Kamu Danışmanlık Hizmetleri

Kamu Danışmanlık Hizmetleri Odak Temaları

Ekonomik Dönüşüm

Makroekonomik ve sektör bazlı dönüşüm, rekabetçilik, dış ticaret ve yabancı yatırımlar, KOBİ gelişimi, istihdam yaratma ve finansmana erişim konularında, strateji geliştirme odaklı kalkınma ve büyüme gündemine odaklanıyoruz.

Ekonomik Dönüşüm hakkında daha fazla bilgi edinin

Makroekonomik Danışmanlık

Projelerin, politikaların, stratejilerin ve girişimlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, ülkeler, endüstriler ve kuruluşlar için veri odaklı ve bilinçli kararlar alınmasını sağlayan kapsamlı etki analizleri yapmaktayız. Uzman ekibimiz ile sürdürülebilirlik ve rekabet odaklı olarak, müşterilerimize karmaşık sorularla başa çıkmalarında, kaynak tahsisini optimize etmelerinde ve anlamlı sonuçlar elde etmelerinde yardımcı oluyoruz.

Makroekonomik Danışmanlık hakkında daha fazla bilgi edinin

Etki Analizi

Projelerin, politikaların, stratejilerin ve girişimlerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak, ülkeler, endüstriler ve kuruluşlar için veri odaklı ve bilinçli kararlar alınmasını sağlayan kapsamlı etki analizleri yapmaktayız. Uzman ekibimiz ile sürdürülebilirlik ve rekabet odaklı olarak, müşterilerimize karmaşık sorularla başa çıkmalarında, kaynak tahsisini optimize etmelerinde ve anlamlı sonuçlar elde etmelerinde yardımcı oluyoruz.

Etki Analizi hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği

Sürdürülebilir kalkınma alanında derin bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip danışmanlarımız ile Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) odaklı uygulamaların yaygınlaştırılması ve adaptasyonu için geleceğin politikalarının şekillendirilmesinde etkin rol alıyoruz. İklim krizi kaynaklı etkilerden, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) ile uyumlu politikaların tasarlanmasına kadar, doğal kaynakların sorumlu kullanımı, hava kirliliğinin azaltılması ve çevre dostu uygulamaların arttırılması gibi birçok çeşitli alanda yenilikçi bakış açıları geliştirerek, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik kalkınmaya destek veriyoruz.

Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği hakkında daha fazla bilgi edinin

Bölgesel Kalkınma

Deneyimli ekibimiz, bölgesel kalkınmanın insanların yaşam kalitesini artırmadaki kilit rolün bilincindedir ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Kapsamlı bölgesel kalkınma planlarının oluşturulması, akıllı şehir programlarının tasarımı ve uygulaması, stratejik destinasyon yönetimi ve şehir markalaştırma hizmetlerimiz ile bölgesel gelişim stratejilerinde derin bilgi birikimine ve tecrübeye sahip uzmanlarımız size destek vermeye hazırdır.

Bölgesel Kalkınma hakkında daha fazla bilgi edinin

Dijital ve İnovasyon

Biz, AI ve IoT gibi önemli makro dijitalleşme dönüşümlerini anlama ve değerlendirme konusunda öncüyüz ve bu dönüşümlerin farklı organizasyonlar, endüstri segmentleri ve nişler üzerindeki etkilerini değerlendiriyoruz. Taahhütümüz, organizasyonlara, tüm değer zincirini kapsayan anlayışlı dijital dönüşüm değerlendirmeleri ile güç vermektedir.

Dijital ve İnovasyon hakkında daha fazla bilgi edinin

Sosyal Kalkınma

Yoksulluk, fırsat eşitsizliği, iklim değişikliği, sosyal adaletsizlik ve insani krizler gibi zorlayıcı sorunların hala var olduğu bir dünyada, kapsamlı çözümlere olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Ekonomi, siyaset bilimi, halk sağlığı, sosyal politika ve uluslararası kalkınma gibi çeşitli sosyal bilim disiplinlerinden gelen uzmanlardan oluşan ekibimiz ile size kanıta dayalı araştırmalar ve içgörüler sunmak için buradayız.

Sosyal Kalkınma hakkında daha fazla bilgi edinin

Çok Seviyeli Yönetişim

Çok düzeyli yönetişim çözümlerinde, kurumsal stratejik planlamada, dijital olgunluk değerlendirmelerinde ve performans programlarında üstün başarı sağlıyoruz. Ekibimiz, karmaşık sistemlerde etkili bir şekilde yol almak isteyen kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek vermeye adanmıştır. Hedef işletme modeli tasarımında, sermaye yatırım planlamasında, katılımcı araçlar ve bütçeleme konusundaki uzmanlığımız ile vatandaş katılım süreçlerinde destek sunuyoruz. Özelleştirilmiş stratejilerimizle, müşterilerimizi işlemlerini düzenlemeye ve paydaşları etkili bir şekilde dahil etmeye yetki veriyoruz.

Çok Seviyeli Yönetişim hakkında daha fazla bilgi edinin

Program ve Proje Yönetimi

PPM ekibi, işbirliği gerektiren yüksek etki, yüksek risk ve çok paydaşlı projeleri ve programları anahtar teslim yönetiminden sorumludur.

Program ve Proje Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin

Medya

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Akif Koca

Akif Koca

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 312 457 4579

Bizi takip edin