Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları


2019 ve 2020 yılları için asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Medeni Durum

Aylık (TL)

2019

2020

Bekâr

191,88

220,73

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

230,26

264,87

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

259,04

297,98

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

287,82

331,09

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

326,20

375,23

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

326,20

375,23

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

326,20

375,23

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

191,88

220,73

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

220,66

253,83

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

249,44

286,94

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

287,82

331,09

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

307,01

353,16

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu

326,20

375,23

NOT: Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları; 2019 yılı için 326,20 lira, 2020 yılı için 375,23 lira ile sınırlıdır.

Bizi takip edin