Çevre Temizlik Vergisi Tutarları


01.01.2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları 29.12.2020 tarihli (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 53 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

a) Konutlara ait çevre temizlik vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m3 başına büyükşehir belediyelerinde 50 kuruş, diğer belediyelerde 38 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


b) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

4.500

3.600

2.800

2.500

2.100

2. Grup

2.800

2.100

1.700

1.400

1.300

3. Grup

2.100

1.400

1.300

900

700

4. Grup

900

700

530

450

360

5. Grup

530

450

310

300

250

6. Grup

300

250

160

140

109

7. Grup

109

86

60

50

38

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

5.625

4.500

3.500

3.125

2.625

2. Grup

3.500

2.625

2.125

1.750

1.625

3. Grup

2.625

1.750

1.625

1.125

875

4. Grup

1.125

875

662

562

450

5. Grup

662

562

387

375

312

6. Grup

375

312

200

175

136

7. Grup

136

107

75

62

47

Not: Belediye Gelirleri Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 arttırılarak hesaplanmaktadır. Bu tutarlar 2020 yılı için 52 seri no’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, (büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere) kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanır. İndirimli çevre temizlik vergisi tutarları Belediye Gelirleri Kanunu 53 seri no’lu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Bizi takip edin