Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Finansal inceleme çalışması - Alıcı taraf

Herhangi bir birleşme veya satın alma sürecinde, alıcı ve satıcı tarafından hedef şirket hakkında sahip olunan bilgiler önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Finansal inceleme çalışmasında amaç, satın alınacak şirketin bilgilerini detaylı bir şekilde inceleyerek önemli hususları tespit etmek, söz konusu şirket ile ilgili olan finansal, ticari, operasyonel ve stratejik varsayımları net olarak anlayıp geçerliliğini doğrulamak ve yukarıda bahsedilen farklılığı hem finansal hem de kurumsal alıcılar için ortadan kaldırmaktır.

PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Önceliklerinizi doğru bir şekilde anlayarak yerel piyasadaki uzmanlığımız ve Türkiye’ye özgü konulardaki bilgi birikimimizle şirketinizin faaliyet alanını gözeterek uygun bir çalışma kapsamı belirler ve analizlerimizle hedef şirketle ilgili fırsat ve güçlü yanların yanı sıra risk ve zayıflıkları da tespit etmeye yönelik çalışırız.

Çalışma yaklaşımımız, sadece muhasebe problemleriyle sınırlı kalmayıp öncelikle hedef şirketi ve işi anladıktan sonra hesapları incelemektir. Bu yaklaşımımız finansal hususların yanı sıra ticari hususların da tespit edilmesine olanak sağlamaktadır.

Raporumuz, müzakere konularının yanı sıra, hisse satın alma sözleşmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile satın alınacak şirkette ileriye dönük performansın iyileştirilip satın alan için azami değer yaratılmasına yardımcı olacak önemli hususların tespitine odaklanır.

Birleşme ve satın alma projelerinin başarı ile neticelendirilebilmesi için hukuk danışmanları, teknik danışmanlar ve yatırım bankacıları gibi farklı yetkinliklere sahip danışmanlardan meydana gelen proje ekiplerinin yakın işbirliği içinde çalışması çok önemlidir. Müşterilerimiz için hizmet veren, farklı danışmanlardan oluşan proje ekiplerinin bir parçası olma konusunda deneyim sahibiyiz.

İletişim

Engin Alioğlu

Engin Alioğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5397

Bizi takip edin