Çevre Temizlik Vergisi Tutarları


01.01.2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları 31.12.2018 tarihli (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 51 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

a) Konutlara ait çevre temizlik vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m3 başına büyükşehir belediyelerinde

39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

b) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.500

2.700

2.200

1.900

1.690

2. Grup

12.200

1.690

1.300

1.100

980

3. Grup

1.690

1.100

980

700

550

4. Grup

700

550

400

350

270

5. Grup

400

350

240

230

190

6. Grup

230

190

120

110

84

7. Grup

84

65

45

39

29

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

4.375

3.375

2.750

2.375

2.112

2. Grup

2.750

2.112

1.625

1.375

1.225

3. Grup

2.112

1.375

1.225

875

687

4. Grup

875

687

500

437

337

5. Grup

500

437

300

287

237

6. Grup

287

237

150

137

105

7. Grup

105

81

56

48

36

Not: Belediye Gelirleri Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 arttırılarak hesaplanmaktadır. Bu tutarlar 2019 yılı için 51 seri no’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, (büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere) kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanır, İndirimli çevre temizlik vergisi tutarları Belediye Gelirleri Kanunu 50 seri no’lu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Bizi takip edin