UFRS 16 Yeni kiralama işlemleri standardı

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Yeni Kiralama Standardını yayımladı.
Yeni standart 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kiralama bir çok organizasyon tarafından kullanılan önemli bir finansal çözümdür. Kiralama şirketlere ilk başta büyük nakit çıkışı yaratmadan  operasyonlarını yürütebilmek için ihtiyaç duydukları tesis, makine ve cihazı sağlar. Şu anki UMS 17 rehberliğinde bir şirket kiralama sözleşmesine taraf olduğu zaman, şirketin bu sözleşme için finansal kiralama (bilanço içi) ve operasyonel kiralama (bilanço dışı) ayrımı yapması gerekir. UFRS 16 ise kiralayan tarafın tüm kiralama sözleşmeleri için gelecekteki kira ödemelerinden yola çıkarak bir kiralama yükümlülüğü ve “varlık kullanım hakkı” muhasebeleştirmesini gerektirmektedir. Kiraya verenler açısından ise şimdiki muhasebe uygulamaları neredeyse aynı kalmaktadır.

Ne değişecek?

Neredeyse tüm şirketler operasyonel veya finansal kiralama yolu ile varlık kullanmaktadır. Bu sebeple neredeyse tüm şirketler yeni standarttan etkilenecektir. Bilançolar büyüyecek, kaldıraç oranları bozulacak ve sermaye oranları düşecek. Hem giderlerin muhasebeleştirilmesinde hem de kiralama işlemlerinin ilk kez muhasebeleştirmede değişiklikler olacak.  Yeni standart özkaynakların borçlara oranı, cari oran, aktif devir hızı, gelirin faizi karşılama oranı, faiz ve vergi öncesi kar (fvök), operasyonel kar, net gelir, hisse başı kazanç, kullanılan sermayenin getirisi, özsermaye karlılık oranı  ve operasyonel nakit akımı gibi sıkça kullanılan finansal rasyoları etkileyecektir.


PwC Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

Standardın pratik uygulaması bazen biçimsel, çoğu zaman karmaşıktır. Şirketinize ve şirketinizin faaliyet gösterdiği sektöre özgü konular ve durumlar standardın uygulamasını zorlaştırabilir. Tüm dünyadaki Kiralama işlemleri uzmanlarımız aşağıdaki konularda size yardımcı olabilirler.

Durum Analizi

Standart sizi nasıl etkileyecek, standart ile ilgili farkındalığı nasıl arttırabilirsiniz, standardı uygularken ne yapmanız ve kimleri dahil etmeniz gerekiyor sorularını cevaplamanızda yardımcı olabiliriz.

Daha fazlası

Yol Haritası Oluşturma

Size proje yönetiminde, süreçlerin uygulanmasında ve sağlam bir yönetim yapısı kurgulandığından emin olmanızda yardımcı olabiliriz.

Daha fazlası

Teknik ve Muhasebe Danışmanlığı

Yeni standart kiralama işleminin, uygulama rehberinin iyice anlaşılmasını, yeni yorum ve değerlendirmeleri gerektirmektedir. Takımımız tecrübesi ve bu konuda geliştirdiğimiz araçlar ile size yardımcı olabilir.

Daha fazlası

Kiralama Datasının Biraraya Getirilmesi ve Analiz Edilmesi

Kiralama işlemlerinin datasının biraraya getirilmesi, analiz edilmesi ve modellenmesinde yardımcı olurken standardın etkisinin anlaşılmasını ve doğru kararları vermenizi sağlayabiliriz.

Daha fazlası

Strateji Değişikliği

Kiralama işlemlerinin muhasebeleşmesinin değişmesi şeffaflığı arttırmaktadır. Kontratlarınızın değişmesi gerektiğine veya kiralamak yerine satın almaya karar verebilirsiniz. Size kiralama portföyünüzün risklerini, potansiyel maliyet tasarrufu sağlayacağınız alanları değerlendirmenizde ve kiralama portföyünüzü optimize etmenizde yardımcı olabiliriz.

Daha fazlası

Yazılım Seçimi ve Uygulama

Yeni kiralama standardı ile uyumlu olabilmeniz için yeni sistem, iş süreçleri ve kontroller uygulamanız gerekebilir. Kiralama işlemleri için yazılımları biliyoruz ve size doğru tedarikçi değerlendirme, seçme ve yazılımı uygulama sürecinizde yardımcı olabiliriz.

Daha fazlası

Zorunlu alanlar yıldız ile belirtilmiştir.(*)

Danışmak istediğiniz konu:

Aşağıda yer alan "Gönder" butonunu tıklayarak, PwC Türkiye Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizlilik Bildirimini incelediğimi ve PwC Türkiye ile paylaştığım tüm kişisel verilerimin doğru, güncel ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ediyor ve işbu formdaki kişisel verilerimin PwC Türkiye tarafından işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösteriyorum. Fikrinizi değiştirir ve bizden bilgi almak isterseniz, Bize Ulaşın sayfamızdan e-posta yollayabilirsiniz.

İletişim

Cihan Harman

Cihan Harman

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6067

Sertu Talı

Sertu Talı

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6348

Gizle