Peşin fiyatlandırma anlaşmaları

 
Çok uluslu işletmelerin global faaliyetleri, yönetmek zorunda oldukları vergi risklerini de artırmıştır. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları söz konusu riskleri etkin bir şekilde yönetmek ve öngörülebilir bir vergi pozisyonu sağlamak açısından önemli bir çözüm yolu olmaya devam etmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte Türk vergi sistemine getirilen yeniliklerden biri olan Peşin Fiyatlandırma Anlaşması müessesesi, gelecekte transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak olası bir vergi ihtilafı ile karşılaşmak istemeyen mükellefler için alternatif bir çözüm yoludur.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmektedir. Öte yandan, mevzuatta yapılan son değişikliklerle birlikte, ilgili mükellef ile Mali İdare arasında belirlenen yöntemin pişmanlık ve ıslah hükümleri doğrultusunda zamanaşımına uğramamış geçmiş vergilendirme dönemlerine de uygulanması imkânı sağlanmıştır.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması başvurusunu değerlendirme süreci, anlaşmanın tek taraflı ya da iki/çok taraflı olup olmamasına ve ilişkili işlemin zorluk derecesine bağlı olarak en az 24-36 ay arasında sürmektedir. Öte yandan, son düzenlemelerle birlikte Mali İdare anlaşma başvurularının makul bir süre içerisinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere birtakım zaman sınırları getirmiştir. Buna göre; tek taraflı anlaşma başvuruları, başvuru talebine ilişkin yazının Mali İdarenin kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 9 ay; iki ya da çok taraflı anlaşma başvuruları ise 18 ay içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurular bu sürelerde sonuçlanmazsa, Mali İdare/ilgili ülke mali idareleri ile mükelleflerin anlaşması halinde süreler uzatılabilecektir.

Tüm bu faktörler dikkate alındığında, anlaşma başvurusu öncesinde iyi bir hazırlık yapılması, zamanın etkin bir şekilde kullanılması ve doğru bir strateji oluşturulması son derece önemlidir. Bu çerçevede PwC Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Ekibi, daha önce söz konusu anlaşmalara ilişkin olarak verdiği danışmanlık hizmetlerinden edindiği bilgi birikimi ve global PwC ağının bir parçası olarak sahip olduğu tecrübeyle başvuru sürecinin etkin ve hızlı bir şekilde başarı ile sonuçlandırılması konusunda şirketinize yardımcı olacaktır.

Peşin fiyatlandırma anlaşmaları hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Özlem Güç Alioğlu

Özlem Güç Alioğlu

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080