Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Süreç Madenciliği, Modelleme ve Otomasyon Hizmetleri

Kurumların değişen iş ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla iş ve bilgi teknolojileri süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve teknolojiyle desteklenmesi önem taşımaktadır. Süreç yapınızı iyileştirmek üzere sunduğumuz hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

  • Süreçlere ilişkin log kayıtları, hareket / işlem verileri ve olay günlükleri gibi dijital ayak izlerini kullanarak süreçlerin keşfedilmesi ve analizi
  • Süreç madenciliği ile süreçler üzerinde standart ve standart dışı akışların, tıkanan iş adımlarının ve optimizasyon noktalarının belirlenmesi
  • Süreç madenciliği ile uyum değerlendirme ve kıyaslama ile organizasyon, maliyet ve performans gibi konularda analiz yapılması
  • Süreç modelleme, iş süreç yönetimi ve doküman yönetimi araçlarına ilişkin seçim, kurulum ve yönetim desteği sağlanması
  • Süreç modelleme araçları üzerinde süreç akışlarının tasarlanması ve entegrasyonların gerçekleştirilmesi
  • BPM (iş süreç yönetimi) araçları üzerinde formların ve iş akışlarının tasarlanması ve entegrasyonların gerçekleştirilmesi
  • Doküman yönetimi araçları üzerinde bilgi ve süreç gereksinimlerinin belirlenmesi ve entegrasyonların gerçekleştirilmesi
  • Süreç otomasyonuna uygun süreçlerin belirlenmesi
  • RPA (robotik süreç otomasyonu) araçlarına ilişkin seçim, kurulum ve yönetim desteği sağlanması
  • RPA (robotik süreç otomasyonu) araçları ile süreçlerin otomasyonu

İletişim

Özkan Kıvanç

Özkan Kıvanç

Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6648

Mehmet Zeki Önal

Mehmet Zeki Önal

Bilgi Teknolojileri Risk ve Yönetişim Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6042