Kurumsal Dayanıklılık Devrimi:

PwC Küresel Kriz ve Kurumsal Dayanıklılık Araştırması 2023

PwC’s Global Crisis and Resilience Survey 2023

Şirketler dayanıklılık inşa etme yaklaşımlarını dönüştürerek sürekli değişime nasıl uyum sağlıyor?

Playback of this video is not currently available

1:18

Sürekli değişen dünyada başarıya ulaşmak için dayanıklılığa yönelik stratejik bir yaklaşımı benimseyin.

Şirketler hızla değişen dünyayla yüzleşirken, jeopolitik çalkantılar, yükselen enflasyon ve ekonomik belirsizlikler her zamankinden daha yaygın hale geldi. Ayrıca, siber suçlar, tedarik zinciri zorlukları ve iklim krizlerinden kaynaklanan aksaklıklar göz korkutucu ve öngörülemez zorluklar olarak ortaya çıktı.

Böyle bir ortamda iş dünyası liderlerinin yalnızca hayatta kalmak için değil, başarılı olmak için de değişimi öngörmeleri ve değişime proaktif olarak yanıt vermeleri gerekiyor.

Başarının anahtarı dayanıklılık: Kriz ortamında yön bulma becerisi ve sürekli değişim karşısında uyum sağlama ve başarılı olma kapasitesi. PwC Küresel Kriz ve Kurumsal Dayanıklılık Araştırması 2023, sürekli kriz durumunda gelişmek için şirketlerin kaynaklarını, çabalarını ve yatırımlarını dayanıklılık oluşturmaya nasıl yönlendirdiklerini araştırıyor.

Küresel iş dünyası liderlerinin sesi, bir dayanıklılık devrimine duyulan ihtiyacı yansıtıyor. Şirketlerin, sürekli değişim çağında çalışma şekillerini dönüştürmek için dayanıklılığı benimsemelerinin ve buna yatırım yapmalarının zamanı geldi.

Chapter two

Verilere genel bir bakış

Küresel katılımcılardan gelen veriler güven ve olumluluğa işaret ediyor. İş dünyası liderleri gerçek dayanıklılığı temel bir rekabet avantajı olarak kabul ediyor. Katılımcıların %89’u dayanıklılığın en önemli stratejik organizasyonel önceliklerinden biri olduğunu belirtiyor. Katılımcıların %70’i şirketlerinin çeşitli değişimlere yanıt verme becerisine güvendiğini ifade etti. Ancak, birçok şirketin başarılı olmak için ihtiyaç duydukları temel dayanıklılık unsurlarından yoksun olduğunu tespit ettik.

Chapter two

Ana çıkarımlar

Entegrasyon: Entegre bir dayanıklılık programı şart

Günümüzün karmaşık ve birbiriyle bağlantılı risklerini ele alırken şirketlerin silo yapısında olması artık yeterli değil. Şirketler daha aktif bir şekilde dayanıklılığa entegre bir yaklaşıma yöneliyor; birçok dayanıklılık kabiliyetini merkezi olarak şirket için en önemli faktörler çevresinde yönetiyor, hizalıyor, programı faaliyetlere ve kurumsal kültüre dahil ediyor.

Liderlik: Sürekli kriz ortamında başarılı olmak için lider bir yönetici ve yetenekli ekipler gerekir

Başarılı dayanıklılık stratejisi ve programı ihtiyaçları:

  • Üst düzey yönetim ekibinden yönetici sponsorluğu
  • Program için net bir sorumluluğu olan kıdemli lider
  • Programı şirket genelinde yürütecek yetenekli bir ekip

Katılımcılarımızın %31'i doğru becerilere sahip bir ekip oluşturmanın, bir dayanıklılık programı oluştururken karşılaşılan en büyük zorluk olduğunu belirtti. Şirketlerin %57'si geleceğin liderlerine yeni beceriler kazandırmanın, geleceğe yönelik dayanıklılık sağlamanın en önemli üç unsurundan biri olduğunu ifade etti.

Program yaklaşımı: En önemli konular üzerine operasyonel dayanıklılık oluşturmak

Şirketler operasyonel dayanıklılık oluşturmalı ve kurumsal planlama ve hazırlığın daha geniş ve devamlı bir döngünün parçası olmasını sağlamalı. Daha fazla şirket dayanıklılık programını entegre ederken birçoğu operasyonel dayanıklılık (OpRes) yaklaşımının temel ilkelerini benimsiyor; en önemli olanı korumaya odaklanıyor ve şirket ile paydaşlar için kritik olana göre yatırımları önceliklendiriyor. Bu, şirketlerin riskleri yüksek güvenilirlikle yönetmesine ve verimliliği artırmalarına olanak tanıyor.

Entegre dayanıklılık programına geçiş yapanlar OpRes’in temel bileşenlerinin çoğunda önemli ölçüde daha ileride: Şirketin adapte olabileceği, esneyebileceği ve daha güçlü bir şekilde ilerleyebileceği sağlam bir kurumsal bağışıklık sistemi oluşturuyor.

Detay için tıklayınız

Chapter two

Dayanıklılık devrimine katılın: Sürekli kriz halinde başarıya nasıl ulaşılır?

Dayanıklılık programınız için yönetici sponsorluğu oluşturun

Programdan sorumlu olacak bir kıdemli lider belirleyin.

Önemli hizmetlerinizi belirleyin ve planlayın

Önemli hizmetlerinizi tespit edin, bağımlılık ilişkilerini belirleyin ve dayanıklılık kabiliyetinizi bu hizmetler etrafında entegre edin.

Çapraz fonksiyonel ekiplerden oluşan entegre bir kurumsal dayanıklılık programı oluşturun

Programınızı şirket genelinde stratejiniz, değerleriniz ve yatırım önceliklerinizle uyumlu hale getirin.

Şirketinize özgü risk ortamını tüm yönleriyle ortaya koyun

Geleneksel risk yönetiminin ötesine geçerek zayıf sinyalleri ve dayanıklılığa ilişkin diğer temel göstergeleri vurgulamak için teknolojiden yararlanın. Bir krizin etkisini en iyi ölçüde hafifletebilen, krize dayanabilen ve krizden en güçlü şekilde çıkabilen şirketlerin tümü, risk ortamlarının tüm yönlerine hakim olarak riski daha iyi öngörebilir ve güvenle harekete geçebilir.

Dayanıklılık stratejinizi teknoloji, düzenli test ve egzersizlerle güçlendirin

Riskleri ve aksaklıkları öngörmenize, önlemenize, bunlara hazırlanmanıza, simüle etmenize ve bunlardan ders çıkarmanıza yardımcı olmak için stratejileri teknolojiyle destekleyin ve verilerden eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin; uygunluk, uyum ve hazırlık için yeteneklerinizi düzenli olarak değerlendirin.

İletişim

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz

Suistimal, Uyum ve Kriz Yönetimi Danışmanlığı Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5302

Follow us