Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Esasları Hk.

Vergi | Sosyal Güvenlik Bülteni - 2020/55 | Romanya-Türkiye Sosyal Güvenlik Anlaşması

Özet

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının usul ve esasları 2020/36 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.

  • Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya arasında 06.07.1999 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 01.03.2003 tarihinde;
  • Her iki akit tarafın yetkili makamlarınca Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma 30.05.2003 tarihinde,

Yürürlüğe girmiştir.

27.08.2020 tarihli ve 2020/36 sayılı SGK Genelgesinde:

Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin:

  • Genel Hükümler
  • Uygulanacak Mevzuat
  • Özel Hükümler
  • Çeşitli Hükümler,
  • Geçici ve Son Hükümler

Olmak üzere 5 bölümden oluşmakta olup,

Birinci bölümünde:

Genel hükümlerden de bahsedilmekte olup sırasıyla akit taraf vatandaşlarının eşit muameleye tabi tutulmasına, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümünde:

Çalışanların, geçici görevlilerin, uluslararası taşımacılık işletmeleri personelinin ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağı ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümünde:

Hastalık ve analık sigortası malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, ölüm yardımı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yardımlarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümünde:

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümünde:

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Sözleşme öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler,

Yer almaktadır.

Söz konusu Genelgenin metnine ulaşmak için tıklayınız


İletişim

Celal Özcan

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Bizi takip edin