Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri


Yıl

Ölçü

Tutar (TL)

Yasal Düzenleme

2019

Yıllık alış tutarı

230.000,00

VUK Genel Tebliği Sıra No: 504

Yıllık satış tutarı

320.000,00

Yıllık gayrisafi iş hâsılatı

120.000,00

İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı

230.000,00

2020

Yıllık alış tutarı

280.000,00

VUK Genel Tebliği Sıra No: 513

Yıllık satış tutarı

390.000,00

Yıllık gayrisafi iş hâsılatı

140.000,00

İş hâsılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı toplamı

280.000,00

Bizi takip edin