Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Bulut 2022 DİJİTAL IQ İşletme liderleri
Dijital IQ’larını
nasıl geliştirebilirler?

Dönüşüm. İnovasyon. Modernizasyon. 

Adı ne olursa olsun, bulut, yapay zeka ve analitik  gibi dijital teknolojiler yeni çalışma şekilleri ile birlikte, işletmelerde değişimin motoru  olmaya devam ediyor. Değişim hızlanırken, netleşen iki şey var: Üst düzey yöneticilerin tümü bu konuda sorumluluğa sahiptir; ve  karşılığını almak artık hiç olmadığı kadar zor.

Dijitalin; bilgi teknolojileri liderleri (CIO’lar), teknoloji liderleri (CTO’lar), veri liderleri (CDO’lar), ve finans, operasyon ve diğer birimlerin liderleri arasında ortak bir sorumluluk haline gelmesiyle birlikte, artık işler her zaman açık ve net değildir. Peki değeri en üst seviyeye çıkarmak ve istediğiniz sonuçları elde etmek için en doğru yaklaşım hangisi? Teknoloji lideri olarak ne zaman ipleri elinize almalı; ne zaman ortaklaşarak karar vermelisiniz?

Şirketlerin yeni gerçeklikle nasıl başa çıktığını anlamak için, on yıldan uzun bir süredir işletme liderlerinin ve teknoloji liderlerinin stratejilerini, davranışlarını ve ilişkilerini inceleyen Dijital IQ Araştırmamızın son sayısına baktık. 2021 yılının ikinci çeyreğinde dünya çapında 1.250’den fazla yönetici ile görüştük ve bilgi teknolojileri liderlerinin (CIO) ve işletme liderlerinin her zaman aynı fikirde olmadığını gördük. Ancak, Dijital IQ liderleri olarak adlandırdığımız bu liderlerin hemfikir olduğu şirketlerde getiri her zaman daha fazla olmuştur.

Bu hiç de şaşırtıcı değil: dijital dönüşüm hız kazandı...
placeholder image
...ama yöneticiler her zaman aynı fikirde olmuyor.

Şirket yöneticileri ve BT yöneticilerinin öncelikleri genellikle farklı oluyor. Bu farklılık, değer yaratmayı zorlaştırabilir. Tutarsız bir strateji, liderleri zıt amaçlara yönlendirerek işletmenin yerinde saymasına neden olabilir. Son 12 ayda dijital yatırımlardan istenen sonuçlar sorulduğunda, hem bilgi teknolojileri hem de şirket liderleri ayakta kalmak ve verimlilik olduğunu söylüyorlar. Fakat bunun ötesinde, şirket liderleri temel iş modellerini değiştirmek isterken, teknoloji liderleri modernleşmeye odaklanıyor.

placeholder image

Birlikte daha iyi: BT ve şirket liderlerinin hemfikir olduğu iki dijital hedef

Araştırmamızda şirket liderleri ile hemfikir olan yalnızca çok küçük bir grup BT yöneticisi olduğunu tespit ettik; bu grup, araştırmamıza katılan tüm teknoloji yöneticilerinin beşte birini oluşturuyor. Hızı ve verimi artıracak inisiyatifleri hayata geçirmek veya markayı modernleştirmek hem şimdi hem de iki yıl sonrası için liderlerin dijital gündemlerinin en üst sıralarında yer alıyor.

Dijital IQ liderlerini başarıya götüren adımlar

Bu liderler, 2020 yılında yaşanan gelişmelerin kendilerini dönüşüm hedeflerinden uzaklaştırmasına izin vermedi. Aksine zaman zaman da artan bir hızla hep ilerlediler. Bu da, teknolojinin değişim ve dönüşümü harekete geçirmede temel bir katalizör olarak her zamankinden daha önemli olduğu anlamına geliyor.

Bulut bilişim ve otomasyon çalışanların yeni şekillerde iş yapmalarına yardım ediyor

Dijital IQ liderleri; şirket uygulamaları, altyapı ve yazılım geliştirme platformları gibi bulut teknolojilerine de yatırım yapmaya daha meyilliler. Ayrıca çalışanlara, işlerini daha hızlı yapmalarını ve böylelikle de daha katma değerli ve yorum gerektiren işlere vakit ayırabilmelerini sağlayan araçları sunarak süreç otomasyonuna da önemli yatırımlar yaptılar.

Performans getirisi

Dijital IQ liderleri, strateji ile teknolojiyi birbiriyle hizalı hale getirerek 2020 sağlık krizinin ilk günlerinde finansal performanslarını iyileştirebildiler. Aynı zamanda son iki yılda dijital teknolojileri, süreçleri ve davranışları kullanarak iş gücünün yeteneklerini dönüştürebildiklerini ve çalışanlara inovasyon yapma fırsatı sunabildiklerini de belirttiler.

placeholder image

Dijital yatırımların işletmeye getirisi  

Yatırım getirileri burada bitmiyor. Dijital IQ liderlerinin hedefledikleri kilit iş sonuçlarına ulaşma olasılığı da diğer liderlere kıyasla daha yüksek.

placeholder image

 

 

Dijital lider olmanın 3 yolu

Teknoloji ve şirket liderleri strateji tercihleri ve değerleri konusundanasıl hemfikir olabilirler?

1. Bir değer hikayesi oluşturmak

Faaliyet gösterdiğiniz sektöre ve şirketinizin dönüşüm yolculuğunda nerede olduğuna göre bulutun size vadettikleri hakkında paydaşlarınızla uzlaşın. Bunun için, bulutun şirketi nasıl farklılaştıracağı ile ilgili belirli tercihler yapmanız gerekecek. Bu tercihler, hangi dijital ve teknolojik yetkinlikleri geliştireceğiniz, hangi müşteri sorunlarını çözeceğiniz ve şirketinizin sektörde veya diğer ekosistemlerde hangi rolü oynayacağı ile ilgili olabilir. Şirketiniz bulutla ilgili dönüşüm yolculuğunda gelişirken ve ilerlerken bu vaadi gözden geçirmeyi bir öncelik haline getirin.

2. Yeni zihinsel modelleri benimsemek

Dijitali ve bulutu mevcuttaki süreç ve yapılara uygulamak sadece sınırlı kazanç getirecektir. Aslında bu, şirketinizin çalışma şeklinde ve yeni ürünleri, hizmetleri ve deneyimleri sunma hızında köklü bir değişiklik gerektiriyor. Yöneticiler, işlerin nasıl yapıldığını yeniden düşünmeli. Yetenekle ilgili de alışılmadık bir yaklaşım gerekiyor. Bulutla ilgili yetenekleri elde etmek, geliştirmek ve teşvik etmek için yeni yollar keşfetmeye açık olun. Değer katmanın zaman aldığını ve bunun hem işletme hem de teknoloji tarafında yetenek geliştirmeyi gerektirdiğini anlayın.

3. Stratejik şekilde ekip kurmak

Teknoloji liderleri diğer liderlerle, özellikle de finans, operasyon, risk ve vergi liderleri ile proaktif olarak iş birliği yapmalılar. Güvenlik ve risk liderleri ile erken aşamalarda diyalog kurmaya başlayın; böylelikle, güvenlik, uyum ve yönetişimin bulut dönüşüm sürecine entegre edilmesini sağlayarak müşterilerinizle aranızdaki güveni arttırın. İnovasyon finansman maliyetini karşılamak için Ar-Ge vergi indiriminden yararlanmak konusunda vergi ve finans yöneticileri ile işbirliği yapmak, yatırım getirisinde büyük fark yaratabilir.

Araştırma hakkında

Kanada, Meksika ve ABD’de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 1.250 kıdemli yöneticilerle anket yaptık. Araştırmaya katılan şirketler, 250 milyon dolar geliri olan şirketlerden 50 milyar dolar geliri olan şirketlere kadar geniş bir yelpazede yer almaktadır. Anket cevapları, Nisan 2021’de Oxford Economics tarafından bir araya getirilmiştir.

Etkin Çiftçi

Dijital ve Deneyim Danışmanlığı, Direktör, PwC Türkiye

+90 212 326 6161

Eposta