2021 Yılı Asgari Ücreti ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar

Vergi Bülteni 2020/88


Özet

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28.12.2020 tarihli kararıyla, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde;

  • Yeni asgari ücretin brüt tutarı aylık 3.577,50 TL
  • Asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,56 TL
  • Sigorta primine esas kazancın üst sınırı aylık 26.831,40 TL
  • Bekâr bir ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı 268,31 TL

olmuştur.

Asgari Ücret tespit Komisyonu tarafından belirlenen, 2021 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı 28.12.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Aşağıda, yeni asgari ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yükümlülükler, asgari geçim indirimi tutarları, asgari ücretin işverene maliyeti ile sigorta primine esas taban ve tavan tutarları yer almaktadır.

1. Asgari Ücret

28.12.2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 28.12.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2021 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Brüt Ücret

3.577,50

SSK Primi İşçi Hissesi

500,85

İSP İşçi Hissesi

35,78

Gelir Vergisi Matrahı

3.040,87

Gelir Vergisi

456,13

Asgari geçim indirimi

268,31

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

187,82

Damga Vergisi

27,15

Toplam Kesinti

751,60

Net Ücret

2.825,90

NOT: 

  • Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
  • Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Yeni asgari ücrete göre, 2021 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

 

AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

3.577,50

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)

554,51

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

71,55

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

4.203,56

TOPLAM VERGİ TUTARI

214,97

TOPLAM PRİM TUTARI

1.162,69

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

1.377,66

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,11

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI

% 27,66

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 32,77

Not:

  • Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.
  • Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

3. Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 28.12.2020 tarihli kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 2021 yılı için geçerli olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Alt sınır

119,25

3.577,50

Üst sınır

894,38

26.831,40

Not:

Sigorta primine esas kazanç alt sınırı günlük asgarî ücret, üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 7,5 katıdır.

4. Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Yeni asgari ücret tutarına bağlı olarak, ücretlerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2021 Asgari Geçim İndirimi Tutarları

Medeni Durum

Aylık (TL)

Medeni Durum

Aylık (TL)

Bekâr

268,31

 

 

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

321,98

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

268,31

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

362,22

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

308,56

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

402,47

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

348,81

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

456,13

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

402,47

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

456,13

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

429,30

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

456,13

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu

456,13

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2021 yılı için 456,13 lira ile sınırlıdır.

İletişim

Recep Bıyık

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, PwC Türkiye

Bizi takip edin