PwC Türkiye web sitesini ziyaret eden kişiler

Kişisel verilerin toplanması

PwC Türkiye web sitelerin ziyaret eden kişiler PwC Türkiye ile paylaşılan kişisel verileriyle alakalı “kişilerin hakları ve hakların kullanımı” sekmesinde açıklanan haklara sahiptir.  PwC Türkiye web sitelerinde çerezlerin ve analitik araçların kullanımıyla sınırlı olarak kişisel veriler otomatik olarak elde edilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki çerezlerle ilgili bölüme bakınız.

PwC Türkiye web sitelerini ziyaret edenlerden isim, unvan, şirket adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası gibi kişisel veriler alınmaktadır. Örneğin bir kişinin PwC Türkiye’den gelen bültenlere abone olması.

Ziyaretçiler web sitesi üzerinden de PwC Türkiye’ye e-posta gönderebilir. Ziyaretçi mesajları kullanıcı adını, e-posta adresini ve kullanıcının mesajda iletmek isteyebileceği ek bilgileri içerir.    

İnternet sitesini ziyaret eden kişilerin özel nitelikli kişisel verileri (örn. ırk veya etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inanç, bedensel veya ruhsal sağlık, genetik veriler, biyometrik veriler, dernek veya sendika üyeliği, kılık kıyafet, cinsel hayat ya da eğilim, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve sabıka kaydı) paylaşmamaları gerekmektedir.

Kişisel verilerin kullanılması

Kişisel veriler PwC Türkiye ile paylaşıldığında, bu veriler işbu gizlilik beyanında açıklanan amaçlar için ya da verinin PwC Türkiye ile paylaşıldığı noktada belirtildiği şekilde aşağıdaki amaçlar için (ya da toplama bağlamından anlaşılan amaçlarla) işlenebilir:

 • Aksi talep edilmediği sürece PwC Türkiye, web sitesi ziyaretçilerinin irtibat bilgileri, PwC Türkiye’nin faaliyet, hizmetleri ve etkinlikleri ile ilgili bilgiler ve ziyaretçilerin ilgisini çekebilecek diğer bilgilerle ilgili kendilerine ulaşmak için işlemektedir. Ziyaretçiler mail listesinden veya diğer kayıtlardan ayrılmayı seçerlerse, ilgili web sayfasında gerekli talimatlar sağlanacaktır.
 • Ziyaretçilerin kimliğini doğrulamak ve sitenin kısıtlı alanlarına veya premium içeriğe yetkisiz erişimi engellemek dahil, internet sitesinin yönetimi için;
 • talep edilen materyalleri dağıtmak veya daha fazla bilgi talep etmek üzere ziyaretçilerle irtibat kurulması için;
 • ziyaretçinin daha çok ilgisini çekebilecek içerikleri göstererek internet deneyimini kişiselleştirmek ve zenginleştirmek için,
 • kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek için,
 • ziyaretçinin çalıştığı ya da bağlı olduğu şirketin, organizasyonun, kurumun veya kuruluşun belirlenmesi için,
 • web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için veri toplama dahil iş faaliyetlerinin ve hizmetlerin geliştirilmesi;
 • internet sitesinin kullanılması ile ilgili olarak değerlendirmelerin yapılabilmesi için,
 • kalite ve risk yönetimi incelemeleri yapmak için,
 • kullanıcı deneyimini iyileştirmek için internet sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak için;
 • web sitesi kullanım politikalarına uyumu izlemek ve sağlamak için ve
 • PwC Türkiye’ye bilgileri sunulmasındaki diğer amaçlarla(örn. ziyaretçinin talep ettiği bültenlere üyeliğin gerçekleştirilmesi),

PwC Türkiye, web sitesinden edindiği kişisel verileri kar elde etmek amacıyla veya pazarlama için üçüncü taraflarla paylaşmamaktadır. Kişisel verilerin PwC üye şirketleri haricindeki bir tarafla paylaşımı söz konusu olduğunda ilgili kişinin açık rızası alınmaktadır.

Çerezler

‘Çerez’ adı verilen küçük metin dosyaları kullanılmaktadır. Bunlar ziyaretçinin sabit sürücüsüne yerleşir ve ziyaretçiyle ilgili olan ve ilgisini çeken içeriği göstererek internet tecrübesini kişiselleştirir ve zenginleştirir.   Çerezler bugün çoğu internet sitesi için standart faaliyet prosedürüdür. Ancak çerezlerin kullanılmasından rahatsız olunması halinde çoğu internet tarayıcısı kullanıcılara çerezleri almama seçeneği de sunmaktadır. PwC Türkiye web sitesine kaydolmak için çerezlerin kullanımı kabul edilmelidir.  Çerezler etkisiz hâle getirildiğinde web sitelerinde bazı fonksiyonlar tam çalışmayabilecektir. Ziyaretçiler istedikleri takdirde PwC Türkiye web sitesini ziyaret ettikten sonra, kendileriyle ilgili çerezler kendi sistemlerinden silebilme imkanına sahiptirler.

Çerezler sayfanda çerezlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Üçüncü şahıslara ait bağlantılar

Web sitesi, PwC Türkiye’nin kontrolü altında olmayan ve PwC Türkiye’nin gizlilik uygulamalarına göre faaliyet göstermeyen üçüncü şahıslara ait bazı sitelere bağlantılar içerebilir. Bu üçüncü taraf internet sitelerine tıklandığında, PwC Türkiye’nin gizlilik uygulamaları artık geçerli olmayacaktır. Söz konusu internet siteleriyle kişisel bilgilerin paylaşılmasından önce üçüncü taraflara ait bu internet sitelerinin gizlilik politikalarını incelenmesi tavsiye edilmektedir.

Veri saklama

PwC Türkiye işlediği kişisel verileri işlenme amacı için gerekli olan hukuki süre boyunca saklamaktadır.

Bizi takip edin: