2023 Yılı Asgari Ücreti

Vergi | Sosyal Güvenlik Bülteni - 2022/29 | Asgari Ücret, Asgari Ücret Desteği

Özet

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 22.12.2022 tarihli kararıyla, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde;

  • 01.01.2023-31.12.2023 döneminde uygulanacak günlük brüt asgari ücret tutarı 333,60-TL, aylık brüt asgari ücret tutarı 10.008,00-TL olacaktır.
  • Ayrıca, Komisyon işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ila Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesi önerisinde bulunmuştur

Kapsam

Daha önce 2023 yılı asgari ücretinin aylık brüt 10.008,-TL, net 8.506,80-TL olduğuna dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sayfasında 22.12.2022 tarihinde duyuru yayımlanmıştı.

Bu kez;

29.12.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun

22.12.2022 tarihli ve 02 sayılı kararında;

1) Asgari ücret ile ilgili olarak:

01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında milli seviyede tek asgari ücret olarak bir günlük normal çalışma karşılığı brüt asgari ücretin 333,60 TL olarak tespit edildiği,

2) Asgari Ücret Desteği ile ilgili olarak:

Asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ila Haziran döneminde aylık 250,00-TL olarak sürdürülmesi için, desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerildiği,

Belirtilmiştir.

Söz konusu Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.


İletişim

Celal Özcan

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Bizi takip edin