Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Kamu Özel İşbirliği / Proje Finansmanı Danışmanlığı

Kamu-Özel İşbirliği/Proje Finansmanı Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında son dönemde önemli artış gösteren altyapı yatırımlarının her aşamasında hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de özel sektör yatırımcıları ve üstlenicilere hizmet sağlamaktayız.

Sunduğumuz hizmetler, ister kamu tarafında ister özel sektörde olsun, gerçekleştireceğiniz altyapı yatırımı ve finansmanı için ihtiyaç duyabileceğiniz birçok alanı kapsamaktadır. 

Altyapı yatırımlarınızın verimli, şeffaf ve ekonomik olarak yürütülmesi için sağladığımız hizmetlerle;

 • Alınan kararların iyi planlanmış ve ekonomik olarak uygulanabilir olması;
 • Proje yapılandırması, finansman yapılandırması ve müzakereleri, satın alım stratejileri konularındaki   danışmanlığımızla projelerinizin doğru şekilde yapılandırılması;
 • Projelerin finansmanın, tesliminin ve operasyonunun zamanında ve bütçe içerisinde yapılması;

size ve projelerine kattığımız temel değerlerdir. 

Kamu sektörü müşterilerimize sağladığımız faydalar:

 • Kamu sektörü altyapı hizmetlerinin tesliminin hızlandırılması,
 • Kamusal hizmetlerin verilmesinde özel sektör katılımına ilişkin stratejiler geliştirilmesi,
 • Kamu altyapı yatırımları için finansmanın sağlanması,
 • Ekonomik verimliliği arttırırken uygun risk yönetimi ve riskten korunma yapılarının kurulması,
 • Satın alım yöntemi seçiminde alternatiflerin ekonomik fayda açısından değerlendirilmesi.

Özel sektör müşterilerimize sağladığımız faydalar:

 • Kamu sektörü ve ihale prosedürlerine ilişkin bilgi birikimimiz sayesinde etkin stratejinin belirlenmesi,
 • Sermaye ve borç finansmanı için projeye en uygun finansman yapısının geliştirilmesi,
 • Finansman sürecinin rekabetçi ortamda sürdürülerek finansmanın sağlanması,
 • Yatırımın her aşamasında finansman ile ilgili ihtiyaçlara ilişkin devamlı destek verilmesi.

Hizmetlerimiz

 • İhale ve proje dokümanlarının finansman açısından incelenmesi
 • Temel vergi ve vergi muhasebesi uygulamaları konularında destek verilmesi
 • İhale teklif stratejisinin, projenin finansal yapısı dikkate alınarak belirlenmesi
 • Risk analizi, değerlendirmesi ve korunma stratejisinin belirlenmesi
 • Finansman stratejisinin ve finansal modelin geliştirilmesi
 • Finansörler için bilgilendirici dokümanların hazırlanması
 • Soru cevap sürecinin ve proje paydaşlarıyla toplantıların yönetilmesi
 • Endikatif kredi teklifleri, taahhüt ve kredi niyet mektuplarının temin edilmesi konusunda müzakere desteği verilmesi
 • İhale teklif dokümanlarının hazırlanması konusunda destek verilmesi

 • İş modelinin ve proje kontrat yapısının incelenmesi
 • Finansman/Refinansman yapısının belirlenmesi
 • Temel proje sözleşmelerinin, finansörlerin talep edeceği hususları içerek şekilde oluşturulması için müzakere desteği verilmesi
 • Finansörler için bilgilendirici dokümanların hazırlanması
 • Potansiyel kreditörler ve sermaye yatırımcılarının belirlenmesi
 • Finansman için ön protokol, finansman ve teminat dokümanlarının hazırlanmasında destek verilmesi
 • Temel proje sözleşmelerinin finansman ile ilgili içeriklerinin müzakere edilmesi
 • Özel inceleme sürecinde koordinasyonun sağlanması
 • Finansman planının hazırlanması

 • Özel inceleme sürecinin yönetilmesi
 • Duyarlılık ve senaryo analizlerinin yapılması
 • Finansal modelde gerekli güncellemelerin yapılması
 • Kredi teklif sürecinin organize edilmesi ve yönetilmesi
 • İlgili sözleşmelerin ve yetki belgelerinin müzakere edilmesi
 • Kreditörler ve sermaye yatırımcılarıyla borç/sermaye finansmanı yapısının müzakere edilmesi
 • Nihai finansman/Refinansman stratejisinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
 • Soru cevap sürecinin ve proje paydaşlarıyla toplantıların yönetilmesi
 • Risk yönetimi stratejisi konusunda müzakere desteği verilmesi
 • Finansman ve teminata ilişkin dokümanlar ile diğer temel sözleşmeler için  müzakere desteği verilmesi
 • Borç/Sermaye finansmanı işlemlerinde ön şartların en aza indirilmesinde müzakere desteği verilmesi
 • Finansmanın/Refinansmanın başarılı bir şekilde sağlanarak, ön şartların yerine getirilmesinde destek verilmesi
 • İşlemin kamuya duyurulmasında destek verilmesi

 • Finansal Modelleme
 • Fizibilite Çalışması
 • Finansal Model Denetimi
 • Finansal modellerin vergi ve vergi muhasebesi uygulamaları açısında incelenmesi
 • Özel Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri

Telefon: +90 212 376 5304

Mevlüt Akbaş

Mevlüt Akbaş

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin