece gençliğin sesi duyulacak ve kamu politikalarında temsil edilecek.

İletişim

Pazarlama ve İletişim

İstanbul, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Bizi takip edin