Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Türkiye-Sırbistan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Esasları Hk.

Vergi | Sosyal Güvenlik Bülteni - 2020/27 | Türkiye-Sırbistan Sosyal Güvenlik Anlaşması

Özet

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının usul ve esasları 2020/13 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasında 26/10/2009 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması 01/12/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma da söz konusu İdari Anlaşmanın 24. Maddesi gereğince Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

11.05.2020 tarihli ve 2020/13 sayılı SGK Genelgesinde:

Türkiye-Sırbistan Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin:

  • Genel Hükümler
  • Uygulanacak Mevzuat ile ilgili hükümler,
  • Özel Hükümler,
  • Çeşitli Hükümler,
  • Son Hükümler

Olmak üzere 5 bölümden oluşmakta olup,

Birinci bölümünde:

Sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümler,

İkinci bölümünde:

Çalışanlar, geçici görevliler, uluslararası taşımacılık işletmelerinin personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

Üçüncü bölümünde:

Genel sağlık sigortası, hastalık ve analık sigortası, ölüm yardımı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı ile işsizlik ve çocuk yardımlarına ilişkin hükümler,

Dördüncü bölümünde:

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

Beşinci bölümünde:

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Anlaşma öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler,

Yer almaktadır.

 

Söz konusu Genelgenin metnine ulaşmak için tıklayınız


İletişim

Celal Özcan

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Bizi takip edin