Dijital IQ Araştırması 2020

Geleceğinizi bugünden kontrol altına alın.

Sadece yarışta kalabilmek için değil, başarıya ulaşabilmek için de ekonomik belirsizlik ortamında ve dijitalleşmenin büyük hızı karşısında yönünüzü bulmayı öğrenmek gerekiyor.

Dijitalde “Sınır Tanımayanlar”: Dijital ortamda başarı kazanan %5'lik kesimden ilham alın.

Dijital IQ araştırmamız kapsamında, dijital dönüşüm geçiren binlerce şirketi uzun süredir düzenli takip ediyoruz. Bu yıl, dünyanın dört bir tarafından 2.380 yöneticinin katıldığı araştırmamızda, bir grup şirketin gelişme ve kârdan inovasyona, müşteri deneyiminden çalışanlara kadar dijital yatırımlarından istikrarlı bir şekilde fayda sağladığını belirledik. Bu şirketler, dijital yatırımlar konusunda doğru adımları atan %5'lik bir kesimi oluşuyor.

“Sınır Tanımayanlar” adını verdiğimiz bu grup, hiçbir konuyla yüzeysel ilgilenmiyor. Konuları tüm ayrıntılarıyla derinlemesine değerlendirirken, alışkanlıkları yıkmaktan ve geleneksel yaklaşımlara meydan okumaktan çekinmiyor.

 

Sınır Tanımayanların fayda sağlamak için attığı dört adım

Değişimi zorunlu kılın, lafta bırakmayın

Sınır Tanımayanlar işi lafta bırakmıyor: %84'ü iş birliğini ve çarpraz fonksiyonel çalışmayı sadece teşvik etmiyor, aynı zamanda zorunlu kılıyor.

Dijitalleşme tek bir eylem veya "özel çaba" değil, kurumsal bir strateji.

Başkaları fikirleri uzun uzadıya düşünürken, Sınır Tanımayan liderler fikirleri yakalıyor ve harekete geçiriyorlar; doğru kararı vermek için şirketin her seviyesinden kaynağı kullanıyorlar.

Sınır Tanımayanların %96'sı dijitalleşme konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceğini biliyor.

SONUÇ

Sınır Tanımayanların 94%'ü için liderlik, inovasyonun önünde bir engel değil.

SONUÇ

Yatırımlarınızı ciddiyetle yapın

Lafla peynir gemisi yürümez. Sınır Tanımayanlar dijital üstünlüğü sürdürecek altyapıya (teknoloji, süreçler, işletme modelleri, çalışma şekilleri) diğer şirketlere kıyasla %33 daha fazla yatırım yapıyor.

Sınır Tanımayanlar dijital yatırımları maliyetlerini azaltmak için değil, şirketlerini geliştirmek için kullanıyor.

Sınır Tanımayanların dörtte üçünden fazlası, teknoloji yatırımlarından ve yeni çalışma şekillerinden diğer şirketlere nazaran daha fazla değer elde ediyor.

Sınır Tanımayanların kâr marjı büyümesi diğer şirketlere kıyasla %17daha fazla

SONUÇ

Dijitalleşme sayesinde Sınır Tanımayanların %84'ü inovasyona daha fazla zaman ayırdı

SONUÇ

Çalışanlarınız rekabet avantajınız olsun

Sınır Tanımayanlar çalışanlarının daha yenilikçi olduklarını ve işlerine olumlu yön vermek adına inovasyon yapmayı öğrendiklerini ifade ediyor.

Sınır Tanımayanlar çalışanlarının becerilerini geliştirmek için daha fazla yatırım yapıyor, işe alım süreçlerini farklılaştırıyor ve en yetenekli çalışanlarını elde tutmayı başarıyor.

Bu profildeki şirketler akılda kalmayan, ticari faaliyete katkısı olmayan ve çalışanlarını motive etmeyen eğitimlerin anlamsız olduğunu biliyor. Bu nedenle Sınır Tanımayanların %63'ü eğitim süreçlerini titiz bir şekilde yeniden tasarladı.

Sınır Tanımayanların 89%'u çalışanlarının dijitalleşme karşısındaki dirençleriyle karşılaşmıyor

SONUÇ

Sınır Tanımayanların 72%'sinde yeni programların ve teknolojinin benimsenmesi yaygı

SONUÇ

Değişmekten korkmayan, esnek ve uyumlu bir yapı kurun

Dönüşümün sonu yoktur. Bunu bilen Sınır Tanımayanlar, şirket kültürlerine değişimi kodlayarak şirketlerini her tür değişime hazır olmak için güçlendiriyor.

Sınır Tanımayanların %67'si geçtiğimiz iki yılda büyük bir dönüşüm yaşadı (birleşme veya satın alma, iş modeli değişikliği veya liderlerin değişmesi) ve bu süreçten güçlenerek çıktı.

Bu değişimlerden önemli dersler çıkaran Sınır Tanımayanlar, değişimin değişmeyen tek şey olduğu fikrini benimsedi.

Sınır Tanımayanların %90'ı dijitalleşmede geride kalmıyor

SONUÇ

Sınır Tanımayanların %98'i değişmekten korkmuyor

SONUÇ

Sınır Tanımayanlar kimleri örnek alıyor?

Sınır Tanımayanlara göre dijitalde yönü ve hızı belirleyen bazı şirketler*

 

 

 

 

*Küresel Dijital IQ 2020 araştırmasına katılanlar dijital dünyaya liderlik ettiğine inandıkları beş şirketi sıraladılar.

Siz de “Sınır Tanımayan” olun.

Sınır Tanımayanlar el kitabına göz atın

 
 

Sınır Tanımayanlar ile tanışın

 

Değişimi zorunlu kılın
Microsoft ve Porsche gibi

 
 

Yatırımlarınızı ciddiyetle yapın
John Deere ve Amazon gibi

 
 

Çalışanlarınıza önem ve öncelik verin
Unilever ve Nestlé gibi

 
 

Esnek ve uyumlu bir yapı kurun
Netflix ve Sony gibi

 

Araştırma hakkında

Araştırma kapsamında 76 ülkeden, geniş bir sektör yelpazesinden 2.380 uzman ile görüşüldü. Katılımcılar 250 milyon ABD doları altı ve 50 milyar ABD doları üstü geliri temsil eden geniş bir örneklem oluşturdu. Araştırmanın saha çalışması Temmuz-Eylül 2019’da Oxford Economics tarafından gerçekleştirildi.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468