Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Bağlantılı ve otonom tedarik zinciri ekosistemleri 2025

 • 33

  ülkeden, 1.600’den fazla üst düzey tedarik zinciri yöneticisiyle görüştük

 • ~%9

  Dijital Şampiyonların ileri yetkinlikler için bütçelerinin tedarik zinciri maliyetlerine oranı

 • ~%7

  Dijital Şampiyonların geliştirdikleri yetkinlikler ile elde ettikleri maliyet tasarruf oranı

 • ~%8

  Dijital Şampiyonların son yıl içinde elde ettikleri gelir artış oranı

Zorlu dönemlerde dijital tedarik zinciri mükemmelliği

Günümüzde değişen müşteri beklentileri ve COVID-19 gibi piyasalarda öngörülemeyen değişimlere yol açan gelişmelerle daha sık karışı karşıya kalınması, şirketlerin alıştığı tedarik zinciri ve operasyon yapılanmaları üzerinde büyük etki gösteriyor. Gelişen dijital teknolojiler ile iş yapış biçimleri de etkilenen şirketlerin, değişken pazar koşullarında başarılı olabilmek için geleneksel yapıdaki tedarik zincirlerini otonom tedarik zinciri ekosistemlerine dönüştürmeleri gerekiyor.

Tedarik zinciri mükemmelliğine yapılan yatırımlar karşılığını veriyor.

Son araştırmamızda, tedarik zinciri mükemmelliğinde çağın ötesinde olan şirketleri belirlemek için 1.600’den fazla tedarik zinciri üst düzey yöneticisiyle görüştük. "Dijital Tedarik Zinciri Şampiyonları" olarak adlandırdığımız bu yöneticiler yaptıkları yatırımların karşılığını alanlardan.

2018 Küresel Dijital Operasyonlar Çalışmamızda kullanılan benzer bir metodoloji izleyerek, şirketleri tedarik zinciri olgunluklarına göre sıralayan bir endeks geliştirdik. Şirketleri puanlarına göre aşağıdaki dört kategoriden birinde gruplandırdık: Dijital Şampiyonlar, Dijital Yenilikçiler, Dijital Takipçiler ve Dijital Amatörler.

Şirketlerin bu gruplardan hangisinde yer aldığını belirleyebilmek için, gelişmiş tedarik zinciri kapasitelerinin uygulamalarına 25 puan, bu tedarik zinciri kapasitelerini hızlandırmak amacıyla yapay zeka kullanımına 10 puan, yazılım bazlı tedarik zinciri teknolojilerinin uygulanmasına 25 puan, genel performans etkilerine 15 puan ve kaydedilen gelir (10 puan) ve gider (15 puan) etkileri için 25 puan olmak üzere toplam 100 puanı farklı dijital becerilere ve ilerlemelere göre dağıttık. Kümülatif bir yapıya sahip olan bu endeks sayesinde, bir şirket ne kadar entegre olur ve gelişmiş tedarik zinciri kapasitelerini geniş ölçüde uygularsa, o kadar yüksek bir endeks puanına sahip olur.

Gelişmiş tedarik zinciri kapasitelerine yapılan yatırımların geri dönüşü1,8 yıl sürüyor.

Artan gelirler ve
azalan maliyetler

Close

Daha güvenilir teslimat

Close

Azalan stoklar

Close

Sayıların ötesinde faydalar

Close
Digital supply chain

Dijital Şampiyonlar 2025

Değişkenlikler, belirsizlikler ve büyük aksaklıklar, şirketleri tedarik zincirlerini hızlı bir şekilde değişime itiyor. Başarının anahtarı ise daha bağlantılı ve kendini yöneten bir tedarik zinciri ekosisteminde yatıyor. Böylelikle şirketler fırsatları hızlıca öngörebilir, zorluklar ve riskler ortaya çıkmadan tedbirlerini alabilirler.

Süre: 00:02:33

Dijital
Şampiyonlar
2025

E2E bağlantılı ve otonom tedarik zinciri ekosistemlerinde başarılı olmak

Vizyon

Yarının tedarik zincirleri, bağlantılı ve kendini yöneten ekosistemler olacak: Dijital Şampiyonların %80’den fazlası tedarik zincirinde paydaşlarla entegrasyona ya da uçtan uca yönetime odaklandıklarını söylüyor.

Faydalar

Tedarik zinciri mükemmeliyetine yapılan yatırımlar karşılığını veriyor: Dijital Şampiyonlar son bir yılda %7,7’lik bir gelir artışı ile birlikte tedarik zinciri maliyetlerinde %6,8’lik tasarruf sağladı.

Tedarik zincirlerinin şeffaflığı ve sürdürülebilirliği

Tedarik zincirinin şeffaflığı sürdürülebilir süreçler için zemin hazırlar ve bu sürdürülebilir iş süreçleri için hızlandırıcı bir etkiye sahiptir: Dijital Şampiyonların% 50'den fazlası tedarik zinciri şeffaflığının öncelikleri arasında yüksek veya en yüksek öncelikte yer aldığını belirtiyor.

Read more

Kapalı döngü ve entegre planlama

Yeni nesil planlama gerçek zamanlı olarak operasyonel uygulama seviyesi ile senkronize ediliyor, tedarik zinciri paydaşlarını sürece entegre ediyor ve sürekli optimizasyon sağlıyor: Dijital Şampiyonların %72’si uçtan uca tedarik zinciri planlaması uyguladı. Ayrıca, kapalı döngü planlamaya yönelik ilerlemeye devam ediyor.

Akıllı lojistik akışlar

Akıllı lojistik, bağlantılı tedarik zinciri ekosistemindeki kilit tasarruf ve büyüme faktörüdür: Dijital Şampiyonlar, akıllı lojistiği tedarik zinciri öncelikleri arasında ilk sıraya koyuyor. Akıllı lojistik, tüm tedarik zinciri maliyet tasarrufunun %50’sinden fazlasını oluşturuyor.

Dinamik tedarik zinciri segmentasyonu

Dinamik tedarik zinciri segmentasyonu, müşteri odaklılığı geliştiriyor ve sürekli olarak hizmet seviyelerini, maliyetleri ve karlılığı dengeliyor: Dijital Şampiyonların %73’ü halihazırda segmentasyon uyguluyor ve bunun faaliyetleri üzerindeki güçlü etkisini gözlemliyor.

Yapay zekayla çalışan tedarik zinciri yönetimi

Yapay zeka tedarik zincirindeki iyileştirmeleri hızlandırıyor ve böylelikle yeni norm haline geliyor: Dijital Şampiyonlar, yapay zekanın değer kattığı alanları net olarak tespit etmiş durumda ve yapay zekayı Dijital Amatörlerden iki ila üç kat daha yoğun olarak kullanmaya başladı.

Faaliyet modeli geliştirme

Yeni nesil tedarik zinciri organizasyonu ve yetkinlikleri ile yarının tedarik zinciri zorluklarının üstesinden gelin: Sürekli değişen bir ortamda başarıyı yakalamak için, şirketlerin dijital anlamda yetkin ve gelişmiş becerileri olan bir iş gücüne ve daha esnek bir organizasyona sahip olmaları gerekiyor.

Play VideoPlay video Close Video

Şirketler tedarik zincirlerini yönetirken karşı karşıya kaldıkları çeşitli zorlukların üstesinden gelebilmek için gereken organizasyonel yeniden yapılanmayı nasıl gerçekleştirebilir?

Birçok şirket için rekabet ortamı her zamankinden daha zorlayıcı hale geliyor.  Süregelen değişiklikle başa çıkmak için şirketlerin organizasyonlarını sürekli olarak geliştirmeleri ve iyileştirmeleri gerekiyor. Bunu yapabilmek için uçtan uca değer zincirini her zaman dikkate alan sürekli inovasyon ve birimler arası iş birliği kültürüne ihtiyaçları olacak.  Genellikle, bu son müşterinin ihtiyaçlarıyla başlamak anlamına gelse de fabrikalardan depolara ve altyapılarındaki teknolojilere kadar her şeyin göz önünde bulundurulması demek.  Bazı kilit ilkelerin bu yolculukta şirketlere yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Tedarik zinciri mükemmeliğini teşvik etmek ve gelecek tedarik zinciri zorluklarına karşı donanımlı olmak için organizasyonunuzu nasıl yeniden şekillendirebilirsiniz?

Şirketler tedarik zinciri ekiplerini ve topluluklarını nasıl kurmalıdır?

Sürekli gelişim ve yapılandırma yaklaşımlarını uygulayarak gelişmiş yetkinliklere ulaşmak için çapraz fonksiyonel ekipler, topluluklar ve tedarik zinciri mükemmelliği merkezleri kurulmalıdır.

Şirketler çalışanlarının doğru becerilere sahip olmasını sağlamak için neler yapmalıdır?

Dijital yetenekleri çekerek ve tedarik zinciri iş gücünün dijital becerilerini geliştirerek kendi kendine öğrenen ve sürekli gelişen bir organizasyon kurulmalıdır.

BT özelindeki en önemli konu nedir?

En yeni teknolojileri kullanarak BT ve analitik yetkinlikleri tedarik zincirine dahil eden kurumsal dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik odaklanmış süreçler, teknolojiler ve gelişmiş analitik araçlar oluşturulması hedeflenmelidir.

Kimler dahil olmalıdır?

Tedarik zincirinde inovasyon sağlamak için daha geniş bir ortak ekosistemi ile yeni iş birliği modelleri tasarlanmalıdır.

Bizi takip edin: