BOBİ FRS

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı


Kısaca BOBİ FRS

 • İşletmelerin gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sunması amacıyla oluşturulmuş finansal raporlama standartlarıdır.

 • 27 Bölümden ve finansal tablo formatlarından oluşmaktadır.

 • Dipnotlar için ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. (Bölüm 26)

 • AB düzenlemeleri ve Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama ile uyumlu muhasebe standartları oluşturulması hedeflenmiştir.

 • Orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslı finansal raporlama öngörülmüş, büyük işletmelere yönelik ilave yükümlülükler getirilmiştir.

BOBİ FRS nedir ve hangi şirketler uygulayacak?

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetime tabi olup TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanması zorunlu finansal raporlama standartlarıdır.

29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan BOBİ FRS, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Playback of this video is not currently available


BOBİ’nin hikayesi

 • Mayıs 2013

  TMS/ TFRS

 • Ağustos 2014

  KAYİK’ler için TFRS, diğer işletmlere isteğe bağlı TFRS veya MSUGT

 • 30 Aralık 2014

  MSUGT'a ilave hususlar

 • 29 Temmuz 2017

  BOBİ FRS


BOBİ FRS’lerde Amaçlanan

BOBİ FRS nedir ve hangi şirketler uygulayacak?

İletişim

Serdar İnanç

Serdar İnanç

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 232 497 7112

Bizi takip edin