Altyapı Yatırımı Danışmanlığı

Stratejik ve operasyonel hizmet ortağınız olarak, proje yaşam döngüsünün her aşamasında sizinle çalışarak, gerekli sonuçlara ulaşmak için yatırımdan, alım, ihale, operasyonlara kadar birçok alandaki iş akış süreçlerinizi koordine etmenize yardımcı oluyoruz.

Stratejik Proje Yönetim Ofisi (PYO) Hizmetleri

Zorluklar

Proje Yönetimi (PY) yetenekleri eksikliği

Altyapı yatırımı projeleri taahhüdüne giren kurumlar, çoğunlukla sözleşme ve proje yönetimi konusunda deneyimli kurum içi eleman eksikliği sıkıntısı çekerler. Başlıca proje risklerini tanımlayabilecek, sözleşme koşulları ve proje teslim şartlarına uyum konusunu değerlendirebilecek doğru uzmanları bulmak ana zorluklardandır.

Erken proje fazlarında yapılan yaygın hatalar

Projenin satın alım fazında, bir genel yüklenici ya da farklı alt taşeron firmalarla çalışmak veya yatırım projenize en uygun sözleşme tipini bulma gibi kritik kavramsal uygulama konuları çoğunlukla ihmal edilir.

Proaktif Yönetim Kurulumu

Proje uygulama fazı esnasında, şantiyelerin  reaktif yönetimi yerine ön görüşlü proaktif bir yönetim oluşturmak ana zorluklardan biridir. Projelerin %75’i belirli kalite, zaman ya da maliyet hedefleri yüzünden başarısız olmaktadır.

Yaklaşımımız

PwC, kurumunuza, altyapı yatırım projesi performans gelişimi ve risk azaltma üzerine yoğunlaşan kapsamlı Proje Yönetimi Ofisi / Yapı Sahibi Destek Ofisi (PYO/YDO) kurulumu ve operasyonunda destek olabilir.

Proje Yönetimi Ofisi / Yapı Sahibi Destek Ofisi Kurulumu. Kurulum aşamasında, PYO/YDO yapısını ve tüm gerekli süreçlerin geliştirilmesini müşterimizin mevcut kapasite ve yetkinliklerine göre oluşturuyoruz. Genellikle, müşterimizin personelini PYO/YDO organizasyonuna entegre ederek güçlü bir proje yönetimi ekibi oluşturma yaklaşımi izliyoruz. Hizmet kapsamımızda YDO içindeki rol ve sorumlulukların yanı sıra proje özelinde proje yönetimi ve değer zinciri süreçleri de açıkça tanımlanmaktadır. YDO, projenin uygulama konsepti, yüklenici seçimi ve uygulama yönetimi gibi değer zincirinin tüm fazlarında destek sağlayabilecek şekilde oluşturulmaktadır. Üstlendiğimiz tüm işleri müşterimizin ekipleri ile entegre şekilde çalışarak müşterimizin yatırımınını güvence altında tutmaya odaklı olarak sunulmaktadır.

Katma Değerimiz

PwC’nin stratejik PYO yaklaşımını kullanmanın avantajları:

 • Proaktif ve öngörülü proje yönetimi yaklaşımı
 • Güçlü geçmiş performans, küresel deneyim ve yerel uzmanlığın yanı sıra en iyi uygulamalar entegre edilmiş proje yönetimi ekibi ile paylaşılması
 • Erken ve en iyi şekilde uygulanmış proje uygulama kavramı ile yatırımınızın güvenceye alınması
 • Proje özelinde kontrat koşullarına bağlı geliştirilmiş müteahhit seçimi
 • Otomatikleştirilmiş ve ileriye dönük raporlama ile maliyet, zamanlama ve kalite düzeyinde sabit proje şeffaflığı
 • Erken risk azaltma ve buna bağlı değişim ve hak ediş yönetimi
 • Belirgin sorumlulukları ve tanımlanmış dayanışmasıyla yüksek performanslı ekipler

Proje Mükemmelliyeti

Zorluklar

İş ortamına olumsuz etki eden gelişmeler

Dijitalleşme günümüzde sektörler arasında en önemli mega trendlerden biridir. Şirketler iş ortamına olumsuz etki eden durumlar karşısında, hızlı hareket etme gerekliliği ile dijitalleşme ihtiyaçlarına nasıl doğru cevap vereceğinin belirsizliği arasında kalmaktadır.

Teknik karmaşıklık ve daha kısa proje süresi

Özellikle Orta Avrupalı müteahhitler teknolojik liderliklerini korumak durumundadır. Dolayısıyla teknik karmaşıklığın artması ve daha kısa proje devam süresi ile bağlantılı olarak yükselen risk profilinin proje/program kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Aşırı kar baskısı

Özellikle Uzak Doğu kaynaklı artan rekabet ortamı ile proje marj baskısı, satışları ve uygulamayı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle şirketlerin manevra alanı daralmakta ve yapılabilecek tek hata ile bütün proje/şirket istikrarı tehlikeye girebilmektedir.

Yaklaşımımız

PwC size proje satın alımı ve uygulaması konusunda gerekli proje ya da program mükemmeliyetine erişmek için yol haritası çizme konusunda yardımcı olmaktadır.

PwC tüm proje süresi boyunca geçerli, altyapı ve yatırım projelerinin temel unsurlarını ve standartlarını tanımlayan bir yöntemsel ve olgunluk bazlı yapı ve karşılaştırma sistemi oluşturmuştur.

Bu kendini kanıtlamış yapı sistemi, ilk adım olarak tutarlı ve bütünsel bir değerleme ile projenin/programın gerçek statüsünü yansıtır. İkinci adımda, projenin/programın hedeflenen durumu, sektöre özel ölçütlere ve PwC’nin saptadığı sektördeki iyi uygulamalara göre değerlendirilir. Üçüncü adımda, projenin/programın hedeflenen olgunluğuna ulaşmak için özel tasarlanmış öneriler geliştirir.

Katma Değerimiz

PwC’nin altyapı yatırımı projeleri hizmetlerinin sizin için avantajları:

 • Zaman, plan, kalite uygunluk ve maliyet düşürmede iyileştirmeler
 • Proje risklerini azaltmak, potansiyel fırsatları tanımlamak ve gerçekleştirmek için güçlü geçmiş performansımız, global deneyimlerimiz ve yerel uzmanlığımız
 • Sistemlerimiz, en iyi uygulama bilgi bazımız ile hız kazandırılmış plana bağlı yaklaşımımız
 • Kişisel sektör ve danışmanlık deneyimlerini katlanarak artıran kıdemli yönetim danışmanlarından oluşan özgün ekip
 • Proje olgunluğu hakkında proje süresi boyunca bağımsız ve detaylı görüş
 • Proje/Program uygulamasında net, organize ve tutarlı bir yaklaşım
 • Tedbirli, şeffaf ve denetlenebilir yönetim hareketlerini ve kararlarını kayıtlar alan süreçlerin geliştirilmesi 

Proje Değerlendirmesi ve İyileştirmesi

Zorluklar

Proje şeffaflığı

Altyapı yatırımı projelerinin %75’i maliyet, zaman ve kalite bakımından belirli hedeflerini tutturamamaktadır. Proje ilerleyişi ve beklenen yatırım maliyetleri de çoğunlukla şeffaf değildir. İşlerin ağırdan alınması, daha fazla kaybı ve gecikmeyi durdurmak için ciddi boyutta iyileştirme önlemlerinin alınmasını gerektirebilir.

Risklerin erken tespiti

Proje değerlendirmeleri genellikle mevcut finansal verilere dayanır. Deneyimimize göre proje riskleri finansal verilere gerektiği kadar yansımamakta, dolayısıyla projenin kapsamlı araştırması risklerin erken tespiti için gereklidir.

Risk temel nedeni tespiti

Sorumlu proje karar vericileri günlük ve rutin proje işleri yüzünden, önemli proje risklerini kök etmenlerini tanımlamakta zorluk çekebilir.

Yaklaşımımız

Kapsamlı ana proje dokümanları (örneğin; proje statü raporu, risk ve hak ediş kayıtları, maliyet hesaplama, zaman çizelgesi) analizi ve proje/ihale yönetim ekipleriyle mülakatlarla, PwC projenin organizasyonu, kavramsal kurgusu ve içsel, dışsal ara yüzlerini ve teknolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

PwC’nin inceleme metodu, sayısız altyapı yatırımı projesi deneyimleri ve sektörün en iyi uygulamalarını bir araya getirir. Bunun yanı sıra, sektör özelinde olan ihtiyaçlara ya da tercih edilen düzeyde detaylara da uyarlanabilir. Proje inceleme metodumuz asıl süreçleri tanımlayıp ölçmeye ve bitirmeye kadarki zaman ve maliyeti değerlendirmeye yardımcı olacaktır. Ek olarak, müşterilerimize projelerini iyileştirmeleri için gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesinde destek veriyoruz. Projenizde erken önlem alabilmeniz için ayrıca ihale aşamasında da size destek verebiliriz.

Katma Değerimiz

PwC’nin altyapı yatırımı projeleri inceleme metodolojisini kullanmanın avantajları:

 • Tam şeffaf proje statüsünün yeniden kazanılması ve proje inceleme sonrası risk alanlarının ve kök nedenlerin tanımlanmasıyla daha bilinçli kararlar verilebilmesi
 • Proje iyileştirme sürecinde uygun risk azaltma yöntemlerinin tespiti ve uygulanması ile yeni süprizlerin engellenmesi
 • İhale geliştirme ve maliyet düşürme – yönetim planı, tedarik ve mühendislik optimizasyonu
 • Proje uygulama desteği, istikrar sağlanması ve iyileşme – proje statüsü değerlendirmesi, düşük maliyet, plan güvenilirliği, ihtilaf hazırlığı
 • Gelişmiş sözleşmesel kurgular ve potansiyel tuzak noktalarında kapsamlı bilgi birikimi
 • Sözleşmeli müteahhitlerin teklif stratejileri ile ilgili anlayış

Mühendislik ve İnşaat Yönetimi

Zorluklar

Projeler gecikmeleri ve maliyet aşımı

Son dönemde projeler zorlu ya da bazen çok iyimser görünen planlamalarla şekillendirilmektedir. Elverişsiz bir proje düzeninde, hem mühendislikte hem de şantiyede, sorunların ciddi problemlere dönüşmesi kaçınılmazdır.

Proje uygulaması sırasında beklenmedik “sürprizler”

Tasarlanmış ürünler ve/veya tesisler genelde operasyonların merkezini oluşturmakta olup, eksiklikler genelde hassas ve kesintisiz şekilde ortaya çıkar ve bu nadiren azalan marjlar ve maliyete duyarlı uygunsuzluk maliyetiyle ile ilintisizdir.

Günün şartlarına uymayan mühendislik ve inşaat yapıları

Gelişkin ürünler/tesisler artık başarılı olmanın garantisi değil. Günün şartlarına uymayan yapılar, gereğinden fazla teknik -“Altın kaplama” denilen yapılar ve artan hak ediş bilinci her gün daha fazla şirketin hassas sorunlarla karşılaşmasına yol açıyor.

Yaklaşımımız

Müşterimizin destek ihtiyaç talebine göre, projenizi veya organizasyonunuzu şirketinizin gidişatı hakkında kapsamlı bilgi edinmek üzere kısa bir sürede değerlendiriyoruz.  Böylece zayıf noktaların ve gelişim önlemlerinin tespitini sağlıyoruz. Değerlendirmemize göre, mühendislik ve inşaat geliştirme yöntemlerimizi sizin bireysel iş gerekliliklerinize göre tamamen uyarlıyoruz. Bu; verimli, hızlı ve odaklanmış bir destek sağlamamızın güvencesidir.

Mevcut zorlukların temeldeki nedenlerinin belirlenmesi projenin başarılı olmasında çok önemlidir. Bu yaklaşımımızla, projenizin veya organizasyonunuzun tekrar yoluna girmesinde ve hatta tekrar doğrulmasına yardımcı olur.

Mühendislik

 • Mühendislik yönetiminin kurulması ve uygulanması
 • Mühendislik programlarının kurularak tekrar aktive edilmesi
 • Değer katan tasarım ve maliyet düşürme programları
 • Standardizasyon/Birimlere ayırma
 • Mühendislik işbirliği/dışarıdan tedariği
İnşaat
 • Saha yönetimi kurulumu ve uygulaması
 • İnşaat alanı süreçleri ve yönetimi gereksinimleri
 • Kalite kontrol ve teminat prosedürleri
 • En yeni “dijital” araçların uygulaması
 • Teknik entegrasyon ve saha süreçlerinin geliştirilmesi

Katma Değerimiz

PwC Altyapı ve yatırım projeleri teknik gelişim yaklaşımı sizin teknik ve inşaat uygulamanızı bütünsel olarak geliştirir: Güçlü yönetim, azaltılmış iç maliyetler ve proje riski, ya da tesisin/ürünün güçlendirilmiş değeri; sizin rekabet gücünüzü ve küresel pazar liderliğinizi iyileştirecek.

Yaklaşımımız tüm değer zinciri ile birlikte teknik ve inşaat raporlarını kapsamaktadır. Bu da bizim hizmetlerimizi şirketinizin ihtiyacına uygun şekilde sunmamızı ve sizin icin en iyi sonuçları ortaya çıkarmamızı sağlar

 • Azalmış maliyetler, dolayısıyla yüksek marjlar
 • Güçlü yönetim, dolayısıyla daha başarılı projeler
 • Azalmış karmaşıklık, dolayısıyla daha az uyuşmazlık maliyetleri, daha az hak ediş ve daha az iç maliyetler
 • İyileştirilmiş başarı dolayısıyla, erişilen iş hedefleri

Strateji ve Planlama

Zorluklar

Küresel eğilimleri ve ekonomik çevreyi anlamak

Piyasa serbestleşmesi, resmi ve ekonomik politikada değişim gibi küresel eğilimleri önceden anlama, karmaşık altyapı projelerinin bütünsel bir strateji kurgusu için gereklidir.

Dinamik proje yaşam döngüsü çevik strateji gerektirir

Çeşitli faktörlerin, özellikle yeni ve yıkıcı teknolojilerin, daha kısa proje yaşam döngüsü fazları ve artan rekabet gibi faktörlerle etkileşimi, sürekli yenilenen çevik stratejilerin geliştirilmesi ihtiyacını doğurur. 

Piyasa ve paydaşların ihtiyaçları

Piyasayı ve paydaşların gereksinimlerini anlamak, projenin fizibilitesinin anlandığını ve sonraki çabaların faydasız olmadığını doğrular. Odak noktalarının önceden belirlenmesi de kaynakların kritik alanlarda kullanımının hedeflendiği ve sonuç olarak projenin başarıyla teslim edilmesi anlamına gelir.

Yaklaşımımız

PwC’nin strateji ve planlama metodu, sayısız altyapı yatırımı projeleri deneyimini ve sektörel en iyi uygulamalarını birleştirir. Diğer yandan metod, belirli sektör ve ülke gerekliliklerine ve tercih edilen düzeyde detaya göre ayarlanabilir. Bu metodoloji proje ekonomisi analizi, geçerli prensipleri yanı sıra temel düzenlemeleri de destekler. Buna ek olarak, detaylı fizibilite çalışmaları ile senaryo ve seçenek analizi yapmakta destek sağlıyoruz.

Tamamlayıcı hizmetlerimiz:

 • Fırsat alanlarında stratejik danışmanlık
 • Piyasa değerlendirmesi
 • Münferit projelerin ve piyasaların hedef fizibilite ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi
 • Gelir ve talep öngörüleri
 • Maliyet-getiri analizi
 • Kıyaslama/piyasa denemesi
 • Proje yaşam döngüsü alıştırması
 • Yatırım planlama sürecinde stratejik danışmanlık

Katma Değerimiz

PwC altyapı projeleri strateji ve planlama metodunu kullanmanın avantajları:

 • Fırsatlar, zorluklar, kısıtlamalar ve diğer ana faktörler ile bütünsel ve derin bir anlayışla farklı yatırım alternatifleri geliştirmek
 • Var olan ticari, hukuki, düzenleyici yapıları, başlıca rakipleri, önemli kısıtlamaları yansıtarak sağlam bir temel oluşturup, altyapı yatırımı projenizin başarıyla tamamlanmasını sağlamak
 • Müşterimizin önceden belirlenmiş stratejilerini yeniden değerleme ve gereken düzeltmeleri yaparak tekrarlanarak kullanabileceği strateji araçları geliştirilmesi
 • Temel piyasa ve paydaşların ihtiyaçları yansıtılarak minimum riskle sürdürülebilir büyüme  

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302