Farklılaşmış tedarik zincirleri

Müşterilerimize aşağıdaki alanlarda yardımcı olmaktayız:
 • Üstün performans ve rekabet avantajını getiren tedarik zinciri geliştirmek
 • Pazar ihtiyaçlarına ve talebe yanıt vermek için tedarik zinciri stratejisini tanımlamak
 • Başarılı bir operasyon için gerekli olan anahtar yetkinlikleri ve bilişim teknolojilerini tanımlamak ve uygulamak
 • Riskleri yönetmek ve sürekli gelişimi sağlamak için izleme, performans yönetimi ve planlamayı kurmak
 • Üstün bir müşteri hizmeti sağlarken; büyüme, maliyet, varlık verimliliği ve süreklilik hedeflerine ulaşmak

 

Karşılaşılan Sorunlar

 • Tedarik zincirinin stratejik bir birim olarak görülmemesi
 • İşletme sermayesinin günden güne artması
 • Varlık verimliliğinin azalması
 • Durağan veya azalan servis seviyeleri
 • Talep karşılamanın sadece tedarik zincirinin görevi olarak görülmesi
 • Problemli ve hedef karlılığı karşılamayan yeni ürün geliştirme ve pazara sunma süreçleri
 • Tedarik zinciri risklerinin tam olarak anlaşılmaması

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Tedarik Zinciri Stratejisi & Karmaşıklık Yönetimi
 • Özelleşmiş Tedarik Zincirleri
 • Entegre İş Planı/S&OP
 • Tedarik Zinciri Ayak-izi & Lojistik Optimizasyonu
 • Envanter & İşletme Sermayesi Optimizasyonu
 • Satış Sonrası Operasyonları İyileştirme
 • Tedarik Zinciri Risk Yönetimi

Farklı Olan Ne?

 • Tedarik zinciri değişikliklerinin dinamik olarak gözlemlenmesi
 • Ayrıntılı, endüstriye özel bir deneyim
 • Tedarik zinciri yetkinliklerinin zengin araçlar ve endüstriye yön veren teknolojiler ile desteklenmesi

Müşteri Kazançları

 • Tedarik zinciri ve iş stratejisinin birbirini destekleyecek şekilde tasarlanması
 • Yeni ürün ve kanal fırsatları ile artan büyüme
 • Satış kaybı, iade ve hasarlarda azalma
 • Gelişmiş işletme sermayesi ve varlık verimliliği
 • Envanter ve yok satmalarda azalma
 • Artan servis seviyeleri ve müşteri memnuniyeti
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması
 • Tedarik zinciri aksamalarından hızla iyileşme ile artan dayanıklılık

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Yönetim Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: