Çevre Temizlik Vergisi Tutarları


01.01.2023 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları 30.12.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 56 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

 

a) Konutlara ait çevre temizlik vergisi

 

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m3 başına büyükşehir belediyelerinde 1,50 TL, diğer belediyelerde 1.10 TL olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

 

b) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

 

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

13.000

10.900

8.400

7.500

6.000

2. Grup

8.400

6.000

5.000

4.200

3.700

3. Grup

6.000

4.200

3.700

2.600

2.100

4. Grup

2.600

2.100

1.500

1.300

1.090

5. Grup

1.500

1.300

900

890

750

6. Grup

890

750

460

420

320

7. Grup

320

260

170

150

110

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

16.250

13.625

10.500

9.375

7.500

2. Grup

10.500

7.500

6.250

5.250

4.625

3. Grup

7.500

5.250

4.625

3.250

2.625

4. Grup

3.250

2.625

1.875

1.662

1.362

5. Grup

1.875

1.625

1.125

1.112

937

6. Grup

1.112

937

575

525

400

7. Grup

400

325

212

187

137

Not:   Belediye Gelirleri Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 arttırılarak hesaplanmaktadır. Bu tutarlar 2023 yılı için 56 seri no’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

6.500

5.450

4.200

3.750

3.000

2. Grup

4.200

3.000

2.500

2.100

1.850

3. Grup

3.000

2.100

1.850

1.300

1.050

4. Grup

1.300

1.050

750

650

545

5. Grup

750

650

450

445

375

6. Grup

445

375

230

210

160

7. Grup

160

130

85

75

55

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, (büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere) kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanır. İndirimli çevre temizlik vergisi tutarları Belediye Gelirleri Kanunu 56 seri no’lu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Bizi takip edin