Defter Beyan Sistemi Yükümlülüğü Hadleri


Aşağıda yer alan kapsamdaki mükellefler, 486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 01.01.2018, diğer mükellefler ise 01.01.2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 01.01.2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

Serbest Meslek Erbapları

-

01.01.2018

Diğer mükellefler

-

01.01.2019

Bizi takip edin