Asgari Ücret ve Asgari Ücretin İşverene Maliyeti


 

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Dayanak

2019

85,28

2.558,40

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 tarih ve 2018/1 no.lu kararı

2020

98,10

2.943,00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 tarih ve 2019/1 no.lu kararı

2021

119,25

3.577,50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 28.12.2020 tarih ve 2020/1 no.lu kararı

Ocak-Haziran 2022

166,80

5.004,00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 16.12.2021 tarih ve 2021/1 no.lu kararı

Haziran-Aralık 2022

215,70

6.471,00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 01.07.2022 tarih ve 2022/1 no.lu kararı

2023

333,60

10.008,00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 28.12.2020 tarih ve 2022/2 no.lu kararı

Yukarıda yer alan verilere göre 2022 ve 2023 yılları ayrıntılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

2022 (TL)

2023 (TL)

Ocak - Haziran

Temmuz - Aralık

Brüt Ücret

5.004,00

6.471,00

10.008,00

SGK Primi İşçi Hissesi

700,56

905,94

1.401,12

İSP İşçi Hissesi

50,04

64,71

100,08

Gelir Vergisi Matrahı

0

0

0

Gelir Vergisi

0

0

0

Damga Vergisi

0

0

0

Toplam Kesinti

750,60

970,65

1.501,20

Net Ücret

4.253,40

5.500,35

8.506,80

2021 ve 2022 yılları asgari ücret tutarına göre, bu yıllar için, asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır. 

 

2022 (Aylık TL)

2023 (Aylık TL)

 

Ocak – Haziran

Temmuz – Aralık

Brüt ücret

5.004,00

6.471,00

10.008,00

SGK primi işveren hissesi

775,62

1.003,01

1.551,24

İşsizlik sigortası işveren hissesi

100,08

129,42

300,16

Asgari ücretin işverene maliyeti

5.789,70

7.603,43

11.759,40

Not: Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık sigorta primi desteği dikkate alınmıştır.

Bizi takip edin