Avrupa’daki şirketler AB Yeşil Mutabakatına hazır mı?

Avrupa’nın iddialı Yeşil Mutabakatı için vites büyütülüyor

Avrupa Yeşil Mutabakat Araştırması 2021

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Araştırması

Avrupa Yeşil Mutabakatı, ilk iklim nötr kıta olmak ve Avrupa Ekonomisini kökten değiştirmek için AB’nin hazırladığı iddialı ve kapsamlı bir plan. AB Yeşil Mutabakatının başarılı olmasında vergiler ve teşvikler kritik önem taşıyor.

PwC, 2021 yılının Temmuz ve Ekim ayları arasında, 13 Avrupa ülkesindeki yaklaşık 300 işletmeye Yeşil Mutabakata nasıl hazırlandıklarını sordu. Araştırmada AB üyesi olmayan ancak AB’nin yeni iklim ve çevre standardından etkilenecek olan Norveç, İsviçre ve İngiltere'deki şirketler de yer aldı.

Raporu indirin

Avrupa Yeşil Mutabakat Araştırması 2021
  • Şirketlerin yarısından çok azı AB Yeşil Mutabakatı için hazır.
  • Şirketlerin önündeki en önemli engel; Yeşil Mutabakat’ı tüm yönleriyle anlamak, Yeşil Mutabakat vergilerinin maliyetlerini hesaplamak, mevcut teşviklerden faydalanmak ve daha sürdürülebilir ekonomilere geçişten elde edilecek faydaları en üst düzeye çıkarmak için gereken organizasyonel becerilere ve süreçlere sahip olmamaları.
  • Araştırmaya katılan şirketlerin üçte ikisi, önümüzdeki üç ila beş yılda daha sürdürülebilir olmak için yatırım sermayesi ayırdı.
  • Şirketlerin sürdürülebilirlikle ilgili şu anda geçici olarak aldığı özel inisiyatifler arasında daha temiz enerji tüketmek (%78), enerji tüketimini azaltmak (%60), atıkları ve plastik kullanımını azaltmak (%59) ve karbon emisyonlarını düşürmek yer alıyor.
  • Araştırmamıza katılan şirketlere göre, en fazla emisyon üreten ve bu nedenle de sürdürülebilirlik çalışmalarının odağında olması gereken faaliyetler sırasıyla üretim (%44), dağıtım (%27) ve satın alma (%18).
  • Araştırmaya katılanların %50’sinden biraz fazlası, yakın vadede satın alma, üretim ya da depolama gibi tedarik zincirinin kilit noktalarında değişiklik yapmayı planladıklarını belirtti. 
  • Yeşil Mutabakatın getirdiği bir başka öncelik de döngüsel ekonomiye geçiş. Araştırmamız, şirketlerin hem atıklarını ve emisyonlarını azaltmak için hem de ürünlerin yeniden kullanımını ve daha uzun yaşam döngüsü olmasını teşvik etmek için adımlar attığını gösteriyor.
  • Yeşil Mutabakatın kapsamı yalnızca üretim yapan şirketlerle sınırlı değil. Aynı zamanda, ziraat, tarım, madencilik, ormancılık, diğer kara ve denizle ilgili faaliyetler de bu kapsama giriyor.

PwC, Yeşil Mutabakat ortamında başarılı olmak için gereken dönüşümü uygulamalarında şirketlere destek oluyor. Bu kapsamda, AB ve üye ülkeleri için finansman fırsatları tespit ediliyor.

Tüm bunlar yeşil dönüşüm için detaylı bir plan yapılması gerektiği anlamına geliyor. PwC’nin destek verdiği konular arasında, müşterilerin Yeşil Mutabakat vergileri hakkında bilgilendirilmesi, etkilerin finansal modellemesi, değer zinciri dönüşümü, vergide şeffaflık, raporlama, marka tanıtımı, AB ve üye ülke finansman fırsatlarının araştırılması ve bu finansmanlara erişim için gereken başvuruların yapılması bulunuyor.

Dönüşüm, etkinin anlaşılmasıyla başlar

Dönüşüm, çeşitli vergilerin işletme sonuçlarına etkilerinin anlaşılmasıyla başlıyor. Mevcut maliyet tabanlarından yola çıkarak şirketlerin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, genişletilmiş AB Emisyon Ticareti Sistemi, düzeltilmiş Enerji Vergi Direktifi ve diğer yeşil vergiler devreye girdiğinde maliyetlerinin ne kadar artacağını değerlendirmeleri gerekiyor. Artan maliyetler hesaplandıktan sonra şirketler buna nasıl cevap vereceklerine karar verebilirler.

Şirketlerin ek maliyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor

Birden fazla yılı içeren sözleşmelerle ilgili teklif veren şirketlerin bu ek maliyetleri dahil etmeye özen göstermesi gerekiyor. Fiyatlarını yükseltemiyorlarsa, kâr marjlarını korumak için başka yerlerden maliyet kesintisi yapmaları gerekecek.

Tedarik zinciri etkisini tespit etmek kritik öneme sahip

Araştırmamız aynı zamanda şirketlerin; karbon ayak izi, kaynak yönetimi ve karbon emisyonu olan araçlara ek vergiler gibi konuları göz önünde tutarak tedarik zincirlerini planlamaya daha yeni başladıklarını gösteriyor. İşte bu yüzden, bu alanlarda çok daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Şirketler finansman fırsatlarını araştırmalı

Son olarak şirketler, AB ve üye ülkelerin sunduğu finansman avantajlarından tümüyle faydalanmak için sermaye giderlerini bir bütün olarak göz önünde tutmalı.

İletişim

Evren Sezer

Evren Sezer

Sürdürülebilirlik Platform Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468

Follow us