Özel Vergi Danışmanlığı


PwC Türkiye olarak, hedefimiz sizin vergiyi operasyonel maliyet olarak yönetmenize yardımcı olmak; işbirlikçi yaklaşımla geliştirilmiş özgün çözümlerle, teknolojiyi en iyi kullanarak, geleneksel yaklaşımların kapsamının ötesinde, sizi bu yarışta rakiplerinizden bir adım öteye taşımaktır.  

Pwc Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

Ofisimizde ve 140’tan fazla ülkede kendini işine adamış vergi uzmanlarımız sizi yerel ya da küresel olarak her nerede vergi danışmanlığı gerekirse altyapı ve yatırım projelerinizde size destek olur.

Vergi danışmanlığı işimizde, fikirlerden uygulamaya vergi planlamasının ve problem çözümünü tüm açılardan ele alıp, gerektiğinde vergi uzmanlarımızın yetenekleri ekonomist, hukukçu ve diğer kurum içi uzmanlarla harmanlanır. Vergi uzmanlarımız; danışmanlar, denetçiler, avukatlar ve mühendislerden oluşan ekiplerle yakından çalışarak, grubumuzun uluslararası vergi yapılandırması, şirket satın almaları ve birleşmeleri, transfer fiyatlandırması dolaylı vergiler, sözleşme yapılandırması, yurtdışı vergilerin mahsubu/çifte vergileme tenzilatı planlaması ve vergi uyumluluğunu kapsayarak yüksek kalite hizmet vermektedir.

Özel Vergi ve Hukuk Hizmetlerimiz

Altyapı sermaye projeleri sadece tedarik zinciri bakış açısıyla değil, genel olarak karmaşık ve iddialı projelerdir. Belli başlı yönetim, finansman, hukuki ve vergisel sorunların detaylı olarak düşünülmesi gerekir.

 • Ortak girişim anlaşmaları, imtiyaz şartları
 • Hukuki ve vergi açısından Yap-İşlet-Devret (YİD), Hak devrediş (transfer of rights) ayarlamaları ve kamu özel ortaklığı (KÖİ) modelleri
 • Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (A-GYO)
 • Muhasebe ve vergi yapılandırma danışmanlığı
 • Finansal modellerin vergi ve muhasebe açısından incelenmesi
 • Vergi teşviklerinin detaylı yapılandırma ve uygulama süreçlerinin incelenmesi
 • Mali İdare ile ilişkiler
 • Uluslararası görevlendirmeler, çalışma izinleri, yabancı çalışan vergilenmesi
 • Gümrük danışmanlığı
 • Transfer fiyatlandırması
 • Detaylı sosyal güvenlik uygulamaları
 • Katma değer vergisi yönetimi ve finansmanı

İletişim

Hürol Genç

Hürol Genç

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 232 497 7070