Bordro


PwC bordro ekibi, bordro süreçlerinde en yüksek hizmet ve gizlilik standartlarını uygulayarak aşagıdaki özellikleri taşıyan bordro hizmetleri sunmaktadır:

 • Ana irtibat noktası rolünü üstlenen proje lideri
 • Uzman ve deneyimli bir bordro ekibine erişim
 • Bilgi ve iletişimin tam bir gizlilik içinde yürütülmesi

İyi yönetilen bir bordro hizmeti sunarak ve planlama, izleme ve kontrol yükünü üstlenerek şirketinizdeki insan kaynakları ekiplerinin kritik şirket faaliyetlerine daha fazla odaklanması sağlayabiliriz:

  • Teknoloji Tabanlı Bordro

  • Bordro Vergi Uyum

  • Teknopark, Ar-Ge Bordro

  • Ücret Bütçesi Hazırlama

  • Personel Özlük İşleri

  • Eğitim ve Seminerler

PwC Bordro Hizmetleri

Dijital çağda bordroya, risk odaklı ve teknoloji destekli yenilikçi bir bakış açısı ile yaklaşıyoruz.


Bordro SAP Danışmanlığı
SAP bordro süreçlerinin dönüşümü ve yerel mevzuata uygunluğu konularında danışmanlık

Bordro Vergi Uyum Hizmetleri
Mevzuata uygunluk kontrolü, riskli alanların tespiti ve iyileştirme önerilerini içeren raporlamalar

Bordro Süreç Analizi
Bordro süreçlerinde bütünlük, verimlilik ve uyum analizi

Ücret Bütçesi Hizmeti
Hizlı ve doğru bütçeleme için hesaplama ve raporlamalar

Hizmet broşürümüze ulaşmak için tıklayınız

İletişim

Deniz Dinçer Öner

Deniz Dinçer Öner

Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 355 5824

Ece Yavuz

Ece Yavuz

Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 355 5873

Bizi takip edin