Stratejik iş planı ve gelişim yol haritası oluşturulması

Kurumsal strateji, oyun tarzı  ve yetkinlikler
  • Projemize strateji danışmanlığı ekibimiz Strategy& tarafından yönetilen «Yetkinlik Odaklı Strateji (Capability Driven Strategy)» çalıştayı ile başlıyoruz. Bu çalıştayın amacı, şirketinizin müşterileri için nasıl bir değer oluşturacağının (oyun tarzı) ve bu değer önerisini sağlamak üzere hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğinin belirlenmesi ve müşterilere hangi ürün & hizmet portföyünün sunulacağının netleştirilmesidir.
  • Kurumsal strateji ve kritik yetkinliklerin şirket üst yönetimi ile projenin başında belirlenmesi, çalışmanın geri kalan adımlarına net bir alt yapı sunarak, seçilen hedef pazarlardan gelişim yol haritası projelerine kadar farklı bileşenlerin uyum içinde yürütülmesini sağlamaktadır.

İlgili hizmet ve yayınlarımız

Stratejik İş Planı
  • Stratejik İş Planı oluşturulması aşaması ile ihracat pazarlarını önceliklendirmenize  hedef ülkelere yönelik gerçekleştirilen araştırmalar doğrultusunda  destek oluyoruz.
  • Büyüme potansiyeli, rekabet koşulları, risk faktörleri gibi pazarlara ait sektörel verilerin yanı sıra, şirketinizin Oyun Tarzı ve Yetkinliklerini de göz önüne alarak rekabetçi olabileceğiniz pazarları belirliyoruz.
  • PwC bünyesindeki ve dışındaki veri kaynakları, konu uzmanları ve sektör raporları ile desteklediğimiz araştırmamız doğru önceliklendirme ile sonuç alabileceğiniz pazarlara odaklanmanızı sağlıyor.

İlgili hizmet ve yayınlarımız:

Gelişim Yol Haritası
  • Belirlenen strateji  ve Oyun Tarzını etkin bir şekilde hayata geçirmeniz için gerekli yetkinliklere odaklanarak, kısıtlı kaynakların rekabette fark yaratacak alanlara aktarılmasını sağlıyoruz.
  • Gelişim Yol Haritası’nın oluşturulmasında konu uzmanlarından oluşan Yönetim Danışmanlığı ekibimiz, sektör tecrübesi, fonksiyonel uzmanlık, veriye dayalı çıkarımlar ve analitik araçlar ile problemleri net bir şekilde görmenizi sağlıyor ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturuyor.
  • Konu uzmanlığına büyük önem veriyor ve farklı Yönetim Danışmanlığı ekiplerinden oluşan bir takım ile yol haritanızı belirliyoruz:

İletişim

Hüsnü Dinçsoy

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Meftun Özten

Turquality, Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 5365

Bizi takip edin: