Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Operasyonel özel inceleme

Özel inceleme çalışması sürecinde ele alınmayan hedef şirket ile ilgili tüm operasyonel konular, satın alma sonrası ve/veya birleşme çalışmaları sırasında beklenmedik maliyetlere ve operasyonel stratejilerin uygulanmasında gecikme ve hatalara yol açmaktadır.

PwC olarak, yerli ve yabancı pek çok yatırımcı ve şirkete çok kapsamlı Operasyonel Özel İnceleme Hizmetleri sunmaktayız. Operasyonel Özel İnceleme çalışması ile amaç, şirketlerin operasyonel ve sistemsel altyapı ve yetkinliklerinin incelenmesi, şirket performansı, maliyetlendirme altyapısı ve kapasitesinin planlanan strateji ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmedeki yeterliliğinin değerlendirilmesidir.

Operasyonel Özel İnceleme Hizmetleri Ekibimiz, sektörde de deneyimi olan operasyon, finans ve teknoloji alanlarında uzman danışmanlardan oluşmaktadır. Ekibimizin, farklı sektörlerde çok sayıda özel inceleme, operasyonel verimlilik, finans birimi etkinliği ve BT (Bilgi Teknolojileri) projelerinde uzun yıllar çalışma deneyimi bulunmaktadır. Ekibin her bir üyesi, özel inceleme çalışması sürecine, ilgili uzmanlığı ve sektör deneyimi doğrultusunda önemli katkılar sağlamakta, PwC’nin uluslararası ağı ve global bilgi tabanından da yararlanmaktadır.

Operasyonel Özel İnceleme Çalışması sırasında şirketlerde karşılaşılan temel sorunlar:

Aşağıda, tipik bir operasyonel özel inceleme çalışması sırasında, incelenen şirketlerde karşılaşılan temel bazı sorunları listeledik:

 • Yüksek maliyetli ve verimsiz iş süreçleri (özellikle finans/muhasebe, satın alma ve operasyon birimlerinde),
 • Yüksek miktarda manuel ve/veya yetersiz raporlama altyapısı, süreçleri ve formatları (hem yasal ve hem de yönetim raporlaması açısından),
 • Kurumsal yönetim yapısının ve performans yönetim sistemlerinin olmaması,
 • BT platformlarında önemli miktarda iyileştirme veya yenileme yatırımı yapma ihtiyacı,
 • Sistematik ve gelişmiş stratejik planlama, bütçeleme ve finansal raporlama süreçlerinin olmaması,
 • Birleşme/satın alma sonrası entegrasyon sürecinin uzaması riski ve entegrasyon faaliyetlerinin toplam maliyetinin yüksekliği.
PwC size nasıl yardımcı olabilir?

Birleşme/satın alma sürecinde planladığınız stratejik sonuçları elde etmenizde size aşağıdaki alanlarda yardımcı olabiliriz:

 • Şirketin genel yapısı, büyüklüğü ve gelecekteki iş kapasitesi konularında kapsamlı bir analiz çalışması sunulması,
 • Ek verimlilik artışı ve maliyetlerde azaltma yapılabilecek kritik alanların tespit edilmesi,
 • Mevcut ve/veya planlanmış stratejik, sermaye ve operasyonel harcamaların ortaya konulması ve kısa/orta vadeli ek yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Şirketin operasyonlar, finans fonksiyonu ve BT altyapısından daha fazla değer yaratmak için gereken iyileşme/gelişme alanlarının tespit edilmesi,
 • Birleşme/satın alma sonrası hızla üzerinde durulması gereken alanların belirlenmesi, böylece kaynakların daha etkin kullanılması ve operasyonel işleyişe hızla geri dönülmesinin sağlanması,
 • Finansal özel inceleme çalışması sırasında tespit edilen sorunların operasyonel açıdan analiz edilmesi.

Amacımız, aşağıdaki konulara dikkat ederek daha etkin ve daha az maliyetle yüksek katma değer sunan bir özel inceleme çalışması gerçekleştirmektir:

 • Yatırımcı ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ve kısa zaman dilimi içinde bulgu odaklı bir çalışma ve rapor sunulması,
 • Finansal ve stratejik/pazar özel inceleme danışmanları ile birlikte tek ekip olarak, birleşme/satın alma işleminin tümü hakkında kapsamlı ve entegre bir çalışma yürütülmesi,
 • Katma değerli, sektör bazlı deneyim ve bilgi sağlanması,
 • "PwC Global En İyi Uygulamalar" (Global Best Practices®) veritabanı ile dünya çapında örnek uygulamalara erişim sağlanması.
Operasyonel Özel İnceleme Çalışması kapsamındaki hizmetlerimiz:
 • Fonksiyonel alanların (Finans/Muhasebe, Satış, Pazarlama, Üretim, Dağıtım, BT vb.) temel performans kriterleri ve operasyonel öncelikler bazında incelenmesi,
 • Değer zinciri ve iş süreçlerinin analizi,
 • Yönetim raporlaması ve kurumsal performans yönetimi süreç ve sistemlerinin incelenmesi,
 • Organizasyonel hizmet verme yetkinliğinin analizi,
 • Sinerji ön inceleme ve değerlendirme çalışması.

İletişim

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin