Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri

Gümrük ve dış ticaret danışmanlık hizmetlerimiz gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma, maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden ve rejimlerinden faydalanma, şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilendirme ve gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunların çözümü hususlarında fayda sağlamaktadır.

Gümrük ve dış ticaret operasyonları mevzuata uyum desteği

 • İthalata konu eşyanın sınıflandırma prensipleri hususunda bilgilendirme yapılması,
 • Eşyanın gümrük kıymetinin tam ve doğru beyanı için Gümrük mevzuatının öngördüğü kuralların uygulanması hakkında destek verilmesi,
 • Dahilde işleme, antrepo ve geçici ithalat rejimleri gibi ekonomik etkili gümrük rejimlerinin etkin ve mevzuata tam uyumlu şekilde uygulanması konusunda destek verilmesi,
 • İthalde alınan gümrük vergisi dışındaki KDV, ÖTV ve diğer mali yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi konusunda bilgi verilmesi,
 • İthal eşyasına yönelik diğer şart ve izinler (Dış Ticarette Standardizasyon uygulamaları, kontrol ve izin belgesi uygulamaları, kısıtlamalar – yasaklamalar vb.) konularında bilgi verilmesi,
 • Firmanın özellikli işlemlerine ilişkin anlık ortaya çıkan sorularına mevzuat ve genel kabul görmüş prensipler çerçevesinde destek olunması.

Sonradan kontrol denetimi mevzuata uyum desteği

 • Firmalara ilgili otorite tarafından uygulanabilecek Sonradan Kontrol denetimlerine yönelik olarak, firmanın denetime hazırlanması ile tüm denetim sürecinde firmaya destek olunması hizmetleri tarafımızdan sağlanmaktadır.
 • İnceleme konusu evrakların hazırlanması konusunda destek verilmesi,
 • İnceleme konusu evrakların mevzuata uyum ile ilgili ön kontrol.

Konu bazlı danışmanlık

Firmaların yeni başlayacakları bazı özel uygulamalar konusunda desteğe ihtiyacı olması veya hali hazırda kullandıkları rejimler ile ilgili destek ihtiyaçlarının olması halinde, ilgili konu özelinde aşağıda bazı örneklerini görebileceğiniz danışmanlık hizmetleri tarafımızdan sunulabilmektedir.

 • Gümrük Kıymeti ve Royalti Uygulamaları
 • Gümrük Tarifesi İstatistik Pozisyonu Çalışması
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Mevzuata Uyum Destekleri
 • Geçici İthalat Mevzuata Uyum Desteği
 • Mevzuata Uyum Desteği Check-up Hizmetleri
 • Karşılıklı görüşmeler sonucunda belirlenen başlıklar özelinde, şirketin gümrük ve dış tic operasyonlarının, gümrük ve dış ticaret kapsamında çalışılan üçüncü taraflar ile olan iş ilişkilerinin ve gümrük operasyonu ile ilgili evrakların mevzuat kapsamında değerlendirilmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Cenk Ulu

Cenk Ulu

Ülke Kıdemli Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6967

Yasemin Bekgöz

Yasemin Bekgöz

Dolaylı Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6369

Ömer Bilir

Ömer Bilir

Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6966

Bizi takip edin