Asgari Ücret ve Asgari Ücretin İşverene Maliyeti


 

Günlük (TL)

Aylık (TL)

Dayanak

2017

59,25

1.777,50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2016 tarih ve 2016/1 no.lu kararı

2018

67,65

2.029,50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2017 tarih ve 2017/1 no.lu kararı

2019

85,28

2.558,40

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 25.12.2018 tarih ve 2018/1 no.lu kararı

2020

98,10

2.943,00

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 tarih ve 2019/1 no.lu kararı

Yukarıda yer alan verilere göre 2019 ve 2020 yılları ayrıntılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

2019 (TL)

2020 (TL)

Brüt Ücret

2.558,40

2.943,00

SGK Primi İşçi Hissesi

358,18

412,02

İSP İşçi Hissesi

25,58

29,43

Gelir Vergisi Matrahı

2.174,64

2.501,55

Gelir Vergisi

326,20

375,23

Asgari Geçim İndirimi

191,88

220,73

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

134,32

154,50

Damga Vergisi

19,42

22,34

Toplam Kesinti

537,50

618,29

Net Ücret

2.020,90

2.324,71

NOT:  

  • Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
  • Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2019 ve 2020 yılları asgari ücret tutarına göre, bu yıllar için, asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

 

Ocak – Aralık 2019

Aylık (TL)

Ocak – Aralık 2020

Aylık (TL)

Brüt ücret

2.558,40

2.943,00

SGK primi işçi payı (% 14)

358,18

412,02

İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)

25,58

29,43

Gelir vergisi stopaj matrahı

2.174,64

2.501,55

Hesaplanan gelir vergisi

326,20

375,23

Asgari geçim indirimi

191,88

220,73

Ödenecek gelir vergisi

134,32

154,50

Damga vergisi (% 07,59)

19,42

22,34

Toplam vergi tutarı

153,74

176,84

Toplam prim tutarı (işçi payı)

383,76

441,45

Net ücret

2.020,90

2.324,71

SGK primi işveren hissesi

396,55

456,17

İşsizlik sigortası işveren hissesi

51,17

58,86

Asgari ücretin işverene maliyeti

3.006,12

3.458,03

Toplam vergi tutarı

153,74

176,84

Toplam prim tutarı

831,48

956,48

Toplam vergi + prim yükü

985,22

1.133,32

Asgari ücretin işverene maliyeti içindeki vergi payı

% 5,11

% 5,11

Toplam yük içindeki sosyal güvenlik primi payı

% 27,66

% 27,66

Toplam yük içindeki vergi ve prim payı

% 32,77

% 32,77

Not:  

  • Gelir vergisi hesabında bekâr ve çocuksuz ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
  • Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık sigorta primi desteği dikkate alınmıştır.
Bizi takip edin