Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları


Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları

Dönemler itibariyle aylık gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları aşağıdaki gibidir.

Dönem

Oran (Aylık %)

Yasal Düzenleme

21.04.2006 – 18.11.2009

2,50

2006/10302 Sayılı BKK

19.11.2009 – 18.10.2010

1,95

2009/15565 Sayılı BKK

19.10.2010 – 04.09.2018

1,40

2010/965 Sayılı BKK

05.09.2018 – 30.06.2019

2,00

62 sayılı CK

01.07.2019 – 01.10.2019

2,50

1266 sayılı CK

02.10.2019 – 29.12.2019

2,00

1592 sayılı CK

30.12.2019 –

1,60

1947 sayılı CK

Yeni Gecikme Zammı Oranı

30.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 29.12.2019 tarih ve 1947 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %1,6 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece 02.10.2019 tarihinden beri yürürlükte olan aylık %2 gecikme zammı oranı, %1,6’ya inmiş olmaktadır.

Karar 30.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Vadesi 29.12.2019 tarihinden önce gelmesine rağmen, bu tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan,
 • Vadesi 29.12.2019 tarihinden sonra gelen ancak vadesinde ödenmeyen,

kamu borçlarına, yeni gecikme zammı oranı uygulanacaktır.

Gecikme zammı uygulamasıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılması gerekli görülmemekle birlikte, aşağıdaki özet bilgilerin hatırlatılmasında yarar görülmüştür:

 • Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Hesaplamada 1 ay 30 gün olarak dikkate alınır ve günlük gecikme zammı oranı, (aylık oran/30) formülüyle bulunur.
 • Tam aylar için gecikme zammı aşağıdaki formülle hesaplanır:
Gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar
 • Ay kesirleri için gecikme zammı aşağıdaki formülle hesaplanır:
Gecikme zammı tutarı = Günlük gecikme zammı oranı x gün sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar
 • Gecikme zammı oranının yeniden belirlendiği hallerde, zammın hesaplanmasında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

- Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplandığı bir aylık süre içindeki bir tarihte oran değişikliği yapılırsa, bu bir aylık sürenin tamamına eski oran uygulanır.

- Ay kesirleri için zammın hesaplanması günlük esasa göre yapılırsa, Cumhurbaşkanlığı kararının yürürlüğe girdiği gün dahil olmak üzere daha sonraki günler için yeni oran, yürürlük tarihinden önceki günler için ise eski oran dikkate alınır.

Yeni Gecikme Faizi Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup, 30.12.2019 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı %1,6 olmuştur.

Yasal düzenlemelere göre;

 • Gecikme faizinin hesabında ay kesirleri dikkate alınmamakta,

Gecikme faizi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Gecikme faizi tutarı = Gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme faizi uygulanacak tutar

Yeni Pişmanlık Zammı Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, pişmanlık zammı gecikme zammı oranında uygulandığından, 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik pişmanlık zammı oranını da değiştirmiş olup, 30.12.2019 tarihinden itibaren uygulanacak pişmanlık zammı oranı % 1,6 olmuştur.

Yasal düzenlemelere göre;

 • Pişmanlık zammı hesabında ay kesirleri tam ay sayılmakta,
 • Pişmanlık zammı aşağıdaki formülle hesaplanmakta,
Pişmanlık zammı tutarı = Ödeme süresi geçen vergi tutarı x gecikme zammı oranı x borcun normal vade tarihi ile ödendiği tarih arasında geçen ay sayısı.
 • İdarece tarh edilen vergilerde ve tahakkuku tahsile bağlı vergilerde pişmanlık hükümleri uygulanmamakta,
 • Pişmanlıktan ancak talebin yazılı olması halinde yararlanılabilmekte,
 • Pişmanlık hükümlerinin uygulanması, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kesilmesini engellememektedir.

Daha fazlası için tıklayınız.

Bizi takip edin