Transfer fiyatlandırması danışmanlık ve yeniden yapılandırma hizmetleri


İş modelleriniz, operasyonlarınız ve yurt dışı faaliyetlerinizdeki değişiklikleri ya da yurt dışına açılma planlarınızı ilgili ülke mevzuatları ile uyumlu ve etkin bir şekilde yönetmeniz için global PwC ağının bir parçası olarak stratejik danışmanlık veriyoruz.

Transfer fiyatlandırması gerek şirketler gerekse Mali İdareler açısından oldukça dinamik bir konudur. İktisadi, mali ve ticari parametrelere bağlı olarak ana şirketlerin iştiraklerini farklı ülkelerde farklı vergi rejimlerine tabi olacak şekilde yeniden yapılandırmaları ya da yurt içinde bazı hizmetlerin maliyet avantajı sağlamak amacıyla holding yapısı altında merkezileştirilmesi, şirketlerin transfer fiyatlandırması politikalarının düzenli olarak kontrol edilmesini ve gerektiğinde yenilenmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu nedenle, PwC Transfer Fiyatlandırması Ekibi olarak uzman kadromuzla aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız:

  • Grup içi işlemlerin gözden geçirilmesi,
  • Bu işlemlere ilişkin sözleşmelerin, prosedürlerin ve koşulların incelenmesi,
  • Uygulanması gereken yeni transfer fiyatlandırması yöntemine karar verilmesi,
  • Ekonomik analiz ve veritabanı araştırmaları sonucunda transfer fiyatının (kâr marjı, lisans oranı, faiz oranı, bedel vb.) tespit edilmesi.

Ayrıca, transfer fiyatlandırması politikaları değişim ya da yapılandırma projeleri kapsamında PwC Gümrük ve Dolaylı Vergiler, Uluslararası Vergilendirme, İnsan Yönetimi ve Organizasyon Danışmanlığı, Ar-Ge, Danışmanlık ekipleri ile birlikte çalışmalar da gerçekleştirilmekte ve konuya çok boyutlu ortak bir yaklaşım geliştirilmektedir.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Özlem Güç Alioğlu

Özlem Güç Alioğlu

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080