Transfer Fiyatlandırması Teknolojileri


Transfer fiyatlandırması teknolojileri, transfer fiyatlandırması dokümantasyon ve teknik süreçlerinin otomasyonunu sağlamak adına geliştirilen dijital çözümlerden oluşmaktadır. Geliştirilen teknolojiler şirketlere birçok farklı alanda destek sağlayabilmekte ve önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Transfer fiyatlandırması teknoloji çözümleri özellikle transfer fiyatlandırması süreçlerinin en önemli aşamalarından olan dokümantasyonun doğru bir biçimde yapılması, hedef karlılığın emsallerine uygun olarak belirlenmesi, işlemlerin doğru sınıflandırılması, maliyetlerin belirlenmesi ve mevzuatımıza yeni girmiş olan CbCR yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi hususlarda öne çıkmaktadır.

PwC Türkiye Transfer Fiyatlandırması Ekibi olarak sunduğumuz teknolojik çözümlerin bir bölümüne aşağıda yer verilmiştir:

Entegre yazılım çözümleri sunan TP Management Tool ile transfer fiyatlandırması süreçlerine ilişkin yere mevzuat risklerinin yönetilmesi ve kontrol altında tutulması, yine bu süreçlere ilişkin tutarlılık ve şeffaflık sağlamayı amaçlamaktadır. TP Management Tool, transfer fiyatlandırmasına ilişkin performans göstergelerini tek bir yerde tutarak grup bazında standardize bir yaklaşım sergilemeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda tedarik zinciri boyunca meydana gelen TP Management Tool, kullanıcı dostu bir ara yüz sunmakta, analiz edilen verilerin tamamını şifreli olarak tutmakta ve yüksek hacimli verileri kısa zamanda işleyebilmektedir. 

globalDoc ile transfer fiyatlandırması ve ülke bazlı raporlama süreçlerini çok daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. globalDoc, birden fazla kullanıcının aynı anda kullanıma izin veren, görev yönetimi uygulaması ile yerel regülasyonlara için beyan ve teslim tarihlerini şirketlere haber veren bir teknolojidir. Modul bazlı yaklaşımıyla çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde yer alan çeşitli regülasyonlar, beyan ve teslim tarihleri, yasal uyumluluk, standardizasyon ve tutarlılık gibi farklı parametrelere uygun dokümantasyon yapmalarına olanak sağlamaktadır.

 

PwC Türkiye tarafından geliştirilmiş olan TP Form Matrix, ERP’den ham verinin çekilmesi ve işlenmesi yöntemiyle çalışmaktadır. Buna göre,  analiz edilen veri ile Kurumlar Vergisi Beyannamesi EK-2 formu hazırlanma süreci otomatik hale getirilmekte ve mükelleflere zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. TP Form Matrix ayrıca geçmiş senelere ilişkin tutarları içine bulunulan sene ile kıyaslamakta ve ilişkili işlemlere ilişkin performans analizi yapma olanağı da sunmaktadır.

Charge-Out Automation Tool, işlemlere ilişkin maliyet dağılımlarını Excel VBA ve Web Front End kullanarak otomatize etmekte, daha şeffaf, tutarlı ve verimli bir iş akışı oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Charge-Out Automation Tool birden fazla veri kaynağından veri işleyebilir, verileri arşivleyerek saklayabilir ve maliyet dağılımlarını transfer fiyatlandırması süreçleriyle birleştirebilmektedir. ERP sisteminden bağımsız çalışması sebebiyle çeşitli veri kaynaklarından aldığı verileri farklı formatta raporlara işleyebilmektedir. Bu sayede dokümantasyon süreçlerini daha hızlı ve az maliyetli bir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

İletişim

Özlem Güç Alioğlu

Özlem Güç Alioğlu

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri, Şirket Ortağı, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080