UFRS 15 Müşteri sözleşmelerinden hasılat standardı

Finansal raporlama ve muhasebe danışmanlığı hizmetleri ekibimiz iş yapınızdaki değişimin değerlendirilmesi, ilerleyen süreçte karşılaşacağınız önemli değişiklikler ve proje araçlarımızı kullanarak standardın uygulamasında size yardımcı olabilirler.

Gelirlerin Kaydedilmesi

Mayıs 2014’te, gelirlerin kaydedilmesine ilişkin tüm UFRS ve US GAAP rehberlerinin yerini alacak muhasebe standartları ‘UFRS 15’ ve 'ASC 606' yayınlandı. Her iki standart da 2018 yılından itibaren geçerli olacaktır.

Yeni hasılat standardının temel prensibine göre şirketler gelirlerini ancak kontrol müşteriye geçtiği zaman muhasebeleştirebiliyor. Kontrol zaman içerisinde veya çok kısa bir sürede geçebilir.

Zorluklar

Standardın getirdiği değişikliklerin tüm endüstriler üzerinde yaygın operasyonel ve muhasebesel etkileri olacaktır.  Bazı şirketlerde gelirin kaydedilme zamanlamasına ve kaydedilecek tutarına ilişkin değişiklik sınırlı olabilir ancak bu sonucun desteklenmesi için kapsamlı bir değerlendirme yapma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Yeni standardın uygulanması şirketlere, sistemlerinin, süreçlerinin ve iç kontrollerinin, hasılata yönelik yeni tahminlerin oluşturulması ve takip edilmesi için yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi yönünde zorluklar getirmektedir.


PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

Standardın yürürlüğe girmesine az bir zaman kala, size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz.

  • Standardın finansal resminizi, yatırımcılarınızı ve iş yapışınızı nasıl etkileyeceğinin belirlenmesi,
  • Standardın etkilerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve bu etkilere istinaden uygulanacak aksiyon planına ilişkin etkin kararların alınması için yaklaşım geliştirilmesi,
  • Proje ve değişim yönetiminin planlanması ve koordine edilmesine yönelik yapısal destek sağlanması mutabık kalınması.
UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı

İletişim

Cihan Harman

Cihan Harman

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468

Sertu Talı

Sertu Talı

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6220

Bizi takip edin