Asgari Ücret ve Asgari Ücretin İşverene Maliyeti


2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 tarih ve 2018/1 no.lu kararıyla belirlenmiştir.

Söz konusu komisyon kararı çerçevesinde, 2019 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Günlük (TL)

Aylık (TL)

01.01.2019 - 31.12.2019

85,28

2.558,40

Bu tutarlara göre 2019 yılı ayrıntılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Ocak – Aralık 2019 (TL)

Brüt Ücret

2.558,40

SGK Primi İşçi Hissesi

358,18

İSP İşçi Hissesi

25,58

Gelir Vergisi Matrahı

2.174,64

Gelir Vergisi

326,20

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

134,32

Damga Vergisi

19,42

Toplam Kesinti

537,50

Net Ücret

2.020,90

Not: - Bekâr ve çocuksuz ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

- Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2019 yılı asgari ücret tutarına göre, 2019 yılı için, asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

 

Ocak – Aralık 2019 Aylık (TL)

Brüt ücret

2.558,40

SGK primi işçi payı (% 14)

358,18

İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)

25,58

Gelir vergisi stopaj matrahı

2.174,64

Hesaplanan gelir vergisi

326,20

Asgari geçim indirimi

191,88

Ödenecek gelir vergisi

134,32

Damga vergisi (% 07,59)

19,42

Toplam vergi tutarı

153,74

Toplam prim tutarı (işçi payı)

383,76

Net ücret

2.020,90

SGK primi işveren hissesi

396,55

İşsizlik sigortası işveren hissesi

51,17

Asgari ücretin işverene maliyeti

3.006,12

Toplam vergi tutarı

153,74

Toplam prim tutarı

831,48

Toplam vergi + prim yükü

985,22

Asgari ücretin işverene maliyeti içindeki vergi payı

% 5,11

Toplam yük içindeki sosyal güvenlik primi payı

% 27,66

Toplam yük içindeki vergi ve prim payı

% 32,77

Not: - Gelir vergisi hesabında bekâr ve çocuksuz ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

- Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık sigorta primi desteği dikkate alınmıştır.

Bizi takip edin