Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

Vergi | Yatırım Teşvik Bülteni - 2020/3 | e-ticaret, Destek, Dijital


Özet

Kapsam:

27 Mayıs 2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile, Türkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanmaktadır.

Düzenlemeyi Yapan Kurum: Ticaret Bakanlığı
Yürürlük Tarihi: 27.05.2020 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar, Türkiye’de sinai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin olarak verilen destekleri kapsamaktadır.

İlgili Karar’da aşağıdaki destekler yer almaktadır:

  • E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği

Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartlara haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL'ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ - ÜFE)/2 oranında güncellenir. Şirketler, belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.

  • Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

  • Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirligi kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

  • Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararına amacı ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekikde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirketin/işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

“E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği” maddesi kapsamındaki destek oranı, 31/12/2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanır.

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız

İletişim

Cem Aracı

Cem Aracı

Dolaylı Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Bizi takip edin