2019 Yılı Asgari Ücreti ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar


Vergi Bülteni 2018/108


Özet

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 25.12.2018 tarihli kararıyla, 2019 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde;

  • Yeni asgari ücretin brüt tutarı aylık 2.558,40 TL
  • Asgari ücretin işverene maliyeti 3.006,12 TL
  • Sigorta primine esas kazancın üst sınırı aylık 19.188,00 TL
  • Bekâr bir ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı 191,88 TL

olmuştur.
 

Asgari Ücret tespit Komisyonu tarafından belirlenen, 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 27.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Aşağıda, yeni asgari ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yükümlülükler, asgari geçim indirimi tutarları, asgari ücretin işverene maliyeti ile
sigorta primine esas taban ve tavan tutarları yer almaktadır.

1. Asgari Ücret

27.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25.12.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 85,28 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2019 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Brüt Ücret

2.558,40

SSK Primi İşçi Hissesi

358,18

İSP İşçi Hissesi

25,58

Gelir Vergisi Matrahı

2.174,64

Gelir Vergisi

326,20

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

134,32

Damga Vergisi

19,42

Toplam Kesinti

537,50

Net Ücret

2.020,90

NOT:

  • Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
  • Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Yeni asgari ücrete göre, 2019 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

 

AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

2.558,40

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

358,18

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

25,58

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

2.174,64

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

326,20

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

191,88

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

134,32

DAMGA VERGİSİ (% 0,759)

19,42

TOPLAM VERGİ TUTARI

153,74

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

383,76

NET ÜCRET

2.020,90

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)

396,55

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

51,17

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

3.006,12

TOPLAM VERGİ TUTARI

153,74

TOPLAM PRİM TUTARI

831,48

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

985,22

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,11

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI

% 27,66

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 32,77

Not:

  • Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.
  • Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

3. Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 tarihli kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 2019 yılı için geçerli olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Alt sınır

85,28

2.558,40

Üst sınır

639,60

19.188,00

4. Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Yeni asgari ücret tutarına bağlı olarak, ücretlerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2019 Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

191,88

 

 

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

230,26

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

191,88

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

259,04

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

220,66

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

287,82

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

249,44

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

326,20

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

287,82

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

326,20

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

307,01

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

326,20

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu

326,20

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2019 yılı için 326,20 lira ile sınırlıdır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2018/1)

Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

İletişim

Recep Bıyık

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, PwC Türkiye

Bizi takip edin