Asgari Ücret ve Asgari Ücretin İşverene Maliyeti


 

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Dayanak

2017

59,25

1.777,50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2016 tarih ve 2016/1 no.lu kararı

2018

67,65

2.029,50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2017 tarih ve 2017/1 no.lu kararı

2019

85,28

2.558,40

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 tarih ve 2018/1 no.lu kararı

2020

98,10

2.943,00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 tarih ve 2019/1 no.lu kararı

2021 119,25 3.577,50 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 28.12.2020 tarih ve 2020/1 no.lu kararı

Yukarıda yer alan verilere göre 2020 ve 2021 yılları ayrıntılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

2020 (TL)

2021 (TL)

Brüt Ücret

2.943,00

3.577,50

SGK Primi İşçi Hissesi

412,02

500,85

İSP İşçi Hissesi

29,43

35,78

Gelir Vergisi Matrahı

2.501,55

3.040,87

Gelir Vergisi

375,23

456,13

Asgari Geçim İndirimi

220,73

268,31

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

154,50

187,82

Damga Vergisi

22,34

27,15

Toplam Kesinti

618,29

751,60

Net Ücret

2.324,71

2.825,90

NOT:  

  • Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
  • Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2020 ve 2021 yılları asgari ücret tutarına göre, bu yıllar için, asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

 

Ocak – Aralık 2020

Aylık (TL)

Ocak – Aralık 2021

Aylık (TL)

Brüt ücret

2.943,00

3.577,50

SGK primi işveren hissesi

456,17

554,51

İşsizlik sigortası işveren hissesi

58,86

71,55

Asgari ücretin işverene maliyeti

3.458,03

4.203,56

Toplam vergi tutarı

176,84

214,97

Toplam prim tutarı

956,48

1.162,69

Toplam vergi + prim yükü

1.133,32

1.377,66

Asgari ücretin işverene maliyeti içindeki vergi payı

% 5,11

% 5,11

Toplam yük içindeki sosyal güvenlik primi payı

% 27,66

% 27,66

Toplam yük içindeki vergi ve prim payı

% 32,77

%32,77

Not:  

  • Gelir vergisi hesabında bekâr ve çocuksuz ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
  • Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık sigorta primi desteği dikkate alınmıştır.
Bizi takip edin