Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri


Yıl

Ölçü

Tutar (TL)

Yasal Düzenleme

 

 

2019

Yıllık alış tutarı

230.000,00

VUK Genel Tebliği Sıra No: 504

Yıllık satış tutarı

320.000,00

Yıllık gayrisafi iş hâsılatı

120.000,00

İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı

230.000,00

Bizi takip edin