Özel (ihtiyari) denetimler

Şirketlerin farklı nedenlerle denetim ihtiyaçları olabileceğini ve tek bir çözümün tüm şirketler için uygun olmadığının çok iyi farkındayız. Farklı nedenlerle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRS”) veya ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (“US GAAP”) ile uyumlu finansal raporlama ihtiyacı veya gerekliliği söz konusu olabilir. PwC Türkiye, yasal denetim yükümlülüğü olmayan şirketlerin de kendilerine özgü konularını anlayarak bu gibi şirketlerle ve hissedarları ile çalışma konusunda oldukça deneyimlidir.

Yerel veya yabancı bir düzenlemeye göre denetim zorunluluğu olmayan durumlarda da müşterilerimize modern ve geliştirilmiş bir denetim yaklaşımı sunmaktayız. Denetim sürecinde şirketle yakın bir işbirliği içinde çalışarak finansal raporlamanın etkinliği ve iç kontroller gibi konularda pratik öneriler getirebiliriz.

Şirketimin denetime ihtiyacı var mı?

Denetim, bazı zamanlarda zorunlu bir durum nedeniyle bazen de, şirketin finansal durumunu ve operasyonel sonuçlarını eksiksiz bir şekilde ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilir.

Kaliteli bir denetim, şirketinizin sermayeye erişimini kolaylaştırabilir ve hali hazırda denetlenmiş finansal tablolara sahip olmak işinizin idaresi için anlamlıdır ve şirketinizin itibarını arttırır.

Kaliteli bir denetim sayesinde:

  • Şirketinizin değişen ihtiyaçları için hazırlıklı olursunuz.
  • Şirketinizin zayıf ve güçlü yönlerini daha iyi anlarsınız.
  • İşiniz ile ilgili kararları daha hızlı ve rahat alabilirsiniz.
  • Operasyonel etkinlik, kontroller ve risklerle ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olursunuz.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Ediz Günsel

Ediz Günsel

Denetim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6067

Bizi takip edin