Ticari anlaşmazlıkların çözümü

Anlaşmazlıkları azami fayda ile sonuçlandırabilecek donanıma sahip misiniz?

Günümüz iş dünyasında ticari anlaşmazlıkların hızlı ve etkin biçimde çözümlenmesi işletmeler için kritik önem taşımaktadır. Gerek yargıya intikal eden gerekse müzakere yoluyla çözülmesi tercih edilen anlaşmazlıklar birçok durumda işletmelere önemli maliyetler doğurmaktadır. Yüksek hukuki giderler ve vakanın çözümü için harcanan yönetim zamanı gibi doğrudan maliyetler yanında şirketlerin operasyonları sekteye uğrayabilmekte ve çalışanlarda motivasyon kaybı oluşabilmektedir.

Belirsizliğin, başarının devamlılığının önündeki en önemli engellerden biri olduğu düşünüldüğünde anlaşmazlıkların doğru yönetilip işletme açısından en avantajlı koşullarla çözülmesi her seviyeden paydaşlar açısından büyük önem taşımaktadır.

Hizmet Detayları:

Durum Tespit Analizi

Birleşme ve Satın Alma işlemleri oldukça zaman alan ve son derece karmaşık süreçler olup, bu süreçlerde sıkça satın alma bedeli, muhasebe veya taahhütlerin yerine getirilmemesi gibi konularda çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir. Adli muhasebe, soruşturma ve birleşme ve satın alma analitiği konularındaki üstün tecrübelerimiz; problem yaratabilecek muhtemel noktalardan kaçınmanız veya ilgili riskleri yönetmeniz konusunda size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, bu tecrübelerimiz,  birleşme / satın alma işlemi öncesindeki pazarlık sürecinde veya işlem sonrasındaki süreçte kritik olabilecek bilgileri elde etmenize ve durumu anlamanıza olanak sağlayacaktır. 

Zarar Tespiti

Doğru ve güvenilir bir hasar değerlendirmesine sahip olun.

Uzman ekibimiz ekonomik zararlarınızın ölçülmesine, raporlanmasına ve bunları kârınızın azalması, varlıklarınızın ve şirketinizin değer kaybı gibi konularda delil olarak sunabilmenize yardımcı olmaktadır.

Tecrübeli ekibimiz kârınızın azalması, varlıklarınızın ve işinizin değer kaybetmesi gibi  konuların raporlanması ve Türkiye’deki mahkemelerde delil olarak kullanılması için sizlere destek sağlamaktadır.

Birleşme ve Satın Alma Sürecindeki Anlaşmazlıklar

Gerek işletme sermayesi ile ilgili anlaşmazlıklarda, gerekse kapanış süreci sonrasında şarta bağlı ödeme koşullarında veya satın alma veya satış süreci ile ilgili daha karmaşık durumlarda, sizlere yardım edebiliriz.

Bu süreçlerde şirketinizde yaşanan kayıpları tespit etmek, yanlış beyan ve hesaplamaları ortaya çıkarmak ve anlaşmazlık sürecine hazırlanmak için destek sağlayabiliriz.

Geçmiş Yönetim İncelemeleri

Geçmiş dönem yönetiminiz tarafından yürütülmüş operasyonlardaki muhtemel usulsüzlüklerin bağımsız incelemesini yaparak mahkeme nezdinde kullanılabilecek bir inceleme raporunun hazırlanmasında sizlere destek oluyoruz. 

 

 

Hissedarlar Arası Anlaşmazlıklar

Hissedarlar arasında yaşanabilecek anlaşmazlıklar ile ilgili çeşitli konularda sizlere yardımcı oluyoruz:

  • Hisse devir sözleşmesinde yer alan maddelerin tam anlamıyla yerine getirilip getirilmediğinin değerlendirilmesi
  • Kapanış süreci sonrasında oluşabilecek hissedar anlaşmazlıkları ile ilgili destek hizmeti
  • Dava ve teminatlar ile ilgili konular

Aile Anlaşmazlıkları

Aile üyelerinin dahil olduğu konuların özel olarak ele alınması gerektiğinin bilincindeyiz. Ekibimiz,  bulguları anlaşılır ve tarafsız bir şekilde sunmak konusundaki tecrübesi sayesinde olası çatışmalardan kaçınmanız ve aileniz için olabilecek en iyi sonuca odaklanmanız konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.

Evlilik anlaşmazlıkları, gayrimenkul değerlemesi, gelir raporları ve aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, aile hukukuna dayalı çeşitli uyuşmazlıklarda müşterilerimize yardımcı oluyoruz.

İnşaat Anlaşmazlıkları

İnşaat projelerinden doğan anlaşmazlıklar oldukça karmaşık olabilir.

Sözleşme anlaşmazlıkları, iş bölünmesi, hasar talepleri ve suistimal gibi sorunların analiz edilmesine ve çözülmesine sektör bilgimiz, tecrübemiz ve muhasebe, iş ve inşaat uzmanlarımızdan oluşan ekibimiz ile yardımcı olmaktayız.

İnşaat ve Altyapı Projelerinde Uyuşmazlıklar ve Zarar Talep Yönetimi

 

Tedarikçi & Müşteri Anlaşmazlıkları

Birçok şirket, belirli bir noktada bir tedarikçi, müşteri, kanun koyucu veya hepsini içeren bir anlaşmazlık durumu ile karşı karşıya kalabilir. Dava ve dava dışı süreçlerde uzman ekibimiz ile, bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda sizlere destek olabiliriz. Bağımsız tavsiye, anlaşmazlık ile ilgili kanıtların toplanması ve analizi, bilirkişi raporu hazırlanması gibi konularda müşterilerimize yardımcı oluyoruz.

 

Şirket Tasfiye Sürecindeki Anlaşmazlıklar

Organizasyonunuzun finansal durumunu daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ve tasfiye sürecinde yaşayabileceğiniz anlaşmazlıklar gerçekleşmeden önce gerekli önlemleri almanızda sizlere yardımcı olabiliriz.

 

Hileli İflas

Uzmanlarımız; finansal zaaflarınızı tespit ve analiz etmenize, mevcut süreçlerin karşılaştırılması ve her türlü suistimali araştırmanıza yardımcı olurlar. Borçlular veya alacaklılar adına kaynakların geri alınması ile ilgili tasfiye ve iflas süreçleri için size destek olabiliriz.

 

Uzman Mütalaası Hizmetleri

Birçok şirket, belirli bir noktada bir tedarikçi, müşteri, kanun koyucu veya hepsiyle birden bir anlaşmazlık durumu içinde kalabilir. Mahkeme konusu olmayan durumlarda, dava süreçlerinde veya aracılıkla ilgili diğer tüm süreçlerde size destek olabiliriz.

Bir ticari anlaşmazlık ile ilgili bağımsız görüş verilmesi, kanıtların soruşturulması ve analizi, bilirkişi raporu hazırlanması ve ticari anlaşmazlığın çözümü konusunda sizlere yardımcı olabiliriz.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Bizi takip edin