Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları


2020 ve 2021 yılları için asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Medeni Durum

Aylık (TL)

2020

2021

Bekâr

220,73

268,31

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

264,87

321,98

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

297,98

362,22

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

331,09

402,47

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu

375,23

456,13

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

375,23

456,13

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

375,23

456,13

Evli eşi çalışan ve çocuksuz

220,73

268,31

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

253,83

308,56

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

286,94

348,81

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

331,09

402,47

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

353,16

429,30

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu

375,23

456,13

NOT: Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları; 2020 yılı için 375,23 lira, 2021 yılı için 456,13 lira ile sınırlıdır.

Bizi takip edin