Bütçe Süreci Tasarımı ve Modelleme: Stratejik Finansal Yolculuğunuz

Her şirketin finansal başarısının arkasında, özenle hazırlanmış ve dinamik bir bütçe yönetim süreci yatar.

Bu süreç, şirketinizin kaynaklarını optimal şekilde kullanabilmesi, riskleri en aza indirebilmesi ve stratejik kararları etkin bir şekilde alabilmesi için kritik önem taşır. PwC olarak sizler için bütçe sürecini, şirketinizin benzersiz yapısına ve gereksinimlerine uygun bir biçimde kişiselleştiririz.

Verimlilik ve Performans Odaklı Bütçeleme

Bütçe süreçlerinizi, kaynakların en efektif kullanımı, risklerin en düşük seviyede tutulması ve keskin stratejik kararların alınması için özel olarak tasarlarız.

PwC’nin 2022 CFO Anketindeki sonuçlara göre, piyasadaki istikrarsızlık karşısında bile CFO'lar, tahminleyici modeller ve senaryo analiz yeteneklerini geliştirerek işletmenin dayanıklılığını artırma konusunda iyimserler. Bununla birlikte CFO'lar, stratejik sermaye kararlarını alabilmek için gelişmiş senaryo planlamasına ve modellemeye yönelmektedirler.

Bütçe Modeli

Bütçe Süreci İncelemesi

Şirketinizin bütçeleme ihtiyaçlarını derinlemesine analiz ederek, şirketinize özel bir bütçe organizasyon yapısı kurgularız.

Görev ve Yetki Haritaları

Bütçeleme sürecinin her aşamasını detaylandırarak, kimin ne zaman ve ne yapacağını netleştiririz. Böylece, bütçe raporlama sistemlerinizi şirket hedeflerinizle eş güdümlü olarak yapılandırırız.

Eylem Stratejileri

Sadece işlevsel bir bütçe süreci oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda sürecin dinamik kalmasını ve sürekli gelişimini temin edecek aksiyon planları geliştiririz.

Bütçe Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Bütçeleme süreçleri, şirketlerin finansal pusulasıdır ve bu pusulanın doğrulukla işaret göstermesi esastır. Ancak, zamanımızın hızlı değişim ritmi karşısında klasik bütçeleme metotları yetersiz kalmaktadır. İşte bu noktada devreye girer ve sizlere, daha çevik, verimli ve stratejik karar destek mekanizmaları entegre edilmiş bütçe modelleri sunarız.

Stratejik Bütçe Yapılandırması:

Her bir şirketin farklı ihtiyaçları bulunur ve biz PwC olarak, bütçe süreçlerinizi bu özgün gereksinimlere göre şekillendiririz. Görev ve sorumlulukların net tanımını yaparak, bütçe organizasyon modelinizi kurarız.

Finansal rotanızı belirlemede yanınızda olmak için hazırız. Şirketinizin geleceğine yön verirken, bütçe süreciniz en büyük destekçiniz olsun.

Kurumunuza özel tasarladığımız bütçe süreci ve modellemesi hizmetleriyle, karar alma mekanizmanızı kuvvetlendirin ve geleceğin finansal manevra sahasını oluşturmak için bizimle iletişime geçin.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Arzu  Şahin

Arzu Şahin

ERP Dönüşüm, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6060

Bizi takip edin