Operasyonel mükemmellik

Müşterilerimize aşağıdaki alanlarda yardımcı olmaktayız:
 • Değer zincirinde operasyonel mükemmelliği sağlamak için gerekli yetkinlikleri geliştirmek
 • Müşterilere özel gelişim programını tasarlamak için endüstrinin ve iş modelinin ihtiyaçlarını belirlemek
 • Performansı etkileyen kök sorunları belirlemek ve en iyi uygulamaları tanımlamak, uygulamak
 • İşletim modeli, kültür ve yetkinliklerdeki değişimler ile sürdürülebilir performans iyileştirmesine ulaşmak
 • Global kapsamda geniş ve kompleks operasyonel mükemmellik programları yönetmek

Karşılaşılan Sorunlar

 • Ana süreçlerin, organizasyonel yapının ve BT sistemlerinin yeniden yapılandırılmasını gerektiren geniş ölçekte iş dönüşümü ihtiyacı
 • Müşteri ihtiyaçlarının ve karlılık hedeflerinin karşılanmaması ve bu durumun kök sebeplerinin anlaşılmaması
 • Gelişim fırsatlarının önceliklendirilmesi, yapılandırılması ve icrasının öz kaynaklarla mümkün olmaması
 • Performans yönetim kültürünün eksikliği
 • Liderlik, kültür ve yönetim sistemlerinin sürekli gelişime olanak vermemesi

Biz Ne Yapıyoruz?

 • Operasyonel Performans İyileştirme Stratejisi
 • Kalite & Güvenilirlik
 • İş Süreçleri Mükemmelliği
 • Verimlilik İyileştirme
 • Yetenek Yönetimi

Farklı Olan Ne?

 • Yeni yetkinlikler geliştirirken operasyonları «yalınlaştırma» becerisi
 • Global kapsamda bütünleşik ve sürdürülebilir operasyonel mükemmellik
 • Liderlik ve kültür de dahil olmak üzere transformasyonu destekleyen sistem yaklaşımı
 • Geniş ölçekte değişimi ve sonuç alımını sağlayan derin, endüstriye özel deneyim

Müşteri Kazançları

 • Net bir hedef operasyon modeli oluşturulması
 • Müşteri kazancına odaklanan kısa ve uzun vadeli aksiyonlar ve hayata geçirilmesi
 • Liderler ve çalışanlar için geleceğin koşullarına adapte olabilecek yeni yetkinlik ve beceriler
 • Sonuçlarla başa çıkmak için çalışan katılımı ve kültürel değişimin sağlanması
 • Ana iş süreçlerini, organizasyonel birimleri ve bireysel davranışları, kurumsal hedefler ile destekleyen performans yönetim sisteminin oluşturulması

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

İsmail Karakış

İsmail Karakış

Yönetim Danışmanlığı, Tedarik Zinciri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Tolga Baloğlu

Tolga Baloğlu

Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5365

Bizi takip edin: