Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Hisse senedi piyasaları

Sermaye Piyasaları ekibimiz, halka arz sürecinin her adımında destek sağlar. İşletme sahiplerine ve yönetime danışmanlık yapmak ya da izahnamedeki finansal bilgileri doğrulamaktan sorumlu bağımsız denetçi olarak hizmet veriyoruz.

Birçok Türk şirketinin hisse senedi ve borç ihraç işlemlerinde rol aldık. Bu görevin bir parçası olarak yatırım bankaları, hukuk şirketleri, denetçiler, mali müşavirler ve sürece dahil olan diğer taraflarla birlikte ekip olarak çalıştık. Şirketle ve diğer danışmanlarla yakın işbirliğinin başarılı bir halka arz süreci için çok önemli olduğuna inanıyoruz.

İlk temel adımlar

 • Hangi piyasanın size uygun olduğunu ve hangi düzenlemelere ve piyasa uygulamalarına uymanız gerektiğini anlamak.
 • Danışmanlardan oluşan bir ekip kurmak ve onlara beklentilerinizi açıkça iletmek.
 • Tüm danışmanlarla birlikte işleminiz için gerçekçi bir zaman çizelgesi üzerinde anlaşmak.
 • Halka arz hikayesini yapılandırmak - finansal kayıtlarınız bölünme, yeniden yapılandırma ya da muhasebe politikalarındaki değişikliklerden etkilenmişse, bunu nasıl sunacağınız konusunda yapacağınız plan.
 • Proje yöneticisi tayin etmek - İşleminizde proje müdürü olarak görev yapmak için ek uzmanlık ve kaynağa ihtiyacınız var, çünkü kendi kaynaklarınız ve yönetiminiz süreç boyunca tümüyle kullanılıyor olacak.

Size nasıl destek olabiliriz?

 • Belirli bir piyasaya erişimde kritik sorunların bağımsız bir bakış açısıyla incelenmesi
 • Sizin için hangi danışmanların uygun olduğunun tarafsız şekilde değerlendirilmesi
 • Halka arz süreci ve gerekli belgeler konusunda bilgisi olmayan şirketlere ve şirket yönetimine rehberlik sağlama deneyimi
 • Türkiye, İngiltere, ABD ve diğer piyasalardaki kurallar ve piyasa uygulamaları konusunda rakipsiz deneyim ve zorlukları önceden tespit edebilme ve giderebilme
 • İşleminizin kilit noktalarında programa göre proje yöneticiliği

Halka arza ilişkin sunduğumuz denetim, vergi ve danışmanlık hizmetlerimiz

Hangi piyasa

En uygun piyasanın seçilmesi kolay bir karar olmayabilir. Şirketler her bir piyasanın artı ve eksilerini, her birinin tüm ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını değerlendirmelidir.

Halka arz talepleri, piyasadaki genel güce, halka arzlar konusunda kamu algısına, sektörün ekonomik koşullarına, piyasa tahminlerine ve diğer birçok faktöre göre büyük değişiklik göstermektedir. Fiyatların yükseldiği piyasalarda, halka arz potansiyeli yüksek ve bu yeni halka arz işlemleri yoğun ilgi görmekte. Düşüş yaşanan piyasalarda ise bu potansiyel daha az gibi gözüküyor ve halka arz faaliyetleri yavaşlıyor. Zamanlamanın önemini göz önüne almalısınız ve şirketinizin programını buna göre ayarlamaya hazır olmalısınız. Ekibin ilk buluşmasından halka arzın tamamlanmasına kadar olağan program, birkaç aydan bir yıla kadar uzayabiliyor. Aktif piyasalar daha fazla halka arz kabul etmekte, ve siz de bir gün bile gecikmek istemiyorsunuz.

Aşağıdakiler dahil birkaç seçenek mevcut:

 • Borsa Istanbul
 • ABD piyasaları
 • İngiltere piyasası
 • Avrupa piyasaları
 • Uzakdoğu piyasaları

PwC danışmanları, hangi piyasayı seçeceğiniz konusunda size yardım etmeye hazır.

Daha fazlası

Halka arza hazırlık

Halka arz şirketinize birçok fayda sağlayabilir. Ancak, halka arz sürecine hazırlanmaya başlamadan önce, stratejik hedeflerinizi belirlemelisiniz.

Ayrıca, şirketinizin halka arz işlemine ne kadar hazır olduğunu ve potansiyel yatırımcılar tarafından cazip görülmek, işletmenin değerini artırmak ve halka açık bir şirket olarak faaliyet gösterebilmek için hangi adımların atılması gerektiğini öğrenmelisiniz.

Halka arza hazırlık çalışması, bir şirketin halka arza hazırlığı konusunda yapılan analizin raporlanmasıdır. Bu yöntem temelde sizin kendi kendinize due diligence yapmak için bir danışman görevlendirmenizdir.

Çalışmanın önemli alanları aşağıdaki gibidir:

 • Finansal raporlama prosedürleri ve iç kontroller
 • Kurumsal yapı ve vergiye ilişkin hususlar
 • Geçmiş finansal performans
 • Kurumsal yönetim

Hedeflenen çıktı halka arz hazırlık sürecinde ele alınması gereken ihtiyaçların yol haritasıdır. Bu uzun süreli bir proje değildir; duruma göre değişiklik göstermekle birlikte başlangıçtan sonuca üç ila altı hafta sürer.

Halka arza hazırlık çalışmasının standart kapsamı

Açık strateji ve istikrarlı finansal durum

 • Vizyon ve misyon
 • Bütünleşmiş stratejik plan ve iş planı, bütçeler, tahminler ve performans yönetimi
 • Stratejinin uygulanması ve halka açık bir şirketin işletilmesine uygun yönetim ekibi
 • Bağımsız denetimden geçmiş finansal performans (üç yıllık)
 • Kredi geçmişi/notu
 • Temettü politikaları

Şeffaf yapı

 • Şeffaf hukuki yapı
 • İşlevsel ve esnek vergi yapısı ve vergi uyumu süreci
 • Bağımsız ve emsallere uygun bir biçimde işlem yapabilme becerisi
 • Tanımlanmış yönetim raporlama süreci
 • Yöneticilerin motivasyonu ve ücretlendirilmesi

Kurumsal yönetim

 • Yönetim Kurulunun oluşumu ve organizasyonu
 • Bağımsızlık ve tarafsızlık
 • Kurul Başkanı'nın ve CEO'nun birbirinden ayrılması
 • Yönetim Kurulunun büyüklüğü
 • Alt komiteler (örn; Denetim, Risk vb.)
 • Yönetim Kurulunun ücretlendirilmesi
 • Yönetim Kurulu raporlama prosedürleri
 • İç denetim birimi
 • Risk yönetimi yaklaşımı ve süreci

Zamanında ve doğru raporlama

 • Güçlü iç süreçler ve kontroller
 • Talep edilen zaman çerçevesinde UFRS raporlamasının yapılması
 • Kilit performans göstergelerinin zamanında izlenmesi ve raporlanması
 • Kurumsal hazine/nakit yönetimi politikası
 • Bilgi teknolojileri ortamı ve güvenliği

Şeffaflık ve kamuyu aydınlatmak

 • Finansal raporlama
 • Çerçeve
 • Hesap verebilirlik ve sorumluluk
 • İletişim
 • Uyum ve izleme
 • Denetim
 • Kamuyu aydınlatma
 • Yatırımcı ilişkileri

İtibar ve kurumsal vatandaşlık

 • İş etiği kuralları
 • Suistimal riski yönetimi
 • İş etiği
 • Sağlık ve güvenlik, sosyal ve çevresel yükümlülükler

Yararlar

 • Son dakika ortaya çıkabilecek sürprizlerin önüne geçilmesi için olası meselelerin erken tespitini sağlar
 • Yönetime bulguları düzeltme şansı verir
 • İş yükünü daha eşit dağıtır
 • Halka arz sürecinde şirketin işlerinde görülebilecek aksamaları asgari düzeyde tutar
 • Şirketleri "pazar penceleri"nden yaralanacak şekilde konumlandırarak pazarlama için gerekli süreyi hızlandırır
 • Şirketin halka arz uzmanlığını geliştirir
 • Halka arza hazırlık raporu şirketin yatırım bankacılarına pazarlanmasına yardımcı olur:
  • Şirketin yalnızca hazır olduğunu göstermesini sağlamaz, aynı zamanda şirketin hem halka arz için hem de halka açık bir şirket olarak konumlandırılması için yapılanları gösterebilmesini de sağlar
  • Tüm bunlar yatırım bankacılarının due diligence sürecini destekler ve kolaylaştırır

Maliyetin karşılığını verir

 • Halka arzlar için oldukça rekabetçi bir pazar söz konusudur - yatırımcılar daha seçicidir ve en yüksek kaliteyi de elde etmek isterler. Hazırlık ve kalite gösterilen çabaya değer - bir şirketin durumunu iyileştiren her şey buna dahildir
 • Halka arzın tüm maliyetlerine ve elde edilen değere kıyasla halka arza hazırlık çalışması pahalı değildir
 • PwC'nin halka arz planlayan şirketlere ilişkin olarak yakın geçmişte elde etmiş olduğu tecrübeye göre halka arz hazırlık çalışması yapılması piyasadaki örnek uygulama haline gelmektedir
 • Halka açık bir şirket gibi görünmeye ve hareket etmeye ne kadar erken başlarsanız, o kadar iyi sonuç elde edeceksiniz

Daha fazlası

Halka arz desteği

Şirket yönetimi ve şirket sahiplerine ya danışman olarak, ya da görüş sunulmasından ve izahnamedeki finansal verilerin doğrulanmasından sorumlu bağımsız denetçiler olarak hizmet veriyoruz.

Hizmetlerimizden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Mali tabloların UFRS veya diğer raporlama standartlarına göre düzenlenmesi konusunda destek sağlanması ve yönetim tarafından belirlenen önemli hususların gözden geçirilmesi
 • Eğer gerekiyorsa carve-out veya proforma mali tabloların hazırlanmasında yönetime tavsiyelerde bulunulması
 • Düzenleyici kurumların zorunlu kıldığı açıklamalara ilişkin yönetime ait değerlendirmenin gözden geçirilmesi
 • Yeniden yapılandırma sırasında vergi danışmanlığı hizmetleri
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı hizmetleri
 • Finansal raporlama süreci de dahil olmak üzere iç kontrol sistemi geliştirilmesi ve değerlendirmesi sürecinde destek sağlanması
 • İzahnamenin “Yönetim Değerlendirmesi ve Analizi” kısmı  ve diğer kısımlarının geliştirilmesinde şirkete danışmanlık verilmesi
 • SPK ve Borsa İstanbul incelemelerinde ortaya çıkan konuların ele alınmasında ve çözümlenmesinde yönetime yardımcı olunması
 • Halka arz çerçevesinde şirketin değerlenmesi
 • Optimum halka arz yapısının belirlenmesinde destek sağlanması (vergi hususları da dahil olmak üzere)
 • İzahnamedeki finansal bilgilerin denetimi veya incelenmesi
 • İşleme dahil olan diğer tarafların ihtiyaçlarının karşılanması (örneğin güvence mektubu)
 • Aracı kurum adına due diligence
 • Halka arz sürecinde genel proje yönetimi

Daha fazlası

Devamlı destek

Halka açık bir şirket özel bir şirketten farklıdır. Piyasa düzenlemesindeki kilit unsur yatırımcılara sağlanan bilgidir.

Borsalar halka arz edilmiş şirketlerin hisse fiyatını etkileyebilecek finansal ve finansal olmayan bilgiler veya önemli kararlar ile ilgili duyuruları zamanında yapmalarını zorunlu kılar.

PwC aşağıdaki hususlar ile birlikte sürekli yükümlülüklerin anlaşılması konusunda destek sağlar:

 • CMB, SEC, UKLA ve diğer Avrupa düzenlemeleri de dahil olmak üzere düzenlemelere ve standartlara uyum konusunda danışmanlık sunulması
 • Şirketin iç kontrol ortamının güçlendirilmesi için politikalar ve prosedürlerin yerleştirilmesinde destek verilmesi
 • UFRS veya diğer Genel Kabul Gören Muhasebe İlkeleri çerçevesinde yönetimin yeni veya karmaşık muhasebe uygulamalarına ilişkin değerlendirmesinin incelenmesi
 • UFRS eğitimi verilmesi
 • İkinci halka arza hazırlık ve elden çıkarma/satın almalar konusunda destek (örneğin, hissedarlar için sirküler)
 • Hissedar değeri yönetimi konusunda danışmanlık sağlanması
 • Yatırımcı ilişkileri yönetimi konusunda danışmanlık sağlanması
 • İş faaliyetlerinin finansmanı için vergi açısından etkin bir yapının oluşturulması konusunda danışmanlık sağlanması
 • Yönetim için vergi açısından etkin fayda planlarının geliştirilmesi

Daha fazlası

Halka arz ve diğer konulara ilişkin hukuki hizmetler

İlk ve/veya ikincil halka arz, tahsisli satış, sermaye arttırımı ile rüçhan hakkı sunma, tahvil arzı, ikincil arz gibi yollarla finansal piyasalarda sermayesini arttırmak ve/veya finansman sağlamak isteyen şirketlere hukuki hizmetler sunmaktayız. Bu kapsamda sağladığımız hizmetlerin bir kısmı aşağıdaki gibidir:

 • İzahname taslağının hazırlanması,
 • İzahname eklerinin hazırlanması,
 • İhraç dökümanlarının hazırlanması,
 • Kotasyon şartlarının gözden geçirilmesi,
 • Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya Borsa İstanbul'daki başvuru süreçlerinin yürütülmesi

 

Daha fazlası

İletişim

Sertu Talı

Sertu Talı

Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6348

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Umurcan Gago

Umurcan Gago

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Bizi takip edin