Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

KDV Hesaplama

PwC Türkiye KDV Hesaplama aracı ile 2021 KDV Hesaplamalarınızı yapabilirsiniz.


KDV Hesaplama

2020 KDV Hesaplama Yararlı Bilgiler

 

KDV Nedir?

Açılımı Katma Değer Vergisi olan KDV, Türkiye’de gerçekleşen mal ve hizmet teslimlerinde satıcının hesaplayıp alıcıdan tahsil ederek vergi dairesine ödediği vergiye verilen isimdir. 1985 yılında yürürlüğe giren 3065 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan KDV bir tüketim vergisi türüdür. Bünyesindeki indirim mekanizması sayesinde kural olarak mükellefler üzerinde vergi yükü kalmamakta, vergi son tüketiciye yansıtılmaktadır.

KDV Oranları

Ülkemizde ürün teslimatları ve hizmet ifa edilmesi sırasında uygulanacak olan KDV oranları 3 tanedir. Bunlardan genel oran %18, indirimli oranlar ise %1 ve %8’dir.

Ürünlerin KDV Dâhil Fiyatlarını Hesaplama

KDV dâhil ürün fiyatı hesaplamanın en kolay yolu “ürünün fiyatı x 1 + KDV oranı” formülü ile gerçekleştirilir. Alınacak ürünün fiyatının 100 TL, KDV oranının da %18 olduğu bir senaryoda, 100 TL x (1 + 0,18) = 118 sonucu, ürünün KDV dâhil fiyatı olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünlerin KDV Hariç Fiyatlarını Hesaplama

Ürünlerin tutarlarının KDV hariç ne kadar olduğunu hesaplamak için ise yukarıda KDV dâhil ürün fiyatı hesaplamak için gösterilen formüldeki çarpma işleminin bölme olarak değiştirilmesi yeterlidir. “Ürünün fiyatı / 1 + KDV oranı” şeklinde ürünlerin KDV hariç fiyatları hesaplanabilir.  Alınacak ürünün 118 TL ve KDV oranının da %18 olduğu bir senaryoda, 118 TL/(1+0,18) = 100 TL alınacak ürünün KDV hariç fiyatı olarak karşımıza çıkar.

KDV Hesaplamasında Yuvarlama Farkı Nasıl Yapılır?

Tüm muhasebe işlemlerinde sadece virgülden sonra gelen 2 rakam kullanılır. Bu durumun en temel nedeni virgülden sonra gelen 3. basamaktaki rakamın bizim para birimimizde herhangi bir kıymet ifade etmemesidir. Virgülden sonra gelen 3’üncü basamak aşağıdaki kurallar doğrultusunda yuvarlanır:

Virgülden sonra gelen 3’üncü basamaktaki rakam 5’den büyük ise yukarıya yuvarlama işlemi gerçekleşir. Yani 3,467 sayısı 3,47 olarak yuvarlanır.

Virgülden sonra gelen 3’üncü basamaktaki rakam 5’den küçükse aşağıya yuvarlama işlemi gerçekleşir. Yani 3,464 sayısı 3,46 olarak bir yuvarlamaya girer.

Bizi takip edin