Tecil Faizi Oranı


Dönem

Oran (Yıllık %)

Yasal Düzenleme

28.04.2006 – 20.11.2009

24,00

438 seri no.lu Tahsilât Genel Tebliği

21.11.2009 – 20.10.2010

19,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 1

21.10.2010 – 05.09.2018

12,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 2

06.09.2018 – 24.10.2019

22,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 3

24.10.2019 – 29.12.2019

19,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 4

30.12.2019 – 20.07.2022

15,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 5

21.07.2022 –

24,00

Tahsilât Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 6

Bizi takip edin