Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti


Sosyal güvenlik mevzuatının karmaşıklığı, çok sık değişmesi ve bazı işlemlerde SGK üniteleri arasında standart birliğinin olmaması karşısında İK profesyonelleri uzman  desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çerçevede mevzuat ve uygulamaya dair verdiğimiz danışmanlık desteğiyle hem mevzuata uygun iş ve işlemlerin yapılmasına, hem de İK profesyonellerinin zaman kazanmalarına, risklerin doğru yönetilmesine ve fırsatlardan yararlanmalarına  destek olmaktayız. 

Sosyal güvenlik danışmanlığı kapsamında;

 •  Tescil, bildirim ve bildirge işlemlerinin  mevzuata uygun yapılması,

 • İş kazası ve meslek hastalığı olayları ve işveren sorumluluğu,

 • Prim oranları ve prime esas kazançların belirlenmesi,

 • İşyeri tehlike sınıf ve derecesinin (NACE) belirlenmesi ve değişikliklere ilişkin işlemler

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının belirlenmesi,

 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin hazırlanması ve onaylanması,

 • İşe iade, arabuluculuk ve ikale sözleşmeleri süreç desteği,

 • Uzaktan çalışma uygulamasının mevzuata uygun şekilde yönetilmesi, 

 • Alt işveren işlemleri ve risklerin yönetimi,

 • İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma,

 • Sosyal güvenlik incelemeleri ve dava süreçleri, 

 • SGK’ya yapılacak başvuru, itiraz ve cevabi dilekçelerin hazırlanması

 • Güncel değişiklikler konusunda müşterilerin bilgilendirilmesi,

 • Periyodik çalışma toplantısı yapılması,

 • IK ve finans/hukuk departmanı çalısanlarının sosyal güvenlik mevzuatı konusundaki yetkinliklerinin artırılması,

konularında PwC Türkiye olarak profesyonel kadromuzla destek sağlamaktayız.

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmeti

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Celal Özcan

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Bizi takip edin