İklim Teknolojisi Durum Raporu 2021

Net sıfır ölçümüyle ilgili çığır açan inovasyonların ötesine geçmek

İnsanoğlunun inovasyonla ilgili karşılaştığı en büyük zorluk belki de şu anda karşı karşıya olduğu zorluk: 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak ve küresel sera gazı emisyonlarını yarıya indirmek için dünyanın yalnızca on yılı var.1 2020 yılı İklim Teknolojisi Durum Raporu'nda, bu dönüşümü gerçekleştirmede önemli rolü olan iklim teknolojisi çözümlerinin, yatırımcıların giderek daha fazla ilgisini çektiği ortaya koyuluyor. 

PwC’nin bu yılki analizinde2 yatırımcıların, bu yeni varlık sınıfının hem iklime etkisini, hem de ticari getirisini nasıl güvence altına aldığı ve Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlama hedefine ulaşılmasına nasıl yardımcı olduğu inceleniyor.3

Yeşil kurtuluşu acil durum haline getiren, iklim için oldukça zorlu bir yıl

Geçtiğimiz yıl, girişim sermayesi alanında bir dönüşüm yaşanmıştı. Yeni sermaye ve finansman mekanizması türleri sayesinde, oldukça yüksek seviyede yeni yatırım, özel pazarlara akmıştı. Ayrıca, 2019-2020 yıllarında kenarda tutulan nakit paralar, 2021 yılında alım satım işlemleri sayesinde gerçekleşen toparlanma sürecinde kullanılmaya başlandı.

İklim teknolojisinde de yatırım ortamı aynı; çünkü, artık toplum da iklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hissediyor. Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) 2021 yılının ağustos ayında yayımlanan raporunda, köklü değişiklik çağrısının altı çiziliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) da  aynı konudan bahsedildi. Glasgow Atılım Gündemi duyurusunda4 dünya çapında erişilebilir temiz teknolojinin benimsenmesini hızlandırmak için ülkelerin ve şirketlerin işbirliği yapmasını içeren bir plan ortaya konuldu. 

Özel pazarlarda ESG’ye daha fazla vurgu yapılması ve Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir Finansal Raporlama Düzenlemesi (European Union’s Sustainable Finance Disclosure Regulation) gibi yeni çıkan yasal düzenlemeler, bu pazarı büyümeye; birçok şirket ve yatırımcıyı da stratejilerini değiştirmeye teşvik ediyor. Binlerce şirket net sıfır taahhütleriyle ilgili kamu açıklaması yapıyor; bilime dayalı hedefler koyuyor ya da B-Corp statüsü ile topluma karşı verdikleri kapsamlı taahhütleri göstermeye çalışıyor. Bunun yanında milyar dolarlık mega fonlar da artan şekilde iklim teknolojisine kaymaya başladı.

İklim teknolojisi nedir?  

İklim teknolojileri, sera gazı emisyonlarının veya küresel ısınmanın etkilerinin azaltılmasına odaklanan teknolojilerdir. İklim teknolojisi uygulamaları sektöre bağlı olmaksızın üç ana kategoriye ayrılıyor:

  1. Emisyonları doğrudan azaltan veya ortadan kaldıran,
  2. İklim değişikliğinin etkileriyle baş etmemize yardım eden,
  3. İklimle ilgili bilgilerimizi arttıran teknolojiler.

İklim teknolojileri teriminin kapsamı, sera gazı emisyonları ile ilgili kullanılan çeşitli teknolojileri ve inovasyonları; ayrıca, bu teknoloji ve inovasyonların kullanıldığı sektörleri de kapsayacak şekilde, kasıtlı olarak geniş tutulmuş. Bu raporda verilen analizin temelini oluşturan veriler, girişimci şirketlere girişim sermayesi ve özel sermaye yatırımları yapıldığını ve bu şirketlerin en az 1 milyon dolar finansman elde ettiğini gösteriyor. Analizde yer alan finansman türleri arasında hibeler, melek yatırımlar, çekirdek sermaye, A-H serisi finansmanlar ve birleşme amaçlı ortaklıklar dahil halka arzlar bulunuyor. 

Kullanılan veri kaynaklarında Avrupa ve Kuzey Amerika pazarları daha geniş yer bulmaktadır. Bu nedenle bu analiz, genel yatırım seviyesi ve Çin’in yatırım seviyesine ilişkin sınırlı bir tahmin imkânı sunuyor.

Öne Çıkan Bilgiler

  • İşletme modellerinin ve iklim teknolojilerinin her ikisinin de uygun olduğu durumlarda geniş ölçekte sermaye kullanılıyor. Bunun nedeni de yatırımcıların, mobiliteyi ve ulaşımı destekleyen belirli teknolojilere karşı heyecan duyması. Bu tür teknolojiler, önemli ölçüde sermaye çekiyor ve aynı zamanda iklim değişikliği üzerindeki potansiyel etkilerinden çok daha yüksek düzeyde finansman elde edebiliyor. Bir teknoloji ile kanıtlanmış bir iş modeli geliştirildiğinde, sermaye hızlıca bu teknolojiye akar ve böylelikle bu teknolojinin benimsenmesi hızlanır. Ancak, şu anda, toplam emisyonları düşürme potansiyeli daha az olan, zorlu alanlar daha fazla yatırım alıyor; toplam emisyonları düşürme potansiyeli yüksek olan ve teknolojileri henüz olgunlaşmayan alanlar ise daha az yatırım alıyor; bu nedenle, bir dengesizlik mevcut.
  • Çığır açan inovasyonları desteklemek, sektörel dönüm noktalarını tetiklemek ve aynı zamanda da ticari açıdan hazır olan teknolojilerin önümüzdeki on yılda gelişmesini sağlamak için tüm alanlarda daha fazla finansmana ihtiyaç var. Yatırımcıları teşvik etmek için, açık ve net hükümet eylem planları, tutarlı karbon fiyatlandırması desteği ve teknolojik inovasyonları hızlandırmak için gereken Ar-Ge yatırımları gibi konularda yeni politikalara ihtiyaç var. Böylelikle, önümüzdeki on yılda ve sonrasında sermaye, ihtiyaç duyulan iklim teknolojilerine giderek artan şekilde kayacak.
  • Geleceğin çığır açan buluşlarını yapabilmek için, yeni girişim sermayesi yatırımcılarından gelen uzun dönemli sermayenin daha fazla olması gerekiyor. Düşük sera gazı yayan inşaat malzemeleri gibi değişmesi zor sektörlerdeki teknolojilere ve küresel net sıfır hedeflerine ulaşmada büyük önem taşıyacak karbonsuzlaştırma teknolojilerine yatırımı teşvik etmek için hükümetlerin hedefe uygun politika önlemlerini alması (örn. Karbon fiyatlandırması) ve uzun vadeli stratejik planlar yapması gerekiyor.
Referans

1- PwC, Net Sıfır Ekonomi Endeksi, 2021
2- Dealroom.co: Startup'lar, yatırımcılar ve satınalma & birleşmeler üzerine bilgi sunan küresel bir ağ
3- UNFCCC, Paris İklim Anlaşması, Erişim tarihi: 9 Aralık 2021, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
4- Basın bülteni: World leaders join UK’s Glasgow Breakthroughs to speed up affordable clean tech worldwide
https://www.gov.uk/government/news/world-leaders-join-uks-glasgow-breakthroughs-to-speed-up-affordable-clean-tech-worldwide

İletişim

Evren Sezer

Evren Sezer

Sürdürülebilirlik Platform Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6468