Kurumsal İstihbarat

Gerçekten kiminle iş yaptığınızı biliyor musunuz?

Bir yönetici olarak neredeyse bütün kritik kararları alırken çeşitli istihbarata ihtiyaç duyuyorsunuz – yeni bir pazara giriş yaparken, stratejinizi şekillendirirken, şirket satın alımlarında, önemli pozisyonlara personel alımı yaparken, yeni iş ilişkileri kurarken ya da kriz durumlarına müdahale ederken. Liderler yerinde, güncel ve güvenilir istihbarata sahip olduklarında fırsatlardan yararlanmak için daha iyi kararlar vermeye yetkin olurlar. Ancak belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. İş yaptığınız kişiyi ya da kurumu gerçekte ne kadar tanıyorsunuz? Sizin için doğru iş ortakları mı? Daha iyi alternatifler var mı?

Gerçek ve Tüzel Kişiler için İtibar Araştırması

Markanıza ve itibarınıza uygun iş ortakları seçmenize yardımcı oluyoruz.

Üçüncü taraf risklerinin göz ardı edilmesi, girişimcilerin ve işletmelerin itibarı ve finansal durumu üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir. Münferit veya yüksek hacimli küresel üçüncü taraf incelemeleri yaparak, iş ilişkilerinizin adil bir şekilde tanımlanmasına, güvenle stratejilerinizi geliştirmenize ve kararlar almanıza yardımcı olmak için uygunluk ve ilişkili taraf durum tespiti yapıyoruz.

Siyasi ve İtibar Risk Değerlendirmeleri

Yeni bir pazar veya bölgeyi anlamanıza yardımcı oluyoruz.

Yeni bir pazara ya da sektöre giren şirketler, işlerin nasıl yürüdüğünü bilmek zorundadır. Siyaset ile ticaret arasındaki ayrımın çok net olmadığı ülkelerde politik ve ticari riskleri kapsayan kapsamlı ve kuruma özel raporlar hazırlayabiliriz. Aşağıda örneklerini görebileceğiniz, şirketlerin karşılaşabileceği önemli risklere odaklanıyoruz:

 • Siyasi risk ve güvenlik;
 • Paydaş analizi;
 • Yerel ortak seçimi;
 • Rüşvet ve yolsuzluk;
 • Vergi;
 • İhracat ve ithalat lisanslarının istikrarı.

Üçüncü Taraf Risk Yönetimi

Üçüncü taraflarınızı yönetmenize, risklerinizi tespit etmenize ve değerlendirmenize, ölçülü tedbirleri hayata geçirmenize ve kanun ve mevzuata uyumlu olmanıza yardımcı oluyoruz.

FCPA ve UKBA gibi uluslararası yolsuzlukla mücadele kanunlarına göre üçüncü taraflarla (satış acenteleri ve temsilcileri, distribütörler, aracı kurumlar, lojistik hizmet sağlayıcıları, iş ortakları vb.) çalışmak yüksek risk teşkil etmektedir.

Üçüncü taraf risk yönetimi programınız ne kadar güçlü ve etkili?

Uyum süreçlerine ne kadar odaklanmış olursanız olun, her organizasyonda bir kör nokta ve zayıf halka vardır. Kanun koyucular bunu bildikleri için üçüncü tarafları önemli bir yolsuzluk tehdidi olarak görmektedir. FCPA ve diğer mevzuatlara göre, küçük işlemler bile bir yaptırımı tetikleyebilir. Üçüncü taraf risk ve uyum programlarının tasarlanması, uygulanması ve test edilmesi yoluyla hile, suistimal ve yolsuzluğun tespit edilmesine yardımcı olabiliriz. Bu çalışma, ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi, süreçlerin iyileştirmesi, üçüncü taraflarla yapılan görüşmeleri ve örnek işlemlerin test edilmesini içermektedir.

Yurtiçi ve Yurtdışında Varlık Tespiti

Parayı takip et

Varlık takibi, borçlunun mülkünün dava yoluyla geri alınabileceği durumlarda önemli faydalar sağlayabilir. Borç verenlerin, garantörlerin ve hak sahiplerinin, borçluların varlık durumunu takip etmelerine ve dünya genelinde geri alınabilecek potansiyel varlıkların belirlenmesine yardımcı olmak için araştırmalar yapıyoruz.

Sosyal Medya Araştırması

Sosyal medya, insanların birbirleriyle iletişim kurma biçimlerinde devrim yaratmıştır. İşletmeler, bu yeni mecraları benimseyerek sosyal medyanın gücünden yararlanarak ve gelirlerini arttırma fırsatı bulmuştur. Kuruluşların stratejileri doğrultusunda sosyal medya verilerinden yararlanma, şirket içi ve dışında kullanılan sosyal medya araçlarıyla entegre olma gibi konulara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu durum, kuruluşlara önemli bir stratejik avantaj sağlamış olmasına karşın uygun şekilde yürütülmediği durumlarda, firmayı çeşitli risklere karşı karşıya bırakan pahalı bir proje haline gelmiştir.

Sosyal medya ile ilgili riskler geniştir. Önemli risklerden bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Marka ve itibar
 • Hukuki
 • Sosyal ve siyasi
 • İnsan
 • Operasyonel, ve
 • Uyum

Özgeçmiş ve Çalışan Araştırması

Kilit pozisyonlar için doğru adayı bulun

İnsan gücü bir organizasyonun en değerli varlığıdır. Doğru adayı bulmak ya da önemli pozisyonlar için yetenek havuzu oluşturmak yardımcı olabileceğimiz önemli bir süreçtir. Çalışanlar ve adaylar için özgeçmiş doğrulama, halka açık sosyal medya kanalları ve biyografik profillerini analiz ederek geçmiş incelemeleri yapıyoruz.

 

Bizi takip edin