Veri Güveni

Veri her kuruluş için değerli ve hassas bir varlıktır. Verinin güvenliğini sağlarken veri yaşam döngüsünü etkin bir şekilde yönetmek ve veriyi etik olarak kullanmak stratejik bir rekabet avantajı sunmaktadır.

PwC Veri Güveni Hizmetlerimiz, kuruluşunuzun yalnızca veri gizliliği düzenlemelerine uymasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yüksek standartta veri ve erişim yönetimi yapılarının oluşturulmasına ve sürdürülmesine imkan sağlar.

Veri Güveni

Kişisel Verilerin Korunması ve Uyumluluk Hizmetleri

KVKK ve GDPR gibi veri koruma düzenlemelerine uyumu sağlamak için özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Yaklaşımımız, uyumluluğu sağlayarak cezai yaptırım, itibar kaybı ve müşteri kaybı risklerini azaltmak amacıyla verileri korumaya yönelik teknik, yasal ve organizasyonel önlemlerin değerlendirilmesini ve hayata geçirilmesini kapsamaktadır.

PwC DPM (Kişisel Veri Yönetimi) çözümümüz, farklı uzmanlıklara sahip ekiplerimiz tarafından birlikte geliştirilmekte olup müşterilerimize veri gizliliği uyumlulukları konusunda uçtan uca görünürlük sağlamaktadır.

Veri Keşfi ve Sınıflandırma

Etkili bir veri yönetimi ve koruma stratejisi tasarlamak ve uygulamak yalnızca veri ortamınızın net bir şekilde görünürlüğünü elde ederek mümkündür. 

Kapsamlı veri keşif çalışmaları yürütmek, verileri hassasiyet ve yasal düzenleme gerekliliklerine göre sınıflandırmak, farklı sistemler arasındaki veri akışlarını haritalamak için bir dizi araç ve metodolojiden yararlanıyoruz. Kuruluş içindeki veri koruma politikalarının ve prosedürlerinin temelini oluşturan ayrıntılı bir rapor sunuyoruz.

Veri Koruma

Veri koruma teknolojisi yatırımlarından maksimum performans elde etmek ve veri ihlali riskini azaltmak amacıyla çeşitli veri koruma teknolojilerine yönelik tasarım ve uygulama hizmetleri sağlıyoruz. Hizmetlerimiz arasında veri yönetişimi programlarının oluşturulması, teknoloji seçimi ve DLP optimizasyon hizmetleri yer almaktadır.

Kimlik ve Erişim Yönetimi

Güvenli ve etkin bir kimlik ve erişim yönetimi sistemi, yetkisiz erişim ve veri ihlali risklerini en aza indirir. Kimlik ve erişim yönetimi hizmetlerimiz, IDM stratejisinin oluşturulması, teknoloji seçimi, prosedürlerin tasarımı ve teknik uygulamaları kapsamaktadır.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Contact us

Ulvi Cemal Bucak

Ulvi Cemal Bucak

Dijital Hizmetler Siber Güvenlik Danışmanlık Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Tel: +90 212 326 6648

Yasemin Başer

Yasemin Başer

Bulut ve Dijital, Güvenlik ve Gizlilik Kıdemli Müdür, PwC Türkiye

Tel: +90 212 326 6042

Bizi takip edin