Asgari Ücret ve Asgari Ücretin İşverene Maliyeti


2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 tarih ve 2019/1 no.lu kararıyla belirlenmiştir.

Söz konusu komisyon kararı çerçevesinde, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Günlük (TL)

Aylık (TL)

01.01.2020 - 31.12.2020

98,10

2.943,00

 

Bu tutarlara göre 2020 yılı ayrıntılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Ocak – Aralık 2020 (TL)

Brüt Ücret

2.943,00

SGK Primi İşçi Hissesi

412,02

İSP İşçi Hissesi

29,43

Gelir Vergisi Matrahı

2.501,55

Gelir Vergisi

375,23

Asgari Geçim İndirimi

220,73

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

154,50

Damga Vergisi

22,34

Toplam Kesinti

618,29

Net Ücret

2.324,71

NOT:   - Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

  • Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2020 yılı asgari ücret tutarına göre, 2020 yılı için, asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

 

Ocak – Aralık 2020 Aylık (TL)

Brüt Ücret

2.943,00

Ssk Primi İşçi Payi (% 14)

412,02

İşsizlik Sigortasi Primi İşçi Payi (% 1)

29,43

Gelir Vergisi Stopaj Matrahi

2.501,55

Hesaplanan Gelir Vergisi

375,23

Asgari Geçim İndirimi

220,73

Ödenecek Gelir Vergisi

154,50

Damga Vergisi (% 0,759)

22,34

Toplam Vergi Tutari

176,84

Toplam Prim Tutari (İşçi Payi)

441,45

Net Ücret

2.324,71

Ssk Primi İşveren Hissesi (% 15,5)

456,17

İşsizlik Sigortasi İşveren Hissesi (%2)

58,86

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

3.458,03

Toplam Vergi Tutari

176,84

Toplam Prim Tutari

956,48

Toplam Vergi + Prim Yükü

1.133,32

Toplam Yük İçindeki Vergi Payi

% 5,11

Toplam Yük İçindeki Sgp Payi

% 27,66

Toplam Yük İçindeki Vergi Ve Prim Payi

% 32,77

Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamadığından, aylık asgari geçim indirimi tutarları, 2020 yılı için 375,23 lira ile sınırlıdır.
Bizi takip edin